Skip to content

Inga fler bidrag för vinterkläder till asylsökandes barn - kan ärva av äldre syskon

Foto: Janerik Henriksson/TT

Familjen har kommit till Sverige som asylsökande och har tidigare fått särskilda bidrag för att kunna köpa vinterkläder till sina barn. När de bad om nya bidrag blev det dock nej från både Migrations-verket och domstolarna. Orsaken är att barnen kan "ärva" kläder från varandra.

 

Trebarnsmamman har tidigare vänt sig till Migrationsverket för att kunna köpa vinterkläder till sina två äldsta barn, fem och sju år gamla, och då fått sin ansökan beviljad.

Nu vände hon sig till Migrationsverket igen och ville ha särskilt bidrag till vinterkläder för mellanbarnet och det yngsta barnet som är tre år.

Kan "ärva" av varandra"
Enligt kvinnan behövde hon pengar för att kunna köpa vinterjacka, täckbyxor, handskar, mössa, halsduk och vinterskor.

Migrationsverket sade dock nej och hänvisade till att de två yngre barnen måste kunna "ärva" vinterkläder av sina äldre syskon.

Kvinnan överklagade till Förvaltningsrätten i Umeå.

En dräglig livsföring
Förvaltningsrätten konstaterade att det av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. framgår att "om det föreligger annat angeläget behov har utlänningen rätt till särskilt bistånd för det" och att det enligt förordningen om mottagande av asylsökande m.fl. framgår att "särskilt bidrag" lämnas för kostnader som är nödvändiga för en "dräglig livsföring", till exempel kostnader för vinterkläder.

Förvaltningsrätten konstaterade dock också att det av förarbetena till lagen framgår att bestämmelsen ska tolkas restriktivt och att bidrag enbart ska betalas när behovet framstår som "mycket starkt" - någonting som enligt förvaltningsrätten inte var fallet här.

Förvaltningsrätten höll i stället med Migrationsverket om att barnen kunde ärva vinterkläder och skor av varandra. Barnens behov var därmed tillgodosett och barnen var "tillförsäkrade en dräglig livsföring". Kvinnans överklagande avslogs.

Behovet tillgodosett
Kvinnan överklagade till Kammarrätten i Sundsvall som dock också instämmer i Migrationsverkets bedömning och säger nej. Kammarrätten skriver:

"K (kvinnan) har inte närmare förklarat varför det inte är möjligt för barnen att ärva syskonens kläder. Kammarrätten finner därför, i likhet med förvaltningsrätten, att behovet av vinterkläder är tillgodosett genom att barnen övertar de vinterkläder som tidigare köpts till äldre syskon."

Kammarrätten avslår därmed kvinnans överklagande.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

 

 


Nadja Hägglén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

16 comments

Antagligen hade det blivit billigare för staten att från början utan tjafs betala ut ersättning för persedlarna än att driva en rättslig process.

Det är viktigt för den fortsatta rättstillämpningen, att beslutande myndigheter får en vägledning med hjälp av en fastslagen dom, även om jag håller med dig i ditt resonemang, att det naturligtvis hade varit billigare att slippa rättsprocessen. På sikt blir det dock ekonomiskt, eftersom familjer fortsättningsvis nu får nöja sig med att syskon övertar kläder efter varandra.

@
Dumheter!
Klädproblematiken kan i vissa fall vara tillgodosett genom att yngre barn övertar kläder som tidigare köpts till äldre syskon, men som etnisk svensk förälder med etniskt svenska barn, vet jag att en treåring på grund av skillnad i klädstorlek, inte kan överta kläder av fem och sju åriga syskon!
Samma klädstorleks problematik avser så ock inte etniskt svenska föräldrars inte etniskt svenska barn!
Skärp er!
Mvh.

Önskemålet om skärpning lär nog få stå för DIG Thérèse.

T.o.m. DINA 5-7 åringar har väl varit mindre? De kläder de hade när de var 3-år passar troligen andra 3-åringar?

Problemet med asylanten är väl något av två?, antingen har hon sålt kläderna och räknade sikallt med nya gratiskläder, eller så anser hon SINA barn för fina att gå i begagnade kläder...

Om snyfttarmen i dig ger dig sömnsvårigheter, så står det dig fritt att ta av DINA skattade inkomster och ge asylanter det de vill ha. Men rör inte VÅRA inkomster!

@ Christian Nissen
Dagens Juridik är Sveriges enda Juridiska Dagstidning och ett antal jurister inkluderande undertecknad med team har med emfas begärt att redaktionen bör beivra i debattfältet inte jurister med från eget hemmaforum Flashback mentalitets populistiska debattdödar-metodik innefattande systematik anmälan olämplig av all fakta, tillika är de facto.
Oavsett politiska åsikter debattörer har respekterar jag dem men i detta debattämne populistiska utfall mot fattiga människor är dumheter, ty det krävs endast allmänbildning för att inse att fattiga svenskar och utlänningars värnlösa barn inte ska belastas, för av populister invalda inkompetenta politiker för befolkningen skapad misär.

Det som hänt den utländska fattiga föräldern i artikeln händer dagligen svenska fattiga föräldrar och fast jag sedan barnsben har haft allt man kan önska sig och mer därtill så har jag förståelse för dem som inte har ekonomi att ens köpa kläder till sina barn.
Min och med makes barn har aldrig behövt ärva kläder av varandra, men om så vore hade det varit omöjligt, för när den lilla var 3 år var hon så kort i rocken och späd, att hon hade drunknat i de kläder hennes vid tre års ålder långa storasyster haft och i artikeln utländsk mamma kan ha haft samma problematik.
Min empati har inte att göra med av dig floskler om "mina önskemål" avseende fattiga föräldrars barns klädstil, utan har att göra med insikt i att föräldrar oavsett fäderne som har ekonomiskt understöd, har rätt att få extra ekonomisk hjälp till att köpa storleksanpassade kläder åt sina små barn.

Av dig uppräknade "problem" avseende mamman i Dagens Juridik artikel kan förvisso vara möjligt, men det kan så ock bero på att det lilla barnet på grund av storlek och kroppsform inte kan ha sina äldre syskons avlagda kläder och dina spekulationer om mina "skattade inkomster" har svar att de är miljoner per år, i som sannolikt uppfattas i många år och visst gnäller jag också ibland över att de går till att försörja arbetsskygga svenskar som anonyma ynklig fega sitter vid datorn hela dagen och trakasserar den arbetande befolkningen.

Däremot har jag aldrig gnällt om att skatteintäkter går till att hjälpa ensamstående arbetslösa svenska och utländska föräldrar med små barn.
Av dig Christian Nissen: Men rör inte våra inkomster" kan avse dig och eller andra i debattfältet men kan också avse den arbetande skattebetalande befolkningen, således kan du möjligen svara på frågan, vems och vilka inkomster?
Av dig "snyfttarm och sömnsvårigheter", informeras att i min barnuppfostran ingick respekt för alla människor oavsett deras ekonomi eller avsaknad av densamma och med gott samvete har jag aldrig haft sömnsvårigheter, men tack i varje fall för denna din omtanke.
Mvh och ha en trevlig kväll / Thérèse.

Dumheter ? Som far till två barn och morfar till fem har vi aldrig haft några problem med att låta yngre bar ärva sina äldre syskon. Gäller såväl kläder som sportartiklar. Nej kruxet ligger nog i den processande asylantens förväntningar på rätten att få sitt och sina barns liv bekostat av svenska nettoskattebetalare.

@ Iakttagaren
Av undertecknade påtalat Dumheter avser, i debattfältet styrda av politiska egenåsikter i konstant klagan över att svenska medborgares mänskliga rättigheter tunnas ut mer och mer, tillika synes vägra inse att alla människor har samma rättigheter.
Du är far och morfar och ni har aldrig haft några problem med att låta yngre barn ärva sina äldre syskons kläder, men det har jag och min make aldrig kunnat göra på grund av i förra inlägget nämnt skillnad i vikt och längd när barnen var i tre årsåldern och det kan vara möjligt att i artikeln utländsk mamma kan ha haft samma problematik.

Avseende flyktingar i Sverige ges de felaktig information om "alla bidrag som finns att få för både dem och svenskar med låg eller ingen egen ekonomi", men informationen är vilseledande och inte svensktalande kan naturligtvis inte gissa sig till att för det mesta krävs att mindre barn, ska i första hand ärva sina äldre syskons kläder och i andra hand ges bidrag till inköp av kläder.
Så visst kan av dig "kruxet ligga i den processande asylantens förväntningar på rätten att få sitt och sina barns liv bekostat av svenska skattebetalares bekostnad", tillika bör beaktas att de som inte kan svenska vilseleds å det grövsta av svenska handläggare till att söka allehanda extra bidrag, som därav ansöks om i tron "är vad alla svenskar får", i stället för att hjälpa till att hitta billiga begagnade vinterkläder ute på stan åt barnet, som kan betalas med betydligt lägre bidrag.

Många fattiga människor luras dessutom i sina egna länder att komma till Sverige och oavsett stat vi bevistar ser vi "hjälpbyråer" med stora reklamskyltar som talar om att allt från bostäder av högsta klass till allehanda bidrag får de som åker till Sverige och söker uppehållstillstånd.
Om någon debattör undrar: Vem är det som på alla språk välkomnar andra staters invånare att komma hit med allehanda löften om lyx och flärd" är svaret: Svenska statens rikspolitiker och EU parlamentariker!
Mvh.Thérèse Angélique med ProBono Team.

Med samma argument skulle man då aldrig åtala snattare, fortkörare mfl. Och varför skulle polisen ens ingripa mot trafiköverträdelser. Att rapportera någon utan körkort som"bara" kör kostar ju tid och pengar.

Har ni inget viktigare för er?

Ny i sverige. Har inte råd att köpa egna vinterkläder åt barnen. Men hon driver flertalet rättsprocesser. Det gör hon inte själv, så mycket är klart.

Vad är det för aktivister som hjälper henne med dessa ständiga överklaganden? Ville de skaffa vinterkläder åt henne vore det vettigare att ta en sväng förbi myrorna eller returmarknaden. De skulle kunna förse alla hennes ungar med vinterkläder för under 1000-lappen om det var det de ville uppnå.

Fast skattebetalarna fick betala ändå, eftersom asylanterna (till skillnad från vanliga medborgare) har gratis advokater, gratis tolkar och gratis processföring, allt betalt av skattebetalarna...

Undrar NÄR man tänker stoppa dessa dumheter med gratis advokater....? Inte har svensken gratis advokater när man överklagar förvaltningsärenden - som såssealhjälp, bygglov och skatteärenden - inte.

Tja. Förstår väljarna inte konsekvensen när man röstar på partier som säger att vi ska öppna våra hjärtan (M), att vi inte ska bygga några murar i Europa (S), att vi behöver 40 000 000 invandrare i Sverige (C), o.s.v?

Som man bäddar får man ligga. Och är huvudet dumt så får kroppen lida. Så enkelt är det. Punkt.

Och svaret på frågan ”NÄR man tänker stoppa dessa dumheter” är ju enkelt. När väljarna säger enough is enough. Och det gör man inte genom att lägga sin röst på 7-klövern.
Röstade man på 7-klövern vid valet 2014, så tycker jag att man ska hålla käft.
Och planerar man att rösta på 7-klövern nu, ja då är man ju ta mig fan dum i huvudet.

Den asylsökande har i n t e rätt till rättshjälp/offentligt biträde för denna typ av process.

Nej men processen i sig, d.v.s. handläggning i samband med överklagandet hos Migrationsverket, förvaltningsrätt och kammarrätt tar resurser i anspråk vars kostnader antagligen vida överstiger kostnaden för vinterkläderna.

Tänk vilken tur att det offentliga Sverige är utrustat med ett ymnighetshorn ur vilket det rinner en strid ström av "allt åt alla, någon annan betalar".

Ja, precis som väljarna vill ha det.

Jag och flera bekanta skulle önska att ge bort använda kläder/sport utrustning istället för att kasta. Hur gör jag? Var kan man lämna begagnade barn-kläder? Tacksam för svar.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.