Skip to content

Bakläxa för regeringen om vinster i välfärden - riksdagen röstade ner lagförslaget

Foto: Janerik Henriksson/TT

Riksdagen sa i dag nej till regeringens planer på att begränsa vinstuttaget för privata bolag som driver verksamhet inom socialtjänst, assistans och skola. Enligt regeringen utgör vinstsyftet ett hot mot välfärdssystemets legitimitet men riksdagen håller inte med.

 

Regeringen har varnat för att privata aktörer med obegränsade vinstuttag inom skola, vård och omsorg kan riskera välfärdssystemets legitimitet.

Enligt regeringen måste man "säkerställa att offentliga medel används till den verksamhet som de är avsedda för".

Välfärden bygger enligt regeringen på en "solidarisk finansiering som tilldelas utifrån behov" och är inte någon "vanlig marknad" där man enbart kan prioritera val som "maximerar vinsten".

Inte rätt väg
Men riksdagen säger alltså nej till att begränsa vinstuttagen. Man vill inte ha någon huvudregeln om att eventuella överskott "ska återföras" till den verksamhet som genererat pengarna.

Vinster är enligt flera remissinstaner inte heller rätt väg att gå för att komma tillrätta med risker och brister.

Regeringen har också föreslagit att det ska införas krav på tillstånd för alla som vill ha offentlig finansiering. Till exempel när kommuner ingår avtal med privata bolag som driver skolor. Men inte heller detta godkänns av riksdagen. 

Kvalitet och uppföljning
Riksdagens finansutskott tycker dessutom att "problemet har en annan karaktär" än vad regeringen anser. Förslagen är enligt utskottet "ett avsteg från den välfärdsmodell med möjlighet till valfrihet som har byggts upp i Sverige under en lång tid".

Finansutskottet hävdar också att förslagen skulle leda till att privata alternativ tvingas lägga ner.

Riksdagen vill nu istället att regeringen tar fram ett förslag om "nationella kvalitetskrav" för de verksamheter som bedrivs inom välfärdsområdet, något som även remissinstanserna efterlyst i kombination med mätningar och uppföljning.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

9 comments

Det gick som väntat, och Löven är lättad och nöjd, Sjöstedt arg och nöjd. Plakat- och symbolpolitik har bedrivits, och förhoppningsvis kan vi nu i stället få se några riktiga reformer av skolan, så att kunskaperna får bli viktigast igen, och att alla elever får det stöd de behöver för att nå så långt de kan. Det är inte friskolorna som är problemet, det är de kunskapsfientliga pedagogikprofessorerna och de inkompetenta kommunpolitikerna.

Och det vet du någonting om, not!
Tror knappast du varken arbetar på skola eller inom skolväsendet!
Vinster i välfärden skall bort, punkt slut!
Dags för folkomröstning i frågan, så svenska folket fåt säga sitt!

Men snälla Camilla, inte kan väl vi i folket anförtros att få rösta om en sådan sak. Vi är inte kompetenta nog till det. Vi har ju representanter eller ombud som sköter sådant åt oss. De om några är kompetenta! Vi ska bara vara glada att vi får rösta vart fjärde år på dessa kompetenta ombud. Dessutom har vi ju det mäktiga konstitutionsutskottet som tar dem i örat. Om de mot förmodan vid något enstaka tillfälle skulle slarva lite! Folkomröstningar det är för länder där folket inte förstår sitt eget bästa. Och därmed basta! :):):)

Varför ska vinster i välfärden bort? Kostnaden för det allmänna är densamma vare sig skolan eller vårdinrättningen är privat. Flertalet undersökningar visar att personal, elever och vårdtagare oftast är mer nöjda med de privata alternativen jämfört med de som drivs av det allmänna. Eventuella vinster beskattas vilket ger inkomster till det allmänna. Vill du även att alla städföretag, tvätterier etc som jobbar på uppdrag av t.ex. sjukhus ska förhindras att göra vinst? De vinsterna är också skattepengar.

Att sälja ut viktiga samhällsfunktioner, såsom skola och vård, till privata vinstdrivande oligopol (välfärdsprofitörer) är nyliberalismen adelsmärke. Både Sverige och Milton Friedmans Chile har varit nyliberala experimentverkstäder. Processen i Sverige påbörjades med Bildtregimen 1991-94 och har fortgått sedan dess i oförminskad takt under EU:s ideologiska överbyggnad.

Vi har nu i Sverige skattefinansierade välfärdsprofitörer inom skola och vård, vilka har lindat Riksdagen kring sitt finger. Sverige är det enda land i världen som har ett sådant system, efter att Chile övergav det mot bättre vetande.

Att detta system är dyrt för de svenska skattebetarna står helt klart. Sjukvårdskostnaderna steg under den privatiseringsvurmande Alliansens regeringstid mer i reella pengar, och mer som andel av BNP, än befolkningstillväxten under samma period. Systemet kan bara försvaras på dunkelt ideologiska grunder.

För aktiebolag gäller det att maximera intäktssidan och minimera kostnadssidan. På de privata vinstdrivande oligopolens kostnadssida finns ledningsfunktioner, lokaler, de anställdas löner, utrustning, marknadsföring, lobbyverksamhet etc.

På intäktssidan står skolpengen multiplicerat med antalet elever, alternativt ”vårdpengen” multiplicerat med antalet vårdsökande. De privata vinstdrivande oligopolens vinstfokus är inte så mycket att konkurrera mot varandra i kvalitetshänseende och därigenom kapa åt sig marknadsandelar, utan att bejaka hög befolkningstillväxt främst genom att ställa sig bakom och propagera för massinvandring till Sverige, så att kundtillströmningen blir säkerställd.

Det är alltså de privata vinstdrivande oligopolens lobbyverksamhet, t.ex. riktade mot SD, som bekostas av de svenska skattebetalarna via den skattefinansierade skolpengen eller vårdpengen!

Dagens två Riksdagsbeslut ”Vinster i välfärden” och ”gymnasieamnestin” åt ca 9000 muslimska män gick båda i välfärdsprofitörernas riktning. Denna dag var en sorgens dag för konungariket Sverige och de svenska skattebetalarna, men en med största sannolikhet champagnerusig dag hos de skattefinansierade välfärdsprofitörerna.

För inte så länge sedan typ 4 decennier sedan flydde människor över Atlanten från Chile till Sverige. Men nu när Chile avvecklat diktaturen, åtalat några av de värsta kräken och förkastat Milton Friedmans tokidéer så kanske vi kan se en ny ström av flyktingar. Från Sverige till Chile. :) PS Bra analys om tillståndet inom den sk "välfärden" DS

Bättre att offentligt drivna verksamheter slösar bort våra pengar än att företag tjänar pengar och betalar skatt?

Har alla, inklusive MP, glömt bort att det var MP som såg till att friskolereformen genomfördes?

Det är inte bra med vinster i välfärden samtidigt som det är alldeles utmärkt med vinster i välfärden. Till att börja med måste man förstå hur dessa uppkommer. Jag pratar nu inte om fifflarna utan om seriösa företag med hög kundnöjdhet. Ersättningen till de privata bolagen baseras på det allmännas kostnader. Vill man ha ner vinsterna i välfärden är den bästa metoden att se till att den offentliga verksamheten är så rationell som möjligt. Rensa bort lekmän och byråkrater som man gjorde i Norge 2004 då man slopade landstingen och ersatte dessa med offentligt ägda regionala sjukhusbolag.

Om fackmännen fick vara fackmän och inte försöka vara universalgenier så vore mycket vunnet. Jag tror inte för ett ögonblick att offentligt anställd fackpersonal skulle vara sämre bara att de inte får möjligheten att jobba optimalt med det de är utbildade för.

Minnet är kort. Mycket kort. Och visst är det märkligt att det bara får fortgå i Sverige. När vi har goda exempel som närmsta granne. Det är en hel kennel begraven både här och där. Inte undra på att det blir osämja i landet.:(

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.