Skip to content

Ny lag för bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar - gäller styrelse och stadgar

Foto: DJ

Det blir förbjudet med styrelseledamöter som inte deltar i verksamheten och verkställande direktörer som inte utför VD-uppdragets uppgifter. Det är ett par av de lagändringar om ekonomiska föreningar som nu har klubbats i riksdagen.

 

Det är Civilutskottet som ursprungligen tog ställning till ett nytt lagförslag om ändringar i de regler som gäller för ekonomiska föreningar. Riksdagen har nu gått på utskottets linje och lagändringarna träder i kraft redan det kommande månadsskiftet.

Enklare regler
De nya bestämmelserna innehåller bland annat ändringar i form av minskad administration och nya regler för avveckling.

Antalet obligatoriska uppgifter i en ekonomisk förenings stadgar minskar och föreningarnas styrelser får ett utökat ansvar att se till att medlemmarna kan vara med och ta ställning till en eventuell likvidation.

För skuldfria föreningar införs en förenklad form av avveckling.

Motverka brottslighet
Lagen innehåller också åtgärder som ska motverka ekonomisk brottslighet. Till exempel blir det förbjudet med styrelseledamöter som inte deltar i verksamheten och verkställande direktörer som inte utför VD-uppdragets uppgifter.

På detta sätt hoppas man kunna motverka risken för att ekonomisk brottslighet döljs bakom så kallade målvakter, föreningsföreträdare som inte har någon insyn i verksamheten.

Börja gälla snart
Den nya lagen om ekonomiska föreningar gäller alla ekonomiska föreningar och i flera fall även bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och olika kooperativa företagsformer.

Ekonomiska föreningar är verksamheter eller företag som ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att medlemmarna deltar i verksamheten, till exempel som konsumenter, leverantörer eller anställda.

Den nya lagen börjar gälla den 1 juli.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt