Skip to content

Stopp för "slentrianmässig könsuppdelning" i skolan - ny läroplan i sommar

Dockor på förskola som uttrycker olika känslor istället för kön. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Läroplanen för bland annat grundskolan ändras redan i sommar för att bli mer könsneutral och motverka uppdelning av flickor och pojkar. Samtidigt tillsätts en utredning om skolans diskriminering av kön och könsöverskridande identiteter.

 

- Regelmässig eller slentrianmässig könsuppdelning ska inte förekomma. Förstärkningarna tydliggör också ansvaret i att arbeta för jämställdhet på alla skolor, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Regeringen har därför beslutat att förtydliga skolans jämställdhetsuppdrag genom att ändra i läroplanerna. 

Flickor och pojkar blir barn och elever
Bland annat ska det framgå att könsneutrala begrepp som "barn" och "elever" ska användas - istället för "flickor" och "pojkar" - om det inte är "motiverat för att påvisa ojämlikheter mellan kvinnor och män".

Ändringen i läroplanerna gäller för grundskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, specialskola och sameskola.

Regeringen har även gett Skolverket i uppdrag att föreslå liknande förändringar för gymnasieskolan.

Könsöverskridande identitet
Förutom ändringar kring begrepp ger regeringen ett tilläggsdirektiv till utredningen med namnet "Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås".

Syftet med tilläggsdirektivet är att utreda hur diskriminering av kön och könsöverskridande identitet eller uttryck påverkar elevernas möjligheter till en fullgod utbildning.

Jämställd politik
Bakgrunden till tilläggsdirektivet är att regeringen enligt sina jämställdhetspolitiska mål har gett skolan ett ansvar för att alla elever, oavsett kön, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Förändringarna i läroplanerna gäller från och med 1 juli.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast 20 januari nästa år.

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

23 comments

Ska vi bränna alla exemplar av Siwan och Flickor bak i bilen?
https://www.youtube.com/watch?v=fqAet94X5Do
Slit och släng?
https://www.youtube.com/watch?v=8imJiWVvtWY

Tack! Äntligen kommer man alltså också att ta tag i den strukturella diskriminering som har skapat denna avsevärda skillnad i betyg mellan flickor och pojkar i skolan.

Osannolikt, man har varit något mer snillrik (eller hycklande om man så vill) än så. Samtidigt som man å ena sidan benhårt hävdar "blank slate" där inga skillnader vad gäller kön eller andra biologiska förutsättningar får erkännas, så har man utgått just från de kända skillnaderna för att vinkla skolornas betygskriterier och undervisning så att flickorna gynnas.

Ingen könsdiskriminering ska förekomma i varken skola eller på arbetsplats. Det ska inte finnas skillnad på betyg eller lön mellan det manliga och kvinnliga . Det enda som ska avgöra är kompetens, och det är de som ska avgöra skillnad, inte ett kön.

Se till att avskaffa de juridiska könen så slipper vi sånt här gnäll.

Vad är det för slentrianmässig uppdelning som förekommer i läroplanerna idag?

Säkert segregeringen i två duschrum efter gymnsatiken

Ja, det är väl snällt på sitt sätt. De som inte känner igen sig i de traditionella könsrollerna ska väl inte behöva lida för det. Visst kan man tvinga barnen att vara könsneutrala istället, det kan man.
Men det är inte konsekvensfritt att lägga sådana uppgifter på skolan. Varje timme som lärare och elever tvingas slösa på värdegrundstjafs och identitetspolitik är en timme som inte används till undervisning. Personalen får sin lön ändå, eleverna blir en dag närmare examen. Det kostar både tid, energi och pengar.

Jag vill att eleverna kommer ur skolan med goda ämneskunskaper och god förmåga att inhämta ny kunskap. Att se till att det blir så måste vara skolans kärnverksamhet. Att pådyvla dem miljöpartiets värderingar tycker jag inte hör dit, hur snälla och välmenta de än må vara.

Jaså, det vill du. Och jag vill stt de går ut med sunda värdeingar, dvs. Att de inte anser att skapandet av sunda värderingar innebär slöseri med tid.

Det kallas uppfostran, och det gör man hemma....

Och du tror att alla har sunda värderingar hemma? Skolan skall vara en plats där demokratiska och öppna värderingar odlas, inte trångsyntheter.

Det finns nog ingen som känner igen sig perfekt i de traditionella könsrollerna, de är generaliseringar och passar ganska självklart dåligt ihop med individer som trivs och har vissa av egenskaperna men saknar och känner sig obekväm med andra.

Frågan är nog snarare varför det betraktas som ok att trakassera 95% av populationen för att 5% känner sig obekväma? Det kommer aldrig att finnas en perfekt roll där alla känner sig bekväma just för att det finns en variation mellan individer. Om rollerna hjälper 95%, ska vi då kasta dem bara för att de inte är perfekta? Självklart är de inte perfekta, det handlar om att hitta en balans.

På vilket sätt menar du att könsroller hjälper någon? Tvärtom, mindre fokus på vad man enligt sitt kön borde vilja eller gilla ger utrymme för individen. Mkt bra!

Sällan har ett virus åsamkat så stor skada som det virus som drabbade sälarna i Kattegatt 1988. Om man ska tro opinionsundersökningarna så verkar dock både sälar och väljare ha repat sig.

Tror visst minnsann du kommer från ämnet. Spara kommentarerna om säldöden tills dess att du håller sammanträde med grabbarna.

Könade du precis hen?

Briljant kommentar!

"Slentrianmässig".. som om detta med kön var något som random person bara kommit på - som om kön var något som bara fanns i inbillningsvärlden.

Vad som bara finns i inbillningsvärlden, är denna rubbade PK-syn där den objektiva faktiska verkligheten (tex biologiska kön) inte existerar. Där kan vi snacka "sociala konstruktioner"...

Innebär det att man kommer också duscha tillsammans?

Jag har full förståelse för att den psykiska ohälsan ökar lavinartat bland ungdomar och unga vuxna.
Man måste vara psykiskt stark för att överleva i en sjuk miljö och alla är tyvärr inte det.

Så här blir det när unga människor har makt!
Inget logiskt tänkande alls.

Sverige är ett mycket mycket sjukt land, som efter år av självpåtagen indoktrinering från den amerikanska, postmoderna, relativistiska universitetsvärlden, helt har tappat kompassen gällande samhällsfrågor. Den neomarxistiska poststrukturalismen är som en leukemi i samhällskroppen....

Någon som har lyssnat på jordan Peterson hör jag. Städa ditt rum sträck på dig och släpp hummern

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.