Skip to content

Lättare med inspektioner i polisens jakt på illegal arbetskraft - startskottet för kritiserad lag

Foto: David Goldman/AP/TT

Polisen får större möjligheter att göra inspektioner på arbetsplatser i jakten på otillåten utländsk arbetskraft. Riksdagen har sagt ja till det kriti-serade förslaget som träder ikraft redan om en dryg vecka, den 1 juli.

 

Polismyndigheten får större möjlighet att göra inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige.

Riksdagen klubbade lagförslaget nyligen med vissa begränsningar och en högre straffavgift.

Inga slumpmässiga kontroller
Lagförslaget har fått stark kritik från bland andra Justitieombudsmannen som har pekat på oklarheter om vad det är man egentligen vill ge polisen för befogenheter. Är det tillsyn, husrannsakan eller utlänningskontroller?

Men reglerna är nu justerade och en arbetsplatsinspektion kan genomföras "endast efter ett tips eller information som utgör tillräcklig grund för att utföra en inre utlänningskontroll och vid behov en husrannsakan".

Det blir därmed inte tillåtet med några "slumpmässiga" kontroller.

Begränsat till riskbranscher
Inspektionerna ska även begränsas till branscher där polisen har bedömt att det finns en "särskild risk för sådana anställningar". Branscher som brukar pekas ut är bland annat byggbranschen, transport-, städ-, lager- och slakteribranschen.

Straffavgiften höjs från ett halvt till ett prisbasbelopp för varje anställd och vid överträdelser som pågått under längre tid än tre månader gäller två prisbasbelopp per anställd. Prisbasbeloppet för 2018 är 46 500 kronor. 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

"Polismyndigheten får större möjlighet att göra inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige."
Äntligen !
Och Reeva tiger still ?

Jag har svårt att se det som en "framgång" att polisen får alltmer befogenheter. Speciellt då skälen till det oftast är mindre lyckade politiska beslut som medfört de situationer som skapat behov av alltmer polisiära insatser och befogenheter. Tycker istället att det är ett stort misslyckande och inget annat. För jag inte kan finna något "samhälle" i historien som blivit blomstrande och framgångsrikt genom att polisen fått stort inflytande. Men kanske någon kan påvisa att jag har fel. Det skulle kännas bra. :)

Är inte alla lagvrängare kritiska? Utan polisens hjälp skulle det bli klent med arbetstillfällen och dåligt med intäkter.

Om det är mig Du syftar på som "lagvrängare" vill jag meddela att jag uteslutande sysslade med civilrätt. Behövde inte polisen för denna typ av arbete. Det sköter sig självt då människor är så duktiga på att ställa till det för sig själva utan att för den sakens skull begå direkt brottsliga handlingar. Mycket skulle undvikas om de tillfrågade en jurist före de handlade men tyvärr kommer dr oftast när skadan är skedd. Och tror man ska kunna åstadkomma mirakel. Men jag är även medborgare. Som sådan har jag synpunkter. En är att Sverige har en urusel statskonstruktion vilket gör att politiker kan ge ex polisen i princip vilka befogenheter som helst. Jag tror inte det är en bra väg att gå. Andra har ju en annan uppfattning. Tiden får utvisa vad som var det gångbara sättet att se saken. Ett annat sätt är att se sig runt i världen på hur det förhåller sig här och där.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.