Skip to content

"Förvaltningsdomstolarna är partiska" - sex av tio skatterättsadvokater kritiska

Carl Göransson är VD för stiftelsen Rättvis skatteprocess som har låtit Demoskop genomföra en undersökning om advokaternas förtroende för förvaltningsdomstolarna. Foto: Rättvis skatteprocess och Jessica Gow/TT

Sex av tio advokater som processar i skattemål anser att förvaltningsdomstolarna är partiska. Motsvarande siffra för advokater som processar i andra domstolar är sju procent. Det visar en Demoskopundersökning som har genomförts på uppdrag av stiftelsen Rättvis skatteprocess. 

 

- Resultatet är allvarligt och ett tydligt underbetyg för förvaltningsdomstolarna, säger Carl Göransson, jurist och VD för Rättvis skatteprocess. 

- I en demokratisk rättsstat är tilliten till domstolarna central - man måste kunna lita på domstolarnas objektivitet.

Stor skillnad mellan domstolarna
Undersökningen visar att 61 procent av de advokater som processar i skattemål anser att förvaltningsdomstolarna är partiska. Tolv procent anser att de är opartiska.

Bland advokater som processar i andra domstolar, främst allmän domstol, är det endast sju procent som upplever att de domstolarna är partiska.

- Om advokaterna har rätt missar förvaltningsdomstolarna ett av sina mest grundläggande uppdrag enligt svensk grundlag: att iaktta opartiskhet, säger Carl Göransson.

Dåligt motiverade domar
En annan sak som de advokater som processar i skattemål riktar kritik mot är hur domarna motiveras.

69 procent anser att det oftast inte går att utläsa i domarna hur domstolen har resonerat. Motsvarande siffra för advokater som processar i andra domstolar är 17 procent.

Skatteadvokaterna är också mycket kritiska till förvaltningsdomstolarnas förmåga att hantera bevis. 84 procent anser att bevisprövningarna i förvaltningsdomstol för det mesta inte får ett rimligt utfall. Motsvarande siffra för de som processar i andra domstolar är 15 procent. Fem procent av de tillfrågade godkänner förvaltningsdomstolarnas förmåga att värdera bevis.

"Inga dåliga förlorare"
Sammanfattningsvis svarar två av tre advokater att processerna i förvaltningsdomstol inte håller tillfredställande kvalitet. Bland de advokater som processar i övriga domstolar är en av tio av den uppfattningen.

- Samtidigt som förvaltningsdomstolarna får mycket hård kritik har de allmänna domstolarna ett starkt förtroende. Starkast är det bland brottmålsadvokater, säger Carl Göransson.

- Det är intressant då de i sina mål i de flesta fall har en högre förlustfrekvens än skatteadvokaterna. Innebörden av detta är att kritiken mot förvaltningsdomstolarna inte kan viftas bort med att skatteadvokaterna är dåliga förlorare.

 

Läs hela undersökningen här.

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

 Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt