Skip to content

Migrationsdomstolen går till EU-domstolen - strider "gymnasielagen" mot EU-rätten?

EU-domstolen. Foto: Peter Hoelstad/TT

Eftersom migrationsdomstolarna har gjort olika bedömningar av om den så kallade gymnasielagen beslutade Migrationsdomstolen i Göteborg idag att hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

 

Den 1 juli trädde en ny bestämmelse i kraft i den svenska migrationslag­stiftningen som innebär att uppehållstillstånd, under viss omständigheter, får beviljas för studier på gymnasial nivå för utlänningar som har fått avslag på sin asylansökan.

Enligt "gymnasielagen" kan uppehållstillstånd beviljas till den som saknar skyddsskäl eller annan grund för uppehållstillstånd om det handlar om gymnasiestudier.

I bestämmelsen finns ett lägre beviskrav för personen identitet än vad som normalt gäller på migrationsrättens område.

Migrationsdomstolen skriver:

"Sedan lagen trädde i kraft har frågan om det sänkta beviskravet står i överensstämmelse med såväl EU-rätten som svensk grundlag (regeringsformen) behandlats och bedömts på olika sätt mellan och inom migrationsdomstolarna i Malmö, Stockholm och Luleå. Bestämmelsen kan komma att tillämpas vid uppehållstillståndsprövningen i en mycket stor mängd öppna mål i migrationsdomstolarna."

Med hänsyn till det oklara rättsläget har Migrationsdomstolen i Göteborg därför beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Den fråga som migrationsdomstolen begär svar på är om det sänkta beviskravet verkligen är förenligt med EU-rätten.

Systemet med förhandsavgörande innebär att nationella domstolar kan ställa frågor till EU-domstolen om hur EU-rätten ska tolkas och få ett bindande svar.

 

 


  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt