Skip to content

Elektrisk insektsdödare inte olaga vapeninnehav - frias i hovrätten

Foto: DJ och Johan Nilsson/TT

Mannen hade byggt om en elektrisk flugsmälla för att kunna använda den som "getingdödare". Kriminellt, ansåg åklagaren som åtalade mannen för ringa vapenbrott. Mannen fälldes i tingsrätten men frias nu av hovrätten.

 

Den 57-årige mannen åtalades för ringa vapenbrott vid Östersunds tingsrätt. Enligt åklagaren var mannens "getingdödare" - en elektrisk flugsmälla som mannen hade byggt om för att öka kapaciteten i syfte att döda getingar – att betrakta som en elpistol.

Polisens undersökning av flugsmällan visade att "getingdödaren" gav "upprepade elchocker som är smärtsamma och som tillfälligt slår ut de viljestyrda muskelgrupperna".

Tillståndspliktig
Enligt tingsrätten var det tillräckligt att apparaten tillfogar smärta för att den skulle kunna jämställas med ett vapen i vapenlagens mening – och därmed vara tillståndspliktig.

Tingsrätten ifrågasatte visserligen inte mannens förklaring till varför han hade tillverkat "getingsdödaren". Man godtog också mannens uppgifter om att han inte hade varit medveten om att "vapnet" var tillståndspliktigt.

Tingsrättens pekade dock på att det är "varje persons ansvar att känna till de lagar och regler som gäller" och att det hade varit oaktsamt av mannen att bygga sin "getingdödare".

12 400 i böter
Han dömdes därför för ringa vapenbrott till 40 dagsböter à 310 kronor - alltså totalt 12 400 kronor.

Domen överklagades till Hovrätten för Nedre Norrland som i och för sig instämmer i tingsrättens bedömning när det gäller "vapnets" egenskaper men konstaterar samtidigt att det är "okänt hur hög elektrodspänningen var på den aktuella pistolen".

Frias av hovrätten
Det är därför enligt hovrätten "svårt att dra någon slutsats angående vilka effekter denna elpistol ger" – alltså om elpistolen kan bedöva eller tillfoga människor smärta eller inte.

Det går därmed inte att med säkerhet säga att den modifierade flugsmällan är att betrakta som ett vapen i vapenlagens mening, enligt hovrätten.

Mannen frias därför.

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt