Skip to content

Personen själv, inte staten, ska få bestämma sitt kön - nya lagförslaget färdigt

Foto: Claudio Bresciani/TT

Juridiken ska göra det enklare för transpersoner. Lagen om könstillhörighet ska därför ersättas med två nya lagar - en om kirurgiska ingrepp i könsorganen och en om ändring av det juridiska könet i folkbokföringen. 

 

- Transpersoner drabbas i högre grad än samhället i stort av psykisk ohälsa. Vi vill ge transpersoner mer makt över sina liv, sina kroppar och sin identitet, säger socialminister Annika Strandhäll (S). 

Den som upplever att det kön som är registrerat i folkbokföringen inte överensstämmer med sin egen könsidentitet ska ha rätt att ändra det registrerade könet i registren.

Förenkla processen för unga
Regeringen vill även förenkla processen för den som tidigt inser att den inte är född i rätt kropp sett till givet kön. Dessa personer ska inte längre behöva vänta till sin 18-årsdag för att göra enklare förändringar.

Den nya lagen reglerar även under vilka förutsättningar kirurgiska ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlar ska få genomföras.

Enligt förslaget ska förutsättningarna för att få genomföra ingreppen vara att personen upplever att kroppen inte överensstämmer med den egna könsidentiteten och att personen antas vilja leva i samma könsidentitet även i framtiden.

Självidentifikation avgörande
Två av utgångspunkterna för den nya lagstiftningen är enligt regeringen:

  • Den nya lagen ska ta sin utgångspunkt i den enskildes självidentifikation. Det är bara den enskilde själv som kan veta hur hen identifierar sig. Med detta perspektiv stärks transpersoners egenmakt i en många gånger livsavgörande process.
  • Medicinsk behandling skiljs från juridiskt byte av kön. Ingen ska längre tvingas genomgå medicinska ingrepp som man själv inte vill genomgå. Samtidigt ska alla som vill ha vård och behandling få det. Att byta juridiskt kön ska bli en snabb och enkel process som i regel inte kräver kontakt med vården.

Den nya lagen och övriga lag- och förordningsändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt