Skip to content

Nu kan du signera digitalt innan du har sex - advokaten har tagit fram en samtyckesapp

Advokaten Baharak Vaziri har tagit fram samtyckesappen Libra.

På söndag går startskottet för den nya samtyckeslagen. Som brottmålsadvokat insåg Baharak Vaziri behovet att på ett enkelt sätt kunna lämna sitt samtycke till sex - och samtidigt säkra bevisning om att samtycke inhämtats. Hon utvecklade därför samtyckesappen Libra där parterna signerar med BankID innan de har sex.

 

- Den nya lagstiftningen kan medföra stora bevissvårigheter när det gäller just samtycket och frivilligheten till den sexuella ”överenskommelsen” mellan två parter som ska ha samlag, säger Baharak Vaziri.

- Momentet där användaren måste identifiera sig med hjälp av applikationen och mobilt BankID får till följd att deltagaren måste tänka efter om denne verkligen vill genomföra den sexuella handlingen med personen i fråga och medför större eftertänksamhet bland användarna.

Ord eller handling
Straffansvar för våldtäkt enligt den nya lagen uppkommer om en person har sex med en annan person utan att först inhämta den andra personens samtycke. Det som är avgörande är om frivilligheten ”har kommit till uttryck genom ord eller handling”.

Baharak Vaziri har sedan lång tid tillbaka arbetat med brottmål och har stor erfarenhet av just sexualbrott efter att ha agerat offentligt försvarare i en mängd våldtäktsmål.

- Jag har upplevt att bevisningen i sexualbrott många gånger är undermålig, vilket bland annat kan leda till att förundersökningar läggs ner eller att den tilltalade döms trots avsaknad av tillfredställande bevisning.

- Någon komplett tillfredställande bevisning i sexualbrottsmål kommer i realiteten bli svårt att få till. Syftet med applikationen är att försöka öka rättssäkerheten, den kan användas som del av bevisningen till styrkande av att samtycke har förelegat eller inte förelagat.

Mobilt BankID
Applikationen använder sig av mobilt BankID och avtalet är sekretessbelagt för allmänheten.

- Ett digitalt samtyckte är ett steg i rätt riktigt vad gäller bevisning som är anpassat till det moderna samhället där man använder de möjligheter som finns.

 

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

52 comments

Motbjudande och patetiskt

Hennes s.k. "app" visar väl bara hur heltokig och förnuftsvidrig den nya lagstiftningen är. Jag tror att advokatens syfte är att peka på detta och inte att sälja ett tillbehör till en dator.

YX, det är snarare regeringens lagstiftning som är så pass motbjudande att den kräver att bemötas på ett lika motbjudande/bjudande sätt. Det är helt korrekt av advokaten, och det var bara en tidsfråga innan appen skulle komma. Det kan dessutom komma att bli konkurrens, det vill säga att fler skapar sådan typ av app med nya funktioner.

Det framgår av proppen att samtycket ska finnas hela tiden. En app med samtycke spelar absolut ingen roll. Man kan närsomhelst ändra sig. Och det finns självklart inga formkrav.

Kvinnan signerar samtycke med sitt bankid men ändrar sig efter den 117:e stöten från mannen.
Går detta att föra till domstol som som ett våldtäktsåtal för det fall kvinnan inte på annat sätt, under samlagsmomentet,signalerat tillbakadraget samtycke?

Det var ju mig Gammal man åsyftade med frågan, och jag finner humorn i frågan och anser den icke alls opassande!!! Skärpning åt den som klickat på "opassande".

Anton den värste, ja alla kan ändra sig när som helst både mannen och kvinnan, men om det finns en inspelning som bevisar 116 frivilliga stötar eller juck, och kvinnan skulle påstå att den 117 onde stöten inte var frivillig och mannen påpekar att även den var frivillig, och inga bevis på ofrivilliga droger eller våld finns, så får utgångspunkten bli utefter det som är bevisat vilket i det fallet skulle bli mannens inspelning eller app. Allt annat skulle vara orimligt och göra det oändligt för mannen att någonsin i sådana fall kunna bevisa frivilligheten. Så givetvis måste det finnas något sätt och situationer där organisationen fatta, meeto och den tokiga regeringen inte längre kan invända. Det måste givetvis finnas sätt att stoppa kvinnornas lögner och detta blir det enda sättet med stark teknisk bevisning.

Det måste kännas ända in i ryggmärgen på stollen Morgan Johansson.

Åklagaren, det är klart att appen spelar roll, och dessutom den största rollen som någonsin funnits i bevisning i sådana mål. Det kommer säkert funktioner där det går att spela in sexakten via bluetooth, så att den är påslagen då sexakten pågår. Då blir det lite för svårt att ljuga och påstå att de skulle ändrat sig. Det blir givetvis till att utgå ifrån det som är bevisat.

Hur skulle det annars sluta om 100 män kan bevisa att de haft frivillig sex genom teknisk bevisning, skall samtliga dömas ändå? Nej du där blir det svårt för organisationen fatta och meeto att komma med sitt skitsnack.

För varje gång en oskyldig man frias på grund av appen så skall den här appen kännas ända in i ryggmärgen på Morgan Johansson!

https://www.metro.se/artikel/mobilfilm-friar-tv%C3%A5-m%C3%A4n-fr%C3%A5n...

Den kommer spela noll roll. Noll. Däremot kvarstår ju de bevisproblem som ofta finns vid våldtäkter.

Den.förmodligen största skillnaden är att det införs oaktsam våldtäkt som ett nytt brott. Där kommer förmodligen fler fällas.

Svårt att uttala sig så kategoriskt, tycker jag. Lite allt möjligt kan ha bevisvärde i ett mål om våldtäkt. Jag tror inte vi kommer se många åtal där det handlar om att målsäganden skulle ha ändrat sig under akten. Påståendena kommer regelmässigt vara att det aldrig funnits samtycke till att påbörja densamma, tror jag. Då tror jag ett sådant här "samlagskontrakt" kan vara av betydelse.

En annan sak är att jag inte tror att den nya samtyckesregleringen kommer att fylla någon egentlig funktion alls. Hur bevisar man avsaknad av just frivillighet, som är något normativt, och vad är det i sinnevärlden som ska bevisas. Hela konstruktionen känns väldigt verklighetsfrånvänd och "teknisk" utifrån hur helt normala människor agerar i sängkammaren. Och vem fasen har begått brottet när två människor har ett samlag men sedan är oense om det förelåg frivillighet.

Åklagaren, den absolut den största rollen som det bara går. Det är därför inte längre blir bevisproblem. Det kanske blir problem för åklagarna däremot då fler fall inte längre kommer handla om ord mot ord, utan istället att de falska anmälningarna kommer att lysa igenom bättre då fler kommer kunna bevisa att deras sexakter varit frivilliga, något som givetvis åklagare som dig inte är så förtjusta i.

Det är ju bra att det finns en sådan app, så att männen i vissa fall skall kunna bevisa att kvinnorna varit oaktsamma då de utfört en falsk anmälan. Det blir den största skillnaden med en app och inspelningar.

Det var en enig riksdag som beslutade Paradox.

Politik, att en enig riksdag beslutade om en lagstiftning som de själva vid flera tillfällen tidigare sagt nej till innebär inte per automatik att ingen längre skall kunna få bevisa frivilliga sexakter.

Bevisas det att en sexakt är frivillig så är det ju på det viset, oavsett om lagstiftningen förändras en gång i månaden.

http://www.dagensjuridik.se/2016/11/ljudinspelning-enda-sattet-att-bevis...

Du har en poäng att lagstiftningen borde gjorts dispositiv i just den delen. Hur som helst blir det ditt problem att bevisa att målsägande ändrat sig under pågående akt men att den åtalade trots detta fortsatt med handlingen. Lycka till!

Min apparat har inga appar bara knappar.

På Google Playbutik finns appen Libra, men den är till för bevakning av sin vikt.
Finns samtyckesappen inte för Android, eller är det bara en ploj?

Jan Eriksson, det går bra att spela in också ifall du inte skulle ha tillgång till den specifika appen.

https://www.metro.se/artikel/mobilfilm-friar-tv%C3%A5-m%C3%A4n-fr%C3%A5n...

Enklaste lösningen måste vara att spela in hela samlaget. Kanske livestreama till statliga samlagsövervakare. Detta då samtycke kan dras tillbaka när som helst under samlaget vilket gör appen meningslös. Dessa inspelningar av samlag bör naturligtvis sparas som det bevis för potentiellt sexuellt övergrepp det defacto är. Kanske på en site? Vi kan kalla den "https://www.svenskasamlag.se" där man naturligtvis kan se sin backlogg. Statistik bör ju kunna föras för folkhälsan. Kanske listor över vilka som har flest samlag? Med tanke på eventuell smittospridning. Sen bör man så klart kunna katalogisera i vilka led man haft samlag med varandra i samhället av samma anledning.

Det finns stort utvecklingspotential här.

Henrik Bergdahl, det funkar väldigt bra med både app eller inspelning. Du säger att ett samtycke kan dras tillbaka när som helst under samlaget vilket det absolut alltid kan göras av alla parter. Fast enligt dig så skulle det vara oändligt omöjligt att kunna bevisa en frivillig sexakt då den ena partnern alltid skulle kunna påstå att sexakten pågick i ytterligare en sekund till efter inspelningen med ett tillbaka draget samtycke.

Nej du , så här det. Det handlar om vad som är bevisat , och finns det en bevisning som visar att sexakten varit frivillig oavsett hur lång sexakten varit eller hur lång inspelningen är så är det ju givetvis det som får bli utgångspunkten.

Bevisar det att sexakten varit frivillig så är det också det som ska gälla. En app eller en inspelning är ju till för att kunna täcka upp de situationer där kvinnor inte längre skall kunna ljuga sig ur en frivillig sexakt, så att det känns ända in i ryggmärgen på Morgan Johansson.

Jag tycker också att appen borde ha mer utvecklad statistisk.
Geografisk lokalisering är mycket bra.

Parallellt skulle man kunna ha en funktion där man mäter in koldioxid-utsläppen vid användandet av kondomer t.ex.

Läkemedelsanvändning såsom bruk av preventiv-medel.
Miljöpartiet (vattenmelonerna) skulle sedan lägga en skatt på sex för att det skapas alldeles för mycket utsläpp och vi måste rädda miljön.

Klockslag, samt månens faser är mycket viktiga dessutom för att ha korrekt bevisning.

Appen bevisar väl att samtycke har förelegat i något skede. Om målsäganden påstår sig ha dragit tillbaka samtycket är det upp till vb och åklagaren att bevisa.

Men ja, att spela in samlaget med ljud och helst bild verkar vara det enda någorlunda tillförlitliga sättet att skydda sig mot ett retroaktivt tillbakadragande av samtycke.

Hur kan man vara säker på att avtalet inte är signerat under hot?

Ulf Möller, det blir fortfarande upp till åklagaren att bevisa att hot först skall ha förekommit, i sådana fall. För det andra så är sannolikheten att ena partnern skulle välja att spela in strax efter ett hot väldigt liten, och för det tredje så har den partnern som påstår sig blivit hotad guldläge att uppge att den är hotad då inspelning sker.

I annat fall är det återigen det som är inspelat som får gälla. Det handlar inte längre om vad man kan anse sig vara säker på utan vad som är bevisat och inte spekulationer. Så är det ju!

Så nu kan diverse telefonhackande leda till att man inte bara blir bestulen utan våldtagen också? :-)

Men skämt åsido så tål det påpekas att Mobilt BankID inte är någon form av digital signatur som artikeln antyder, utan en ren autentikeringslösning som inte bygger på certifikat (utan på challenge/response med preshared key för att vara lite teknisk).

Patrick, varför skulle ett telefonhackande leda till att någon blir våldtagen?

Mobilt bank id är absolut ett sätt, men det kommer säkerligen att komma fler med tiden.
Alla tekniska sätt som bevisar att en sexakt är frivillig krossar fler ord mot ord situationer, så det
är ju en positiv utveckling.

Hacka telefonen så man har "avtal" på samtycke... :)

Hur många språk stöds av appen?
Eller gäller den bara svensktalande?

Kan någon förklara. Är det motparten till polisanmälaren som har bevisbördan för att samtycke föreligger? Kan en kvinna bli dömd för våldtäkt om en man polisanmäler och säger att han sade nej 5 minuter in i akten men att kvinnan bara fortsatte?

"Är det motparten till polisanmälaren som har bevisbördan för att samtycke föreligger? "
I praktiken blir det så eftersom frånvaro av samtycke kommer att tolkas som inte samtycke.
Lagen föreskriver samtycke och har det inte uttryckts så blir konsekvensen att samtycke saknades.
Din andra fråga behöver inte besvaras eftersom den situationen aldrig kommer att uppstå i en domstol,allt enligt den rosa lagboken so ger kvinnor gräddfil i rättssystemet.

