Skip to content

Chef som greppat kvinnas lår får upp sitt fall i HD - ska pröva gränsen för sexuellt ofredande

Foto: CKAB

Högsta domstolen kommer att pröva den fällande domen för sexuellt ofredande mot en hög chef inom Malmö kommun - en händelse där den berusade mannen på en fest tog ett grepp om en kvinnlig praktikants lår. Enligt mannen fanns det ingen sexuell avsikt och hans egen sexualdrift har varken blivit "retad eller tillfredsställd".

 

Det var under en fest på stadshuset i Malmö som den 51-årige mannen tog en dåvarande praktikant på låret och åtalades vid Malmö tingsrätt för sexuellt ofredande.

Mannen nekade till brott och hävdade att han inte hade haft något uppsåt att kränka kvinnans sexuella integritet. Han var dock så berusad att han inte minns händelsen.

Tummen på insidan av låret
Tingsrätten slog fast att mannen hade "tagit ett grepp om MÄ (praktikantens) högra lår på så sätt att handflatan var ovanpå låret och att tummen var på insidan av låret" och att beröringen hade skett "på ett intimt ställe på kroppen".

Enligt tingsrätten hade gärningen "typiskt sett varit ägnad att kränka kvinnans sexuella integritet".

Mannen dömdes därför för sexuellt ofredande till 40 dagsböter à 350 kronor och skadestånd på drygt 6 000 kronor.

Tingsrätten var dock oenig. En nämndeman ansåg att beröringen inte hade varit "av sexuell natur".

Kortvarigt grepp
Mannen överklagade till Hovrätten över Skåne och Blekinge. Hovrätten gick dock på tingsrättens linje och skrev i sina domskäl:

"I likhet med tingsrätten finner hovrätten utrett att X (den tilltalade) har tagit ett grepp om MÄ:s högra lår på det sätt som MÄ beskrivit, dvs. närmare skrevet än knäet och med tummen mot insidan av låret."

"X grepp om MÄ:s lår har blivit kortvarigt eftersom MÄ ögonblickligen reagerat och tagit eller viftat bort hans hand. Beröringen har enligt hovrättens bedömning haft en sexuell prägel." 

Skärpte straffet
Hovrätten skärpte straffet till 60 dagsböter å 850 kronor. Hovrätten vägde då in att det hade varit fråga om ett sexuellt ofredande genom fysisk kontakt.

Även i hovrätten fanns det dock en skiljaktig mening - ett hovrättsråd som ansåg att det inte var uteslutet att mannen i själva verket hade försökt påkalla kvinnans uppmärksamhet och att han därför skulle frikännas helt. Enligt hovrättsrådet kunde beröringen "sedd isolerad för sig" inte anses ha haft en tydlig sexuell karaktär.

Gärningsmannens sexualdrift
Mannen överklagade domen till Högsta domstolen och pekade på att bestämmelsen om sexuellt ofredande enligt lagförarbetena bör begränsas till handlingar som har en sexuell inriktning. Mannens ombud skrev i överklagandet till HD:

"I förarbetena sägs att bestämmelsen om sexuellt ofredande bör avgränsas till att träffa handlingar som har sexuell inriktning på så sätt att de syftar till att reta eller tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift. Det tilläggs att om man skulle låta bestämmelsen om sexuellt ofredande träffa även handlingar som inte har något sådant syfte så skulle det leda till en allför omfattande kriminalisering."

HD meddelar prövningstillstånd
Om tillämpningen av bestämmelsen om sexuellt ofredande ska utvidgas på det sätt som har skett i det här fallet krävs det enligt mannen ett prejudikat från HD. Mannen pekar också på att det råder oklarheter i både praxis och den juridiska litteraturen kring hur bestämmelsen ska tolkas och tillämpas. 

HD meddelar nu prövningstillstånd i målet.

 

 

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt