Skip to content

Barnkonventionen blir svensk lag - klubbat i riksdagen trots kritik från höga jurister

Foto: Johan Nilsson/TT

Förenta nationernas (FN:s) barnkonvention blir lag i Sverige år 2020. I veckan klubbade riksdagen det hårt kritiserade förslaget med motiveringen att detta "bidrar till att ett barnrättsbaserat synsätt får genomslag i praktiken".

 

Sverige godkände FN:s barnkonvention redan 1990 och trettio år senare ska alltså konventionens artiklar bli svensk lag. Enligt beslutet i riksdagen i veckan ska lagändringarna börja gälla den 1 januari 2020.

Socialutskottet skriver med anledning av riksdagens beslut "att den gällande svenska lagstiftningen ligger väl i linje med konventionens bestämmelser och i många fall går den längre".

"Ett barnrättsbaserat synsätt" 
Men samtidigt hävdar man att kartläggningar och rapporter från utredningar och myndigheter har "visat att den inte fått tillräckligt stort genomslag i statlig och kommunal verksamhet samt i rättstillämpningen".

Att göra konventionen till lag bidrar enligt riksdagen till att "ett barnrättsbaserat synsätt får genomslag i praktiken".

Riksdagen kräver dock att regeringen ska följa upp att konventionen "efterlevs och används i enlighet med svensk rätt".

"Vaga formuleringar"
Att inkorporera FN:s barnkonvention i svensk lagstiftning har kritiserats hårt både av remissinstanser och av lagrådet.

Kammarrätten i Stockholm har till exempel varnat för att konventionens "vaga formuleringar" gör att man riskerar en oförutsägbar lagstiftning.

Lagrådet har bland annat konstaterat att "de flesta av konventionens artiklar är allmänt hållna och utformade så att de inte passar för en direkt tillämpning i enskilda fall".

 

Se Veckans Juridik om "Politisk symbolhandling eller nödvändig juridik - borde Barnkonventionen bli svensk lag?" >>

 

 


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt