Skip to content

"Inga juridiska hinder mot att ledamöter lämnar Svenska Akademien" - professor om krisen

Claes Sandgren, professor emeritus i civilrätt vid Stockholms universitet, och ständige sekreteraren Sara Danius vid en av Svenska Akademiens årliga högtidssammankomst. Foto: Stockholms universitet och Henrik Montgomery/TT

Det finns inga juridiska hinder mot att ledamöter i Svenska Akademien avgår eller mot att Akademien ändrar praxis och tillsätter nya ledamöter. Juridikprofessorn Claes Sandgren konstaterar på DN Debatt att det är domstolarna som har sista ordet - och inte Akademien.

 

Medan debatten rasar om osämjan inom Svenska Akademien tar Claes Sandgren, professor emeritus i civilrätt vid Stockholms universitet, ett juridiskt grepp på frågan om ledamöternas möjligheter att lämna Akademien för gott och ersättas av andra personer.

Enligt flera ledamöter kan frågan bara lösas genom att Akademiens stadgar ändras. På DN Debatt argumenterar Claes Sandgren idag för motsatsen.

Inget förbjuder utträde
Enligt Claes Sandgren finns det dock ingenting i Akademiens stadgar som förbjuder ett utträde. Därmed är det också fullt möjligt och juridisk tillåtet att helt lämna sin plats som ledamot.

Enligt Sandgren strider det dessutom mot föreningsrätten att tvinga ledamöter att vara kvar. 

När det gäller uppfattningen att ledamöterna ensamma är de enda som har rätt att besluta om utträde så är detta också felaktigt enligt Sandgren. Han skriver att det är domstolarna som har sista ordet och att "ledamöter skulle kunna få fastställt av domstol att de utträtt".

Bara att ändra praxis
Argumenten om att det skulle strida mot "praxis" att medge utträde håller inte heller. "Det är bara att upphöra med denna praxis", skriver Sandgren och pekar på att Akademien redan har ändrat "praxis" genom att ta in kvinnor och genom att låta de ständiga sekreterarna bytas ut.

När det gäller invalen i Akademien menar Sandgren att Akademien visst är beslutsför med färre än tolv ledamöter:

"Det finns inget intresse som träds för när och ingen ledamot skadas, om bara elva ledamöter beslutar; tvärtom ligger det i Akademiens och alla ledamöters intresse att Akademien förnyas", skriver han och påpekar att endast Konungen kan ogiltigförklara ett inval.

Skydda mot godtycklighet
Däremot finns det en skillnad mot bestämmelsen i stadgarna om uteslutning där man också föreskriver att tolv ledamöter måste vara närvarande för beslutsmässighet. Detta eftersom den bestämmelsen är till för att skydda enskilda ledamöter "mot godtyckliga angrepp".

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt