Skip to content

Stopp för "slentrianmässig könsuppdelning" i skolan - ny läroplan i sommar

Dockor på förskola som uttrycker olika känslor istället för kön. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Läroplanen för bland annat grundskolan ändras redan i sommar för att bli mer könsneutral och motverka uppdelning av flickor och pojkar. Samtidigt tillsätts en utredning om skolans diskriminering av kön och könsöverskridande identiteter.

 

- Regelmässig eller slentrianmässig könsuppdelning ska inte förekomma. Förstärkningarna tydliggör också ansvaret i att arbeta för jämställdhet på alla skolor, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Regeringen har därför beslutat att förtydliga skolans jämställdhetsuppdrag genom att ändra i läroplanerna. 

Flickor och pojkar blir barn och elever
Bland annat ska det framgå att könsneutrala begrepp som "barn" och "elever" ska användas - istället för "flickor" och "pojkar" - om det inte är "motiverat för att påvisa ojämlikheter mellan kvinnor och män".

Ändringen i läroplanerna gäller för grundskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, specialskola och sameskola.

Regeringen har även gett Skolverket i uppdrag att föreslå liknande förändringar för gymnasieskolan.

Könsöverskridande identitet
Förutom ändringar kring begrepp ger regeringen ett tilläggsdirektiv till utredningen med namnet "Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås".

Syftet med tilläggsdirektivet är att utreda hur diskriminering av kön och könsöverskridande identitet eller uttryck påverkar elevernas möjligheter till en fullgod utbildning.

Jämställd politik
Bakgrunden till tilläggsdirektivet är att regeringen enligt sina jämställdhetspolitiska mål har gett skolan ett ansvar för att alla elever, oavsett kön, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Förändringarna i läroplanerna gäller från och med 1 juli.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast 20 januari nästa år.

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt