Skip to content

Böneutrop via högtalare varje fredag - idag kom polisens tillstånd för moskén

Den tillfälliga moskén i Växjö fick idag tillstånd till böneutrop via högtalare. Foto: Mikael Fritzon/TT

Polismyndigheten beslutade idag att godkänna högtalarutsända böneutrop i Växjö. Tillstånden innebär att detta får ske klockan 13.00 varje fredag.

 

Det är Stiftelsen Växjö muslimer som har ansökt om - och nu alltså fått - tillstånd att sända böneutrop via högtalare.

Utropen ska ske från stiftelsens moské i stadsdelen Araby i Växjö.

Tre minuter och 45 sekunder
Tillståndet från polisen innebär att böneutropen får sändas varje fredag mellan klockan 13.00 och 13.03.45 - alltså tre minuter och 45 sekunder.

Polismyndigheten skriver:

"Beslutet att bevilja tillstånd är förenat med vissa villkor, bland annat får ljudnivån inte överstiga 45 decibel inomhus i de bostäder och skolverksamheter som finns i närheten, eller 110 decibel i förskolornas utemiljö. Högtalarna utanpå moskén ska också riktas på det sätt som polismyndigheten angett."

Åsiktsmässig neutralitet
Polismyndigheten pekar på att beslutet har fattats med stöd av ordningslagen och Växjö kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Polismyndigheten skriver.

"Andra synpunkter och intressen, såsom högtalarutsändningens innehåll, har inte beaktats då polismyndigheten ska iaktta principen om åsiktsmässig neutralitet. Enbart spridningen som sådan, det vill säga att böneutropen sker genom högtalarutsändning, har därför varit föremål för prövning." 

Tillståndet börjar gälla omedelbart och gäller i ett år.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt