Skip to content

Migrationsdomstolen går till EU-domstolen - strider "gymnasielagen" mot EU-rätten?

EU-domstolen. Foto: Peter Hoelstad/TT

Eftersom migrationsdomstolarna har gjort olika bedömningar av om den så kallade gymnasielagen beslutade Migrationsdomstolen i Göteborg idag att hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

 

Den 1 juli trädde en ny bestämmelse i kraft i den svenska migrationslag­stiftningen som innebär att uppehållstillstånd, under viss omständigheter, får beviljas för studier på gymnasial nivå för utlänningar som har fått avslag på sin asylansökan.

Enligt "gymnasielagen" kan uppehållstillstånd beviljas till den som saknar skyddsskäl eller annan grund för uppehållstillstånd om det handlar om gymnasiestudier.

I bestämmelsen finns ett lägre beviskrav för personen identitet än vad som normalt gäller på migrationsrättens område.

Migrationsdomstolen skriver:

"Sedan lagen trädde i kraft har frågan om det sänkta beviskravet står i överensstämmelse med såväl EU-rätten som svensk grundlag (regeringsformen) behandlats och bedömts på olika sätt mellan och inom migrationsdomstolarna i Malmö, Stockholm och Luleå. Bestämmelsen kan komma att tillämpas vid uppehållstillståndsprövningen i en mycket stor mängd öppna mål i migrationsdomstolarna."

Med hänsyn till det oklara rättsläget har Migrationsdomstolen i Göteborg därför beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Den fråga som migrationsdomstolen begär svar på är om det sänkta beviskravet verkligen är förenligt med EU-rätten.

Systemet med förhandsavgörande innebär att nationella domstolar kan ställa frågor till EU-domstolen om hur EU-rätten ska tolkas och få ett bindande svar.

 

 


  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

9 comments

Barnen kommer förmodligen att vara färdiga med universitetet innan saken är avgjord

Menar du Södertörns Högskola?

SWEXIT ASAP

Borde inte Migrationsöverdomstolen pröva detta innan EU-domstolen tillfrågas?

De rättsfall jag hittills sett är två nej, två ja och nu ett kanske.

Nej, om högsta instans inte med säkerhet vet hur EU-rätten förhåller sig till frågan, så SKA EU-domstolen tillfrågas. De är formellt tvingade (fast svenska högsta instanser har struntat i det förr).

Det är tryggt att EU finns att tillgå när nationen fallerar. På så sätt kan ju ingen "klandras" för att ha fel "värdegrund" heller. :)

Hur illa jag än tycker om EU som det utvecklats och hur värdelöst EU presenterades och framtiden beskrevs då vi röstade in oss är jag i dagsläget glad och tacksam att Sverige ändå är med. Av den enkla anledningen att jag ser angelägna förändringar som måste komma. Dessa skulle Sverige inte klara som självständig nation förrän långt efter jämförbara länder. Därför är det bra om EU får bestämma så mkt som möjligt. Ett tag till. :)

Rösta rätt annars blir allt förgäves.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.