Skip to content

HIV-smittad frias i HD efter oskyddat sex - "bra att juridiken kommer ikapp vetenskapen"

"Bra att juridiken kommer ikapp vetenskapen", säger Sara Bäckström, förbundsjurist på RFSU. Foto: Claudio Bresciani / TT, RFSU/Foto: Nadja Hallström

Den HIV-smittade mannen som hade oskyddat samlag frias nu också i Högsta Domstolen. Mannen genomgick behandling mot infektionen och HD slår fast att risken för att överföra HIV är minimal.

 

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, har i flera år drivit på för att få ett nytt prejudikat i frågan om HIV och framkallande av fara. 

- Även om domen är väntad är det en lättnad. Det är bra att juridiken kommer ikapp det som vetenskapen länge vetat, att HIV inte överförs vid välinställd behandling, säger Sara Bäckström, förbundsjurist på RFSU.

 Den hivsmittade mannen åtalades för framkallande av fara för annan efter att han 2014 hade haft oskyddat samlag med en annan man. Han berättade inte om infektionen före samlagen och sexpartnern blev inte smittad.

"Konkret fara"
F
ramkallande av fara för annan är bara straffbart om det finns en konkret fara, till exempel fara för smitta någon med HIV. Det krävs också att det finns en viss sannolikhet för att effekten ska inträffa, konstaterar Högsta domstolen.

Frågan som HD har tagit ställning till är om det - i ljuset av dagens behandlingsmetoder och kunskap om smittoöverföring - har funnits en konkret fara för spridning av HIV-infektion.

HD slår fast att mannen har haft en ”välinställd hivbehandling” och att det därför inte funnits någon konkret fara för smittoöverföring.

Välinställd HIV-behandling
En välinställd hivbehandling betyder att den hivsmittade personen vid flera provtagningar, med visst tidsintervall, har en virusnivå i blodplasma som kontinuerligt ligger under gränsen för vad som är mätbart.

Den hivsmittade personen måste också sköta sin läkemedelsbehandling, ha regelbunden kontakt med vården och får inte ha någon annan sexuellt överförbar sjukdom.

Forskarna överens
Folkhälsomyndigheten har lämnat ett yttrande till Högsta domstolen och medicinsk expertis har hörts i målet.

Den entydiga bild av kunskapsläget som har framkommit är att risken för smittoöverföring är minimal när någon har en välinställd hivbehandling.

Sara Bäckström, förbundsjurist på RFSU, förklarar vad domen innebär för personer som lever med HIV.

- Det blir en ökad rättssäkerhet. Tidigare har vissa personer åtalats medan andra inte har åtalats, nu blir det tydligare vad som gäller. Förhoppningsvis kan domen också leda till att stigmat kring HIV minskar.

 

 

 

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt