Skip to content

Extra miljoner till polis, domstolar och advokater - men åklagarna får ingenting i vårbudgeten

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Polisen, Tullen, Ekobrottsmyndigheten, dom-stolarna och Brottsoffermyndigheten får mer pengar. Dessutom avsätts 200 miljoner för rättsliga biträden i bland annat migrationsmål. Sammanlagt landar de extra tillskotten i regeringens vårbudget på över 400 miljoner kronor. Men Åklagar-myndigheten blir utan.

 

Det är regeringen som idag har presenterat vårbudgeten.

Polisens ramanslag för kommande budgetperiod ligger på 24,5 miljarder kronor men polisen får även 200 miljoner kronor extra för att köpa skyddsutrustning, kroppskameror, automatvapen och mer utrustning till det nationella bombskyddet.

Pengarna ska också gå till att utreda fler sexualbrott.

Ekobrottsmyndigheten hör också till de myndigheter i rättskedjan som får extra tillskott. Det ursprungliga anslaget ligger på drygt 677 miljoner kronor men föreslås att ökas med ytterligare 20 miljoner kronor för "oförutsedda IT-kostnader".

10 miljoner mot sexualbrott
Sveriges Domstolar har ett ramanslag på drygt 5,6 miljarder kronor men ska få ytterligare drygt 10 miljoner kronor för att "stärka det förebyggande och kompetenshöjande" arbetet när det gäller sexuella trakasserier och sexualbrott - särskilt med tanke på den kommande nya samtyckeslagstiftningen.

Även Brottsoffermyndigheten föreslås få 10 miljoner kronor extra för insatser inom samma område.

Mer pengar till biträden
Efter Domstolsverkets prognos om en fortsatt ökad måltillströmmning vill regeringen även öka anslaget till offentliga försvarare, målsägandebiträden, rättshjälpsbiträden och offentliga biträden med drygt 200 miljoner kronor.

Enligt Domstolsverket är framför allt trycket på migrationsdomstolarna fortsatt väldigt högt med en mycket hög måltillströmning. 

Förutom brottmål förväntas bland annat även antalet familjemål och mål enligt socialtjänstlagen att öka.

Det ser i nuläget inte ut att bli några extrapengar till Åklagarmyndigheten. Detta trots att myndigheten har begärt 177 extra miljoner i budgetanslag de kommande åren för att kunna behålla åklagare och fortsätta med IT-utvecklingen.

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt