Skip to content

Böneutrop via högtalare varje fredag - idag kom polisens tillstånd för moskén

Den tillfälliga moskén i Växjö fick idag tillstånd till böneutrop via högtalare. Foto: Mikael Fritzon/TT

Polismyndigheten beslutade idag att godkänna högtalarutsända böneutrop i Växjö. Tillstånden innebär att detta får ske klockan 13.00 varje fredag.

 

Det är Stiftelsen Växjö muslimer som har ansökt om - och nu alltså fått - tillstånd att sända böneutrop via högtalare.

Utropen ska ske från stiftelsens moské i stadsdelen Araby i Växjö.

Tre minuter och 45 sekunder
Tillståndet från polisen innebär att böneutropen får sändas varje fredag mellan klockan 13.00 och 13.03.45 - alltså tre minuter och 45 sekunder.

Polismyndigheten skriver:

"Beslutet att bevilja tillstånd är förenat med vissa villkor, bland annat får ljudnivån inte överstiga 45 decibel inomhus i de bostäder och skolverksamheter som finns i närheten, eller 110 decibel i förskolornas utemiljö. Högtalarna utanpå moskén ska också riktas på det sätt som polismyndigheten angett."

Åsiktsmässig neutralitet
Polismyndigheten pekar på att beslutet har fattats med stöd av ordningslagen och Växjö kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Polismyndigheten skriver.

"Andra synpunkter och intressen, såsom högtalarutsändningens innehåll, har inte beaktats då polismyndigheten ska iaktta principen om åsiktsmässig neutralitet. Enbart spridningen som sådan, det vill säga att böneutropen sker genom högtalarutsändning, har därför varit föremål för prövning." 

Tillståndet börjar gälla omedelbart och gäller i ett år.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

31 comments

Kommer att bli ohyggligt intressant om detta håller prövning ända upp till EU-domstolen.

Vänstern tjatar om "de förfärliga klyftorna" i samhället. I själva verket LEVER de helt på klyftorna och att de blir fler och fler.

I min sekulära värld borde man förbjuda ALLT "religiöst" som kan skapa klyftor - som ALLA religiösa symboler i det offentliga rummet. Religionsfrihet är att TRO på vad du vill, INTE att demonstrera din tro för andra.

Samma sak gäller egentligen för "fotbollsvåldet", förbjuder man klubbtröjor och symboler i det offentliga rummet, slipper man en hel del helt våld, dessa kan provocera till.

Men vänstern gillar ju klyftorna, så inget lär väl hända innan det blir inbördeskrig här och då är det för sent!

Det är väl lika lite en allmän åsikt på högersidan att religiösa symboler och klubbmärken borde förbjudas?

Vem ska då beakta innehållet? Krävs det inte en minaret för att ropa ut besvärjelser på arabiska. Men för all del. Det blir lite lättare att få tyst på eländet. Jag tror inte vi har nått till vägs ände i och med det här tillståndet.

Hur hade de ansvariga myndigheterna resonerat om utropen har skett från en minaret mitt i ett bostadsområde med tre förskolor och ett ädreboende? Fast det finns uppenbarligen inte några ansvariga myndigheter. Bara nollor som inte känner till lagar och förordningar.

Jag hoppas att det står lite mera utförligt i själva beslutet än bara 110dB/45dB.
Följer man folkhälsomyndigheten så gäller 45dB som MAX ljud innomhus, dock 25dB om det är tonalt/stereoanläggning.
25dB innomhus blir man inte störd av, men 45dB är på tok för högt för angänsande skolor.
110dB utomhus är RUSKIGT högt ljud!
110dB är som en meter från motorsåg eller en högljud rockkonsert!

Om det är "rätt angivet" ska beslutet även specificera hur mätningen ska göras.
mätning ska vid referenstagning göras 1 m från ljudkällan och vinkelrätt mot källan. Ljudet avtar sedan med 6 dB per avståndsfördubbling (104 dB 2 m ifrån, 98 dB 4 m ifrån, 92 dB 8 m ifrån, 86 dB 16 m ifrån etc), en normalhusvägg/dörr minskar ljudet med i runda slag 30 dB om man håller det stängt.

110 i bostadsområde är inget konstigt

@ tobbe.
Undertecknad med familj i över trettio år restaurang och Diskoteksägare ger garantier att du har fel avseende allt från decibel till referenstagning och resten.
De facto utgör att beslutade 110 decibel brölande ut i luften i ett bostadsområde, är mer än konstigt!
Mvh.

Araby i Växjö kommun är ett område med mycket hög andel muslimer. Det vore intressant om detta faktum i polisens tillstånd påverkat bedömningen av detta specifika fall. Om, hypotetiskt, ett annat fall med ansökan i en stadsdel med obetydlig muslimsk befolkning, exempelvis Östermalm i Sthlm, hade resulterat i ett avslag kan man ha skäl anta att så är fallet. (Sannolikt är det så). Eftersom tillståndet inte ska avse annat än den ljudstörning som utropen skapar är det av intresse att fastställa om tillståndet ska bero på en kombination av ljudberoende resp. kulturell störning.

Visst är det så. Man har inte tagit hänsyn till invånarna i Växjö har för åsikter.

Böneutrop väcker starka känslor i Växjö
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/XwL8ko/boneutrop-vacker-starka-kans...

Här i stan ligger moskén mitt i ett bostadsområde med flera tusen invånare. Med tre förskolor och ett äldreboende inom hörhåll. Uteplatserna för äldreboendet och förskolorna vetter åt minareten.

De boende har ingen talan. Föräldrar till barnen på förskolorna har ingen talan. Barnen har självfallet ingen talan. Anhöriga till till de boende på boendet har ingen talan. Samma sak med de gamla. Personalen har inte heller någon talan. Kommuninvånarna har ingen talan. Moderaterna och Sverigedemokraterna har inte heller någon talan.

Min far bodde sina sista år på det här boendet. Han hade gått i taket om han hade fått uppleva det här. Han var en engagerad socialdemokrat i sextio år. Sedan blev han främlingsfientlig. Jag har själv bott i området men jag flyttade därifrån. Annars hade jag nog också blivit främlingsfientlig.

Vad är det för demokrati vi lever i?

Hans Iwan Bratt i Danderyd vill förbjuda glassbilen:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/l10A4M/hans-iwan-74-vill-forbjuda-g...

Väl tajmat Aftonbladet

-Skrämmande att såda galenskaper kan tillåtas

-110 db är en mycket hög ljudnivå, ungf. som en gammal bensindriven motorsåg

-Att utsätta barn & gamla för slikt oljud borde vara straffbart

Rimligen så borde eländet anmälas så fort oljudet hörs, alt. så kanske någon äldre får för sig att öva prickskytte mot högtalarna.

Utmärkt idé

-Vi kan dock misstänka att, MSB kan komma att mobilsera ut kling & klangs (f.d. polisen) nationella insatsstyrka, vilken iofs. sannolikt landar i fel stad och därefter sparkar in dörren på någon frikyrka o beslagtar biblarna.

Du kan även vara säker på att MSB under 291:an Eliasson förbereder ett kraftfullt program, för att stävja störningar riktade mot de direktimporterade nya väljarkollektiven.

Väntat. Det finns ingen möjlighet för polisen att fatta ett annat beslut. 110 dB tycks mig dock väldigt högt, förmodligen är det någon som slarvat med sifforna där. Inte för att det spelar särskilt stor roll i verkligheten, böneutroppet kommer knappast upp i den ljudnivån.

Men jag kan bara inte hålla med om att frågan börjar och slutar i ljudnivåer. Det handlar om religionsfrihet vs rätten att inte bli påtvingad religösa budskap. Får religionsutövandet störa andra hur mycket som helst? Har man någon som helst rätt att inte utsättas för andras religösa budskap? Var går gränsen? Det är INTE neutralt vilket budskap som basuneras ut. Det är orimligt att behandla det som går ut i högtalarna som om det vore meningslöst brus.

Det är beklagligt att det politiska ledet inte vågat röra i frågan, för det vore helt klart av värde att klargöra vad som gäller. Jag tycker det är fegt av våra politiker att lämna frågan vidare till polisen istället för att göra det de har betalt för och fatta beslut.

Polisen saknar helt uppenbart kompetens att bedöma ljudnivåer. Det är på denna inkompetens hela beslutet vilar. Rent otroligt att det får gå till på detta vis.

Detta är bara början. De senaste veckorna har polisen lämnat två tillstånd. Proppen har dragits ur.

"Vi vill ha utrop på fler platser. Det finns hur många muslimer som helst som är svenska medborgare, och som har samma rättigheter som alla andra."

Polisen följer bara sina handböcker.
Det konstiga här var bara att man skulle mäta ljudnivån hos de som kunde störas istället för hos de som störde (enligt artikeln).

Upprördheten handlar såklart enbart om att det är muslimer som ska väsnas. Inga andra tillstånd om att föra oväsen väcker upprördhet utanför gruppen av direkt berörda.

Men är det inte jäkligt konstigt att definiera utomhusbullret efter en mätplats en bit ifrån ljudkällan?
110db brukar vara det som tillåts på konserter, alltså det ljud som frigörs, inte ljudnivån ett eller två kvarter ifrån konserten. Om 110 db uppmäts på en förskola en bit bort så är ju ljudnivån mycket högre närmare moskén. Konserter brukar också anordnas så att det finns hinder för ljudet bortanför publiken.
Även om det i praktiken inte kommer att bli 110db så verkar tillståndet väl tilltaget.
För att uppnå syftet borde det dessutom räcka med att böneutropet nådde området i direkt anslutning till moskén, dit intresserade kunde ta sig.

Med dagens teknik skulle det gå att skicka bönekallande mass-SMS till dem som registrerat sig och på ett språk som dem den gäller och detta helt ljudlöst !
Ungefär som din tandläkare påminner om en bokad tid för rotfyllning, via SMS.
En utmärkt idé tycker jag.

@ Sedan tjugo år kallas muslimer också i Sverige till bön via SMS och de som inte kan komma till en Moské kan via sin app höra Imamen och medverka i bön.
Mvh.

"handlar såklart enbart om att det är muslimer som ska väsnas"

Det var ett märkligt påstående. Det handlar om sanitära olägenheter. Sanitära olägenheter ska man inte behöva acceptera i bostadsområden. Områden som dessutom innefattar förskolor och äldreboenden, Hur definierar du 'området i direkt anslutning' till en moské som ligger mitt i ett bostadsområde?

Det är ju inte värre än t.ex. en konsert eller ett kringresande tivoli som håller låda en hel kväll.
Eller kyrkklockor som ringer varje timme dygnet runt plus 5-10 minuter åt gången flera gånger i veckan.

En gårdsauktion t.ex. behöver bara höras över gården där den hålls.
Samma sak borde kunna gälla här.

Det här var vad jag väntade på. Kom inte dragande med kyrkklockorna ännu en gång. En olägenhet legitimerar inte andra olägenheter. Det är i så fall störande kyrkklockor vi ska ha bort. Vi ska inte tillåta moskeér växa upp som svampar i våra bostadsområden. Tror du att den här mannen kommer att nöja sig med en minaret här i stan? Tror du att han kommer att nöja sig med ett böneutrop i veckan?

"– Vårt samhälle är inte förberett för böneutrop fem gånger om dagen sju dagar i veckan. Därför blir det bara ett böneutrop och det är under fredagsbönen mitt på dagen, säger Mulo Djopa som är vice ordförande i Islamiska Kulturföreningen."

"– Nu när de ser minareten ser de att det fungerar likadant i Sverige som i de krigshärjade länder de flytt från. De kan anpassa sig och integrera sig snabbare genom att dom kan utöva sin tro som de bär med sig överallt, säger Mulo Djopa."

"Minareten kommer inte ropa ut böner fem gånger om dagen, sju dagar i veckan. Enligt Djopa är inte vårt samhälle förberett för det. Det kommer endast vara tal om böneutrop varje fredag, under fredagsbönen. Det kommer installeras en högtalare i minareten och utropet kommer endast att höras i området, enligt Djopa."

"– Han har byggt 170 minareter på Balkan. Tack vare hans kunskap och anvisningar gick det fort, minareten tog bara tre veckor att bygga, berättar Mulo Djopa."

"– Alla är så tacksamma och glada. Nu när de ser minareten ser de att det fungerar likadant i Sverige som i de krigshärjade länder de flytt från. De kan anpassa sig och integrera sig snabbare genom att dom kan utöva sin tro som de bär med sig överallt."

Karlskrona: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/blekinge-har-fatt-sin-forsta-...

Har man flytt från förtrycket i muslimska länder ser jag inte det som självklart att vill fortsätta förtryckas när man har kommit till Sverige. På vilket sätt skulle det befrämja integrationen om trogna muslimer bygger moskeér och minareter och praktiserar böneutrop i de muslimska enklaverna? Kommer fiendeskapen mellan shiamuslimer och sunnimuslimer försvinna om man bygger moskéer och minareter. Är vi betjänta av att importera konflikterna från arabvärlden.

Så här resonerar man i Växjö:

"– Vi söker tillståndet för att muslimer i Växjö ska känna sig ännu mer hemma. Man ska inte behöva gömma sig som muslim utan vara stolt över sin kultur, säger imamen Ismail Abu Helal."

" Bredvid moskén ligger den islamiska förskolan och ytterligare en förskola.
– De kommer inte bli störda, det kommer inte höras. Inte ens de 45 decibel som normerna säger inomhus, säger Avdi Islami."

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/vaxjos-muslimer-vill-ha-boneutrop
https://www.expressen.se/kvallsposten/har-kommer-det-ropas-till-bon-varj...

Så förskolebarnen ska hållas inomhus för att slippa höra propagandan? Inte den islamska förskolan utan den andra?

För att återgå till klockringningen. Kungsmarkskyrkan ligger i närheten av det aktuella området. Jag har aldrig hört någon störande klockklang. Jag vet inte ens om de ringer i klockorna. Jo, jag har bott i området. I den ände som ligger närmast moskén och för all del kyrkan. Från skolan hörde jag barnens stoj och lek men det var inget som störde mig. Skolan är nedlagd och en del har gjorts om till moské. Och jag har varit där och hört hur muslimerna har spridiit sitt budskap över nejden. De har basunerat ut sin ideologi i flera månader utan tillstånd. Jag vet inte ljudnivån den kan ha överskridit den som de nu har fått tillstånd till. Rättrogna muslimer visar ingen som helst respekt för lagar och förordningar.

Din jämförelse med kyrkklockor är inte relevant. Jag anser att klockklang som utgör en sanitär olägenhet ska förbjudas. Jag vet vad jag talar om jag har vuxit upp granne med en landsortskyrka. Där ringde man till högmässa tre gånger och en gång under högmässan. Vid begravningar ringde man en gång. Hur mycket man ringer i dag vet jag inte. Men det har inte på långa vägar den omfattning du skriver. Men visst var det pest med dånande kyrkklockor klockan nio på söndagsmorgnarna. Men de kringboende har säkert ingen talan.

Jag tycker också att skärgårdsfesten är pest. Det är ett jäkla liv dag och natt. Det beror givetvis på att vi bor lite drygt 100 meter från Fisktorget där festen äger rum. Det är bara att stå ut eftersom vi inte har någon annanstans att ta vägen. Det är inte bara det som på området. Det är repade bilar, sönderslagna backspeglar och annan vandalisering på de närliggande gatorna. Men här är vi närboende ingen part i målet. Och så är det bara ett veckslut om året.

Men allt detta är ingen ursäkt för böneutrop i våra segregerade förorter,

Det var sossarna som drev igenom beslutet. Moderater och sverigepartister kämpade emot till ingen nytta. Sossarna som bekämpar kyrkan, svärdet och kungamakten. Fast det var visst för länge sedan.

"Moderater och sverigepartister"

Moderater och sverigedemokrater ska det naturligtvis vara. Kristdemokraterna har tagit ställning i Växjö men det var i sista minuten. Beslutet lär gå att överklaga. Till vilken nytta kan man fråga sig. Det är som att slåss med väderkvarnar. Sossarna kan få en hel del muslimska röster och en del islamister som förtroendevalda. Men tappet kan bli större i den andra änden.

Mera sanitärera olägenheter:

https://nyheteridag.se/m-forbundets-kupp-ansoker-om-boneutrop-vi-ska-ha-...

Det finns väl inte så mycket bostäder i området. Om man räknar bort Drottning Viktorias Örlogshem och Grand Hotell.

Läs vad Tomas Samuel har skrivit i nätupplagan av tidningen Dagen:

http://www.dagen.se/debatt/tomas-samuel-vad-innebar-egentligen-boneutrop...

Det är dags för Sverige att sätta ned foten. Snart lär man över nejden få höra "balkongsången" från en minaret nära dig:

När jag står på min balkong, hej dingedingeding, hej dingedingedong
Då sjunger jag min enkla sång, hej dingedingeding, hej dong.
Tjugo gånger varje vecka ska en trogen muselman
lägga sig på knä mot Mecka, ner i modden med sin kran. Hej!

Inte för att jag bryr mig i eventuella böneutrops vara eller inte vara. Men i Uppsala har vi haft en liten ganska gullig moské sedan 1995. Visserligen var det väl en del "farhågor" när den byggdes men det intressanta i sammanhanget är att vad jag vet klarar sig denna religiösa byggnad bra utan böneutrop. Den verkar även populär och ifrågasätts väl ej heller längre. (Vad jag vet). Så vad jag inte begriper är varför det är så viktigt med dessa böneutrop på andra håll. För det är störande tycker då jag som pursvensk. Har dessutom bott ganska nära en moské med minaret o böneutrop i muslimskt land en period. Så jag har tillräcklig erfarenhet. :):)

Katolska kyrkan nekades klockringning — kunde störa villaområde

http://www.smp.se/vaxjo/katolska-kyrkan-nekades-klockringning-kunde-stor...

Det var helt rätt att katolska kyrkan fick nej. Det är lika mycket fel att islamisterna får bröla ut sin propaganda. Ut med terrorister ur vårt land!

Böneutrop = ok
Kyrkklocka = inte ok

I detta nya Sverige (Absurdistan), där den nya adeln bestämmer.

https://www.expressen.se/kvallsposten/mosken-far-ha-boneutrop-men-kyrkan...

Det som är tragiskt i sammanhanget är att detta inkräktar på sekulaiseringen i samhället. Religion kan förvisso innehålla goda värderingar men religionen är inte nödvändig för att hysa goda värderingar. Religion är sagor som bidrar till globala konflikter, detta bör bekämpas i ett modernt och upplyst samhälle.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.