Skip to content

Jonas Falk får rätt mot JK - svenska staten ska betala ytterligare 1,5 miljoner kronor i skadestånd

Jonas Falk när han greps i Colombia 2010 och JK Anna Skarhed som motsatt sig ytterligare skadestånd till Falk efter "Playa-målet". Foto: DAS/TT och Nina Broberg/JK

Jonas Falk får ytterligare 1,5 miljoner kronor i skadestånd av svenska staten och Justitiekanslern får bakläxa. Stockholms tingsrätt konstaterar att det tidigare skadeståndet för lidande inte är en skälig kompensation och att Falk har rätt till hela det nu yrkade beloppet.

 

Jonas Falk (tidigare Oredsson) har tidigare fått 1,6 miljoner kronor i skadestånd av Justitiekanslern (JK) för de tre år och fem månader som han satt häktad under utredningen av det så kallade "Playa-målet".

Han har senare riktat en stämningsansökan mot staten där han begärt ytterligare 1,5 miljoner för lidande och 3,5 miljoner kronor för förlorad inkomst.

- Tingsrättens dom visar att Justitiekanslerns ersättningsmodell inte går att tillämpa när det handlar om så här extrema fall, säger hans advokat Sebastian Scheiman, till Dagens Juridik.

"Inte skälig kompensation"
En enig tingsrätt går alltså på Jonas Falks linje och dömer svenska staten att betala ut ytterligare 1,5 miljoner i skadestånd för det lidande han utsattes för när han satt häktad och isolerad.

Det tidigare beloppet från JK är enligt domstolen "inte skälig kompensation för den långa tid han suttit frihetsberövad och för det förhållandet att frihetsberövandet inneburit långvarig isolering från andra". 

Inte bevisat inkomster
Falk får däremot inga pengar för ekonomisk skada eftersom han enligt tingsrätten "inte gjort sannolikt att han skulle ha haft de av honom uppgivna inkomsterna".

- Jag anser att man har ställt upp helt orimliga beviskrav när det gäller den ekonomiska skadan. Det är orimligt att Jonas Falk inte skulle ha haft någon inkomst under den tiden han satt häktad, säger Sebastian Scheiman.

Falk har tillsammans med advokat Scheiman hävdat att JK har gjort fel som har hänvisat till hovrättens slutsats om att de stora summor pengar som han rörde sig med förmodligen kom från kriminell verksamhet och att han därför inte hade rätt till ersättning för inkomstbortfallet.

Försökt styrka inkomster
I skadeståndsmålet har Jonas Falk försökt styrka vissa av sina inkomster som både legala och ganska omfattande med hjälp av ett avtal om uthyrningsverksamhet av diskjockeys. Den person som anlitat honom har också vittnat i målet.

När det gäller ersättningen för tiden i häktet har journalisten Dick Sundevall och advokat Tobias Enoksson, som varit Falks försvarare i brottmålet, vittnat om hur Falks tid i isolering påverkade honom. 

Staten har representerats av två av JK:s egna jurister som hävdat att Falk inte har rätt till ytterligare ersättning överhuvudtaget och att den långvariga isoleringen inte ger rätt till någon högre ersättning.

18 års fängelse i tingsrätten
Jonas Falk dömdes 2013 av Stockholms tingsrätt till 18 års fängelse i ett av Sveriges största narkotikamål någonsin. Enligt åklagaren och tingsrätten var han ledare för ett stort internationellt knarknätverk som hade smugglat tusentals kilo kokain till Sverige. 

Han frikändes senare helt av Svea hovrätt.

Det ursprungliga kravet till JK uppgick till 15 miljoner kronor.

Chefs-JO Elisabet Fura kritiserade redan 2013 Kriminalvården för att man hållit Falk i en nästan helt tom cell med enbart en säng och ett skrivbord.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt