Skip to content

Jonas Falk får rätt mot JK - svenska staten ska betala ytterligare 1,5 miljoner kronor i skadestånd

Jonas Falk när han greps i Colombia 2010 och JK Anna Skarhed som motsatt sig ytterligare skadestånd till Falk efter "Playa-målet". Foto: DAS/TT och Nina Broberg/JK

Jonas Falk får ytterligare 1,5 miljoner kronor i skadestånd av svenska staten och Justitiekanslern får bakläxa. Stockholms tingsrätt konstaterar att det tidigare skadeståndet för lidande inte är en skälig kompensation och att Falk har rätt till hela det nu yrkade beloppet.

 

Jonas Falk (tidigare Oredsson) har tidigare fått 1,6 miljoner kronor i skadestånd av Justitiekanslern (JK) för de tre år och fem månader som han satt häktad under utredningen av det så kallade "Playa-målet".

Han har senare riktat en stämningsansökan mot staten där han begärt ytterligare 1,5 miljoner för lidande och 3,5 miljoner kronor för förlorad inkomst.

- Tingsrättens dom visar att Justitiekanslerns ersättningsmodell inte går att tillämpa när det handlar om så här extrema fall, säger hans advokat Sebastian Scheiman, till Dagens Juridik.

"Inte skälig kompensation"
En enig tingsrätt går alltså på Jonas Falks linje och dömer svenska staten att betala ut ytterligare 1,5 miljoner i skadestånd för det lidande han utsattes för när han satt häktad och isolerad.

Det tidigare beloppet från JK är enligt domstolen "inte skälig kompensation för den långa tid han suttit frihetsberövad och för det förhållandet att frihetsberövandet inneburit långvarig isolering från andra". 

Inte bevisat inkomster
Falk får däremot inga pengar för ekonomisk skada eftersom han enligt tingsrätten "inte gjort sannolikt att han skulle ha haft de av honom uppgivna inkomsterna".

- Jag anser att man har ställt upp helt orimliga beviskrav när det gäller den ekonomiska skadan. Det är orimligt att Jonas Falk inte skulle ha haft någon inkomst under den tiden han satt häktad, säger Sebastian Scheiman.

Falk har tillsammans med advokat Scheiman hävdat att JK har gjort fel som har hänvisat till hovrättens slutsats om att de stora summor pengar som han rörde sig med förmodligen kom från kriminell verksamhet och att han därför inte hade rätt till ersättning för inkomstbortfallet.

Försökt styrka inkomster
I skadeståndsmålet har Jonas Falk försökt styrka vissa av sina inkomster som både legala och ganska omfattande med hjälp av ett avtal om uthyrningsverksamhet av diskjockeys. Den person som anlitat honom har också vittnat i målet.

När det gäller ersättningen för tiden i häktet har journalisten Dick Sundevall och advokat Tobias Enoksson, som varit Falks försvarare i brottmålet, vittnat om hur Falks tid i isolering påverkade honom. 

Staten har representerats av två av JK:s egna jurister som hävdat att Falk inte har rätt till ytterligare ersättning överhuvudtaget och att den långvariga isoleringen inte ger rätt till någon högre ersättning.

18 års fängelse i tingsrätten
Jonas Falk dömdes 2013 av Stockholms tingsrätt till 18 års fängelse i ett av Sveriges största narkotikamål någonsin. Enligt åklagaren och tingsrätten var han ledare för ett stort internationellt knarknätverk som hade smugglat tusentals kilo kokain till Sverige. 

Han frikändes senare helt av Svea hovrätt.

Det ursprungliga kravet till JK uppgick till 15 miljoner kronor.

Chefs-JO Elisabet Fura kritiserade redan 2013 Kriminalvården för att man hållit Falk i en nästan helt tom cell med enbart en säng och ett skrivbord.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

13 comments

Jahapp där ser man, då var det inte kul längre efter svts dokumentär om hur hela korruptionen med polis och åklagare gick till. Stackars Anna Skarhed som så gärna helst inte ville betala ut något skadestånd.

Åklagaren är av samma virke som Thomas Qvick fick. Jag blir mera den förbannad då jag såg hur tanten använder sig av staten redskap för att förstöra flera människors liv. En polismyndighet som bryter mot lagen för de tror sig behöva frissera sannningen så det passar dem, nio kilo kokain snyter man inte ur näsan (skämt) men som tur var så fann polisen denna mycket stora mängd och det är förvånande att de inblandade hade glömt bort detta. Svaga domare, maktfullkomliga, kriminella poliser, en rättsröta värdig namnet

Åklagaren är av samma virke som Thomas Qvick fick. Jag blir mera den förbannad då jag såg hur tanten använder sig av staten redskap för att förstöra flera människors liv. En polismyndighet som bryter mot lagen för de tror sig behöva frissera sannningen så det passar dem, nio kilo kokain snyter man inte ur näsan (skämt) men som tur var så fann polisen denna mycket stora mängd och det är förvånande att de inblandade hade glömt bort detta. Svaga domare, maktfullkomliga, kriminella poliser, en rättsröta värdig namnet

Hela rättsväsendet är en rättsskandal. Ingenting som fungerar som det borde, rättsprocesser styrs av rättsväsendet med kriminella metoder. Felaktigt dömda vägras rättelser. Det är endast när journalister tar upp och skandaliserar fallen rättas snabbt till övergreppen.

När Skarhed processade mot vår urbefolkning samerna uttalade hon ungefär -" Det är inte alltid kul att vara staten". Kanske tycker hon detta var "kuligare". :)

Det märkligt att det sällan krävs ut något straff för poliser eller chefer för polisen som använder sig av olagliga metoder i sitt arbete.

Tycker att folk som jobbar inom rättsväsendet och bryter mot lagen ska få hårdare straff. Dom ska liksom veta vad man får och inte får göra.

Skadeståndet borde kunna kvittas mot Falks förmodade skulder till staten och ev brottsoffer som uppkommit vid hans tidigare " karriär". Men icke så för det har man i riksdagen ansett vara kränkande.

Han betalade alla skadeståndsskulder 2007.

Att döma av TVs sk granskning av Falkfallet förefaller herr Falk leva ett rätt utsvävande och förmodat kostsamt liv på den spanska solkusten med en och annan utstickare till Karibien. Kanske hade det i ett påstått granskande program varit på sin plats att lite försynt ställa frågan var han har fått pengarna ifrån ? Rik svärmor, hustru, vunnit på poker, eller ? Ett tips till SVT i all välmening.

Inställning från hederliga inkomstskattebetalande medborgare ang. resningsmål:

Har man tidigare haft ett leverne som bekostas med svarta pengar och uppenbarligen kriminella pengar, och ej med redovisat, eller med mycket ringa, beskattningsbara förvärvsinkomster, så ska man inte heller få ersättning för förlorad inkomst, om man får sin resningsansökan beviljad. Detta vore i så fall mycket stötande för skattemoralen.

Att staten spenderar 500 miljoner, om inte mer, på att driva det här kalkonmålet in absurdum borde väl vara betydligt mer skadligt för skattemoralen?

Jag är ju dessutom lite gammaldags så tillvida att jag anser att man ska dömas för saker man faktiskt gjort. Falk har helt uppenbart inte sysslat med den här kokainsmugglingen. Har han sedan sysslat med någon annan kriminell verksamhet så är det den man ska åtala honom för.

Jag tycker den här historien påminner mycket om hur polis och åklagare agerade när dom satte dit Kaj Linna. Det verkar vara inofficiell praxis inom svensk polis att frisera bevis mot personer som kommit undan "en gång för mycket" för att stoltheten skall tåla det. Ibland kan det vara lättare att sätta åt någon som är oskyldig om bara polis och åklagare är med på noterna.

"Har man tidigare haft ett leverne som bekostas med svarta pengar och uppenbarligen kriminella pengar, och ej med redovisat, eller med mycket ringa, beskattningsbara förvärvsinkomster, så ska man inte heller få ersättning för förlorad inkomst, "

Jonas Falk/Oredsson är likt - tidvis Stefan Persson, Fredrik Lundberg o Ingvar Kamprad-
icke skattskriven i sverige - likaså gäller Biltema Lindholm o ett antal andra kända o mindre
kända pers - de av gruelse påstådda svarta pengarna är då en fråga för andra länder i detta fall tydligen spanien o inte ankdammen

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.