U, utåt sätt det vill säga officiellt så heter det att åklagaren har bevisbördan. men innanför domstolarnas väggar kommer det att vara den åtalade som kommer att få prestera och bevisa att samtycke förelegat. Så svaret är ja att den åtalade kommer ha bevisbördan.

Ja även en kvinna kan bli dömd för våldtäkt på så vis som du beskriver, men det kommer att krävas att det bevisas att så är fallet. Som Anton den värste säger så kommer det inte ske, i vart fall inte det närmsta året, men någon gång i framtiden kommer det bli ett åtal mot någon kvinna någonstans på det sätt du beskriver. Det kommer ske först när domstolarna rasat helt och hållet efter lagstiftningen och då åtalen mot männen kommer vara så pass provocerande ifrån åklagarnas sida att det i sin tur kommer att provocera fram åtal åt andra hållet i en senare fas, ungefär såsom det var senaste tiden med alla åtal om falsk tillvitelse.

Fast först måste åklagarna och domstolarna under en lång period slicka röv på politikerna och massmedia och visa att, titta titta vi gör som ni vill och dansar efter eran pipa och den nya lagstiftningen, så det ser fint ut i massmedia.

EMF varnar för den nya appen.
Orsaken kan vara:
Om mannen lyckas få kvinnan att signera ett samtycke och hävdar att det gällde alla momenten så ska det motbevisas av åklagaren vilket svårligen låter sig göras och då faller bevisbördan på kvinnan eftersom rekvisitet samtycke är uppfyllt och då sitter EMF med Svarte-Petter.

Anton den värste , sedan kan man konstatera att har mannen visat upp teknisk bevisning på samtycke och kvinnan hävdar något annat, utan att kunna uppvisa att samlaget övergick till hot eller massa blåmärken med våld, alternativet utsatt situation så får nog utgångspunkten ändå vara att samtycket faktiskt just har gällt under de så kallade alla moment, om man nu vill dela upp kakan eller samlaget i moment.

Har de kommit så långt att bägge parter ingått i ett sådant avtal, så är det nog så frivilligt det bara kan bli, varken mannen eller kvinnan skulle annars ha godtagit det ifrån första början, i och med att de känner till vad det innebär.

I annat fall skulle alla människor kunna påstå att de sa nej efter alla slags avtal i världen oavsett vad det handlar om, och inte bara i inom sex. X köpte en bil av Y och hade ett långt samtal, de skakade sedan hand och skrev på ett avtal, det finns ett avtal, men X påstår att hen sa nej vid något moment. Nej det funkar inte så.

Det som är bevisat får anses vara det som blir utgångspunkten. Det går ju inte att spekulera eller utgå ifrån något som inte skulle visa sig vara bevisat.

Fast om X köpt en tröja som hen vill ångra så är det ju oftast ett visst antal dagars ångerrätt , eller en bokad biljett av något slag med exempelvis ångerrätt?

Déjà vu, ja det finns mycket man kan ångra efteråt , vilket även gäller sex, men det gör inte det som en gång visat sig vara frivilligt till ofrivilligt, och det utgör inte brottet våldtäkt för den sakens skull.

Med största sannolikhet så köptes inte tröjan med tvång eller att biljetten bokades med tvång, så att den ångras i efterhand är en annan sak. Det handlar ju om hur omständigheterna var där och då på plats då avtalet gjordes. Så även i sex, att var det frivilligt då det pågick och det finns bevis på det, så är det ju också det som skall gälla .

Ibland krånglar vissa till det mer än nödvändigt.

Denna app kan ju rimligen bara användas av den som i ett våldtäktsmål hävdar att det funnits samtycke. Avsaknad av avtal kan ju knappast räknas som att det inte funnits samtycke då inte alla har appen och dessutom använder sig av den. Denna app är alltså enbart skapad för person A ska kunna hävda att det funnits samtycke i ett fall där person B menar att det inte funnits samtycke. Kolla på statistiken om hur många våldtäkter av de som faktiskt blir anmälda (vilket de flesta inte blir) som leder till åtal. Detta ÄR inget stort problem och då det riskerar att drabba de som möjligtvis ändrar sig efter att avtalet skrivits på anser jag att den gör mer skada än nytta. Jag har emellertid väldigt svårt att se att en sådan app skulle ha betydelse i en rättegång, men med tanke på vissa domar på senaste tiden så upphör man ju aldrig att förvånas!

Värdelös app även på grund av att varje del av ett samlag måste samtyckas till och att man har rätt att ändra sig när som helst.

S, det är bara att titta på senaste tidens åtal så märker man väldigt tydligt att det i de flesta fallen egentligen handlade om rena falska anmälningar, precis såsom i de flesta fall som också läggs ned. Tittar man ordentligt så är det väldigt få fall där brott verkligen har begåtts och därav också anledningen till att de flesta anmälningar läggs ned i ett tidigt skede. Trots detta finns det åklagare som unnar sig att åtala oskyldiga som ibland friats och ibland blivit dömda. Det är ett stort problem att så många blivit oskyldigt dömda och att så många riskerat att ha blivit det men sedan friats på grund av inspelningar.

Det handlar inte om spekulationer och kombinationer av hur saker och ting kan förhålla sig eller att ha rätten att ändra sig, utan vad som faktiskt kommer visa sig vara bevisat. Visar mannen upp ett avtal eller en inspelning som bevisar mannens oskuld så är det givetvis det som skall gälla och det som blir utgångspunkten i målet.

Så givetvis är appen väldigt bra och kommer att förhindra fler oskyldigt dömda, och är ju till för de som vill använda den. Alla kommer självklart inte att använda den och alla kanske inte har inspelningar att visa upp, men det är också de som kommer att riskera att bli oskyldigt dömda, vid en eventuell falsk anmälan, även om risken är liten så existerar den och om varje enskild persons öde kan räddas så skall det göras till varje pris, och till det priset så att det känns ända in i ryggmärgen på Morgan Johansson och alla andra politiker.

Så är det ju!

Hur vet du att de fall som läggs ned beror på falsk anmälan? Sen står jag fast vid mitt påstående om att denna app endast är till för att bevisa oskuld och inte har någon positiv verkan för de som utsätts för våldtäkt. Våldtäkter är enormt mycket större problem än falska anmälningar. Appen förlöjligar syftet med samtyckeslagen och jag hoppas ingen kompetent jurist använder den som bevis för att samtycke har funnits.

Sen tycker jag du har en grovt förenklad syn på juridik. Juridik är full av gråzoner och det är en mängd omständigheter som ska tas hänsyn till när man beslutar i brottsmål.

S, i annat fall hade det gått till åtal om det bara fanns minsta lilla utrymme för åklagarna. Sedan går det att se på statistik av falsk tillvitelse, och statistik på orsaken till nedläggningar. Så visst kryllar det enormt av Martin Timmel, Lasse Kroner och Fredrik Virtanen i nedläggningarna, det vill säga oskyldiga män.

Syftet med samtyckeslagstiftningen är att endast öka upp fällande domar oavsett hur många oskyldiga det kommer att kosta. och appen är ämnat för att fånga in och täcka upp de fall där kvinnor ljuger.

Så vad är det som du har emot appen? Ifall vissa män erbjuds möjligheten till skydd, vad är det som stör just dig?

Sedan tycker jag att borde ha bättre insyn i sådana typer av mål, där en sådan teknisk bevisning givetvis skulle vara avgörande. Ifall mannen bevisar att det varit frivilligt, så har all annan bevisning mindre roll, eller ingen betydelse alls.

Ingen som tänkt på detta?
Det där är nog precis lika effektivt som armbanden mot våldtäkt. tänk om kvinnan blir hotad till livet om hon inte signerar i appen? Ska signaturen då per automatik låta våldtäktsmän som dödshotar gå fria?

Fredrik, om 100 olika män visar upp en signering på frivillig sex, kan du inte behärska dig och befinna dig i att det varit frivilligt? Måste du ifrågasätta alla 100 män ifall de har hotat sig till en signering? Nej så funkar det inte, utan utgångspunkten förbli ju att det som är bevisat är bevisat. Finns det 100 sådana signeringar har nog sexet varit så frivilligt det bara kan bli.

En man som hotar skulle nog inte ens bry sig om en signering överhuvudtaget, och i så fall kan det enkelt göras en komplettering till kvinnans app, att trycka på en röd knapp som omgående spelar in och kontaktar polisen ifall hot skulle förekomma.

Varför ens spekulera i något som inte skulle visa sig vara bevisat? Vad gör att du inte klarar av att i sådana fall utgå ifrån det som skulle visa sig vara bevisat?

Nej då , appen är bra och den har utvecklingsmöjligheter.

Vill bara påpeka att det finns ett helt kapitel i avtalslagen som avser avtal som kommit till under tvång, det är alltså en ickefråga du tar upp eftersom signering under tvång inte är giltigt. Men det betyder givetvis inte att jag tycker att lagen är bra eftersom jag anser att det bryter mot en viktig princip att man inte skall behöva bevisa att man är oskyldig. Det finns en stor risk att hela lagen blir en flopp som antingen blir omöjlig att tillämpa eller också leder den till omvänd bevisbörda. Men som sagt var så tror jag inte att appen är tillräcklig, det borde vara en ljud och bildinspelning från början till slut. Gärna med tre kameror och mikrofoner, båda parter borde få en kopia och man kan ju lägga en slinga med billig musik i bakgrunden (fast den får inte vara för hög, konversationen och stönen måste kunna höras. Rätten skall kunna avgöra om stönen är av välbehag eller obehag. Byter man plats måste givetvis kameror och mikrofonerna följa med.)

Ola, varför pratar de flesta om att apparna och samtycket skulle ha tillkommit med tvång? Är den så pass bra att många vill stöta och försöka knuffa bort den genom att påstå "tänk om det tillkommer med tvång". Nej jag skulle nog snarare säga att finns det avtal genom app eller inspelning som bevisar att det varit frivilligt, så räkna med att det varit så frivilligt det bara kan bli.

Det handlar om att utgå ifrån det som visar sig vara bevisat. Det skulle inte ens finnas någon anledning till att spekulera eller utgå ifrån något annat. Sedan har det ingen betydelse hur stort avtalet är i appen eller hur lång inspelningen visar sig vara. Det kommer alltid finnas ett lögn utrymme för ena partnern att påstå att sexakten pågick 1 sekund till under ofrivilliga villkor utöver det som skulle visa sig vara inspelat. Då det skulle bli oändligt med lögner annars går det inte att utgå ifrån något annat än det som visar sig vara bevisat.

Sedan så har det gått så långt att det finns en app signering eller en inspelning och att partnerna kommit så pass långt, så är det nog väldigt frivilligt. Allt sådan som kan krympa ord mot ord situationer är positivt, i både vad gäller appar och inspelningar.

Det som skulle vara väldigt klokt är att göra en digital bluetooth armband som en komplettering , där partnerna alltid kan trycka på en extra knapp som spelar in ifall något opassligt skulle inträffa, och där en signal ringer upp sos alarm på direkten. Så det finns sätt att förhindra falska anmälningar och skydda de frivilliga samlagen på väldigt proffsigt sätt.

Så sjukt...

Berätta inte detta för era utländska vänner! De kommer tro att det hela är ett skämt! Ingen Regering kan fatta sådana beslut (utom den svenska).

Ja gott folk. I kväll är det som en vanlig lördag. Men i morgon måste ni be varandra om lov innan ni rullar runt i sänghalmen.

Jag har ingen apparat med appar bara knappar. Gumman har en vanlig petmoj men vi är nöjda ändå.

https://www.youtube.com/watch?v=ozGIEZQTNE4

Tänk om man skriver på och sen visar det sig att när man väl har personen naken så finns där något som gör att man absolut inte vill. Då är det ok att våldta eftersom den andra har skrivit på? Då är det liksom för sent att ångra sig?

Eftersom du själv använder verbet "våldta[ga]" torde du vara införstådd med att handlingen ej är tillåten trots undertecknandet i "appen".

t0tta, då kanske det är bättre att vänta tills man är naken innan partnerna väljer att underteckna med appen alternativet spela in. Sedan är det enkelt att utveckla appen så att den alltid fångar upp och sätts på inspelning så fort ordet "nej" kommer upp ifrån någon av partnerna. Då går det också att se i vilket sammanhang själva "nejet" kom. Är det att kvinnan säger nej kn_lla mig mer eller nej jag vill inte. I det fall att inget nej sägs överhuvudtaget så är det frivilligheten som partnerna ingått som gäller tills dess att ändring sker tills sexet är avslutat.

Då är det schackmatt! Game Over!

App approved by Morgan & Sons

Jag känner till denna så kallade advokat. Hon är en ytterst oseriös person som är endast ute efter pengar och uppmärksamhet.

Kommentarsfältet på Dagens Juridik skall ej användas för personkritik, som ej syftar till att bemöta en persons åsikter i en viss fråga utan endast utgör svepande värdeomdömen. Har därför anmält Ahmeds inlägg som opassande för Dagens Juridik.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.