Skip to content

Bakläxa för regeringen om vinster i välfärden - riksdagen röstade ner lagförslaget

Foto: Janerik Henriksson/TT

Riksdagen sa i dag nej till regeringens planer på att begränsa vinstuttaget för privata bolag som driver verksamhet inom socialtjänst, assistans och skola. Enligt regeringen utgör vinstsyftet ett hot mot välfärdssystemets legitimitet men riksdagen håller inte med.

 

Regeringen har varnat för att privata aktörer med obegränsade vinstuttag inom skola, vård och omsorg kan riskera välfärdssystemets legitimitet.

Enligt regeringen måste man "säkerställa att offentliga medel används till den verksamhet som de är avsedda för".

Välfärden bygger enligt regeringen på en "solidarisk finansiering som tilldelas utifrån behov" och är inte någon "vanlig marknad" där man enbart kan prioritera val som "maximerar vinsten".

Inte rätt väg
Men riksdagen säger alltså nej till att begränsa vinstuttagen. Man vill inte ha någon huvudregeln om att eventuella överskott "ska återföras" till den verksamhet som genererat pengarna.

Vinster är enligt flera remissinstaner inte heller rätt väg att gå för att komma tillrätta med risker och brister.

Regeringen har också föreslagit att det ska införas krav på tillstånd för alla som vill ha offentlig finansiering. Till exempel när kommuner ingår avtal med privata bolag som driver skolor. Men inte heller detta godkänns av riksdagen. 

Kvalitet och uppföljning
Riksdagens finansutskott tycker dessutom att "problemet har en annan karaktär" än vad regeringen anser. Förslagen är enligt utskottet "ett avsteg från den välfärdsmodell med möjlighet till valfrihet som har byggts upp i Sverige under en lång tid".

Finansutskottet hävdar också att förslagen skulle leda till att privata alternativ tvingas lägga ner.

Riksdagen vill nu istället att regeringen tar fram ett förslag om "nationella kvalitetskrav" för de verksamheter som bedrivs inom välfärdsområdet, något som även remissinstanserna efterlyst i kombination med mätningar och uppföljning.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt