Skip to content

Eventuellt lagförslag nästa vår om fler förbud mot rasistiska symboler - hon gör utredningen

Charlotte Brokelind, hovrättspresident i Göta hovrätt. Foto: Janerik Henriksson/TT och Domstolsverket/Tobias Liedholm

Det blir hovrättspresidenten Charlotte Brokelind som ska ta fram ett lagförslag som eventuellt kan förbjuda fler rasistiska symboler än hakkors. Bakgrunden är användningen av allt fler symboler som förknippas med till exempel nazism.

 

Charlotte Brokelind ska gå igenom hur brottet hets mot folkgrupp har tillämpats när det gäller rasistiska och liknande symboler och eventuellt föreslå hur fler symboler kan omfattas av ett förbud.

Hittat andra symboler
Regeringen lyfter frågan på grund av de nazistiska och främlingfientliga organisationer som tar allt större plats ute på gator och torg. Eftersom de inte får lov att använda hakkorset har de hittat andra symboler som skickar samma signaler. Ett exempel är Nordiska motståndsrörelsen som har använt den så kallade Tyrrunan som kommer från den nordiska mytologin.

- Vi har sett att gränsdragningen för en del symboler, till exempel nazistiska, kan ifrågasättas, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till SVT Nyheter.

Örn och lagerkrans
Tidigare har regeringen ansett att det inte fanns något behov av ett förbud. I rättspraxis har Högsta domstolen förklarat att genom att bära märken med "odalrunan", en örn och en lagerkrans ute bland folk så kan man göra sig skyldig till hets mot folkgrupp.

Det ligger också på utredarens bord att gå igenom hur domstolar och Justitiekanslern har bedömt olika symboler.

Utredningen med dess förslag ska redovisas senast den 31 maj nästa år.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt