Skip to content

Kvinna i "månggifte" vinner i domstol - har rätt till bostadsbidrag som ensamstående

Foto: STR/TT

Enligt kvinnan själv är hon gift med en man som också har en annan hustru. Enligt svensk lag är detta inte tillåtet och kvinnan är därför registrerad som ogift. Hon har därmed rätt till bostadsbidrag enligt reglerna för ensamstående med barn. Det slår kammarrätten fast och ger kvinnan rätt mot staten.

 

Den 32-åriga kvinnan i Eskilstuna beviljades förra året bostadsbidrag av Försäkringskassan eftersom hon ansågs vara ensamstående med tre barn.

"Allmänna ombudet för socialförsäkringen" - som är utsedd av regeringen - överklagade Försäkringskassans beslut till Förvaltningsrätten i Linköping.

Har två fruar
Orsaken var att det av kvinnans egna uppgifter framgår att hon anser sig vara gift med en man som har ytterligare en fru - någonting som är förenligt med de inblandades religion som enligt kvinnan tillåter maximalt fyra fruar för en man.

Kvinnan har själv uppgett att mannen växelvis bor hos henne och den andra hustrun där han också är folkbokförd.

"De facto inte ensamstående"
Mannen är även pappa till kvinnans barn. Enligt Allmänna ombudet kan därför kvinnan inte betraktas som ensamstående och hon skulle därmed inte ha rätt till bostadsbidrag. Allmänna ombudets uppfattnning redovisas i förvaltningsrättens dom:

"Den centrala frågan i målet är hur bostadsbidrag ska bedömas när sökanden är gift med en person som i sin tur har ytterligare en maka. Regelverket kring bostadsbidrag utgår från de äktenskaps- och samlevnadsformer som skyddas av svensk lagstiftning, vilket bland annat innebär att endast två personer kan betraktas som makar." 

"Samtidigt är X (kvinnan) de facto inte ensamstående, utan har en make som hon har barn tillsammans med och som i vart fall periodvis bor tillsammans med henne i den lägenhet som hon ansöker om bostadsbidrag för. X rätt till bostadsbidrag bör beräknas utifrån att hon är gift och sammanboende med Y ("Maken"), trots att han är gift och folkbokförd på en annan adress."

Erkänns inte i Sverige
Förvaltningsrätten konstaterade att månggifte - så kallade polygama äktenskap - inte erkänns av den svenska rättsordningen. Mannen är inte i formellt och registrerad mening gift med den kvinna som har beviljats bostadsbidrag utan med sin "andra" hustru.

Det finns inte heller några uppgifter från en utländsk myndighet som bekräftar att kvinnan skulle vara gift med mannen.

Kammarrätten säger ja
Förvaltningsrätten konstaterade därför att de inte kan anses vara gifta och att de kan inte heller anses vara sambor eftersom mannen är gift med en annan kvinna. Kvinnan ska därför betraktas som ensamstående vilket ger henne rätt till bostadsbidrag.

Allmänna ombudet överklagade domen till Kammarrätten i Jönköping som dock går på förvaltningsrättens linje och ger kvinnan rätt.

 

 

 

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

9 comments

Om mannen har 4 "fruar" och är gift med en kan 3 få bidrag-Bingo !
Bidragsbingo.

5 comments...

Vart är dom andra 4 kommentarerna?

Fantastiskt att vi idag lever i ett samhälle där man inte tillåts framföra ens åsikt i publika forum.

Något som slår en är den juridiska kompetens - i synnerhet vad gäller "bidragsjuridik - som nypåstigna besitter. Men jag anar att det finns en eller annan advokat i bakgrunden som sas hängt med klienten redan från början dvs när det gällde PUT mm.

Om jag förstått saken rätt ska det finnas en skyldighet för mannen i den typen av äktenskap att dels försörja samtliga fruar, dels behandla dessa lika. Men bristen på vilja att uppfylla dessa skyldigheter kanske kompenseras av rätten att beskatta de "otrogna", vilket tydligen offentliga bidrag av somliga anses som.

Vilka avser du med ”somliga”? 85% av väljarna?
För dom måste väl förstå konsekvenserna av att rösta på 7-klövern?

När en man med flera fruar (eller en kvinna med flera män) söker asyl eller boende i Sverige och vill tillämpa vår sociallagstiftning behöver reglerna (och ev bilaterala avtal o. likn.) ändras så att vi kan fastställa vilka två individer som ska ha giftermålsstatus enligt vår lagstiftning.
Vi har ej månggifte i Sverige.
Oavsett vilka dokument från hemlandet som presenteras bör dessa ej ge undantagsstatus för fortsatt månggifte i Sverige. (Mannen får "vid svenska gränsen" bestämma vilken han ska vara juridiskt gift med i Sverige)

Övertaliga fruar/män får söka asyl/uppehållstillstånd/arbetstillstånd som enskilda individer och prövas enligt gällande lagstiftning.

får

månggi utgöra en inidivid part som är deborde dessa vid ankomst till landet som första åtgärd på svenvid sa godogöra sig vår sociala lagstifning a härvill bosätta sig i Sverige och hävdar flytta till Sverige av andra sjanländer tillperson

Mycket bra beslut av domstolen. Helt rätt att i detta läge tillämpa svensk lag och den lagen är klar. Man kan inte vara sambo och gift samtidigt.

Dumheter, klart du kan bo ihop ned någon annan än den du är gift med. Det är vad sambo betyder, sammanboende.

Menar såklart sambo enligt Sambolagen.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.