Skip to content

Nu kan du signera digitalt innan du har sex - advokaten har tagit fram en samtyckesapp

Advokaten Baharak Vaziri har tagit fram samtyckesappen Libra.

På söndag går startskottet för den nya samtyckeslagen. Som brottmålsadvokat insåg Baharak Vaziri behovet att på ett enkelt sätt kunna lämna sitt samtycke till sex - och samtidigt säkra bevisning om att samtycke inhämtats. Hon utvecklade därför samtyckesappen Libra där parterna signerar med BankID innan de har sex.

 

- Den nya lagstiftningen kan medföra stora bevissvårigheter när det gäller just samtycket och frivilligheten till den sexuella ”överenskommelsen” mellan två parter som ska ha samlag, säger Baharak Vaziri.

- Momentet där användaren måste identifiera sig med hjälp av applikationen och mobilt BankID får till följd att deltagaren måste tänka efter om denne verkligen vill genomföra den sexuella handlingen med personen i fråga och medför större eftertänksamhet bland användarna.

Ord eller handling
Straffansvar för våldtäkt enligt den nya lagen uppkommer om en person har sex med en annan person utan att först inhämta den andra personens samtycke. Det som är avgörande är om frivilligheten ”har kommit till uttryck genom ord eller handling”.

Baharak Vaziri har sedan lång tid tillbaka arbetat med brottmål och har stor erfarenhet av just sexualbrott efter att ha agerat offentligt försvarare i en mängd våldtäktsmål.

- Jag har upplevt att bevisningen i sexualbrott många gånger är undermålig, vilket bland annat kan leda till att förundersökningar läggs ner eller att den tilltalade döms trots avsaknad av tillfredställande bevisning.

- Någon komplett tillfredställande bevisning i sexualbrottsmål kommer i realiteten bli svårt att få till. Syftet med applikationen är att försöka öka rättssäkerheten, den kan användas som del av bevisningen till styrkande av att samtycke har förelegat eller inte förelagat.

Mobilt BankID
Applikationen använder sig av mobilt BankID och avtalet är sekretessbelagt för allmänheten.

- Ett digitalt samtyckte är ett steg i rätt riktigt vad gäller bevisning som är anpassat till det moderna samhället där man använder de möjligheter som finns.

 

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt