Skip to content

Inga fler bidrag för vinterkläder till asylsökandes barn - kan ärva av äldre syskon

Foto: Janerik Henriksson/TT

Familjen har kommit till Sverige som asylsökande och har tidigare fått särskilda bidrag för att kunna köpa vinterkläder till sina barn. När de bad om nya bidrag blev det dock nej från både Migrations-verket och domstolarna. Orsaken är att barnen kan "ärva" kläder från varandra.

 

Trebarnsmamman har tidigare vänt sig till Migrationsverket för att kunna köpa vinterkläder till sina två äldsta barn, fem och sju år gamla, och då fått sin ansökan beviljad.

Nu vände hon sig till Migrationsverket igen och ville ha särskilt bidrag till vinterkläder för mellanbarnet och det yngsta barnet som är tre år.

Kan "ärva" av varandra"
Enligt kvinnan behövde hon pengar för att kunna köpa vinterjacka, täckbyxor, handskar, mössa, halsduk och vinterskor.

Migrationsverket sade dock nej och hänvisade till att de två yngre barnen måste kunna "ärva" vinterkläder av sina äldre syskon.

Kvinnan överklagade till Förvaltningsrätten i Umeå.

En dräglig livsföring
Förvaltningsrätten konstaterade att det av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. framgår att "om det föreligger annat angeläget behov har utlänningen rätt till särskilt bistånd för det" och att det enligt förordningen om mottagande av asylsökande m.fl. framgår att "särskilt bidrag" lämnas för kostnader som är nödvändiga för en "dräglig livsföring", till exempel kostnader för vinterkläder.

Förvaltningsrätten konstaterade dock också att det av förarbetena till lagen framgår att bestämmelsen ska tolkas restriktivt och att bidrag enbart ska betalas när behovet framstår som "mycket starkt" - någonting som enligt förvaltningsrätten inte var fallet här.

Förvaltningsrätten höll i stället med Migrationsverket om att barnen kunde ärva vinterkläder och skor av varandra. Barnens behov var därmed tillgodosett och barnen var "tillförsäkrade en dräglig livsföring". Kvinnans överklagande avslogs.

Behovet tillgodosett
Kvinnan överklagade till Kammarrätten i Sundsvall som dock också instämmer i Migrationsverkets bedömning och säger nej. Kammarrätten skriver:

"K (kvinnan) har inte närmare förklarat varför det inte är möjligt för barnen att ärva syskonens kläder. Kammarrätten finner därför, i likhet med förvaltningsrätten, att behovet av vinterkläder är tillgodosett genom att barnen övertar de vinterkläder som tidigare köpts till äldre syskon."

Kammarrätten avslår därmed kvinnans överklagande.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

 

 


Nadja Hägglén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt