Skip to content

Brottsligt att inte hålla hunden kopplad - hundägare döms sedan joggare bitits

Foto: Frank Augstein/TT

Mannens hundar var okopplade och en av dem bet en joggare i benet. Detta var så oaktsamt att hundägaren inte bara ska betala skadestånd till den hundbitna joggaren utan också böter för vållande till kroppsskada. Det har hovrätten beslutat.

 

Mannen åtalades vid Nacka tingsrätt för för vållande till kroppsskada efter att hans hund hade bitit en joggare. Åklagarens gärningsbeslrivning löd:

"X (den tilltalade) har orsakat MÄ (joggaren) sårskada som behövde sys, blånad och smärta i låret genom att X hund bitit MÄ i låret flera gånger. X begick gärningen av oaktsamhet. Oaktsamheten bestod i att X hund var okoppplad och att han saknade kontroll över hunden."

Två okopplade hundar
Joggaren hade fått syn på mannen och hans två okopplade hundar av rasen Weimaraner när hon löptränade i ett skogsområde.

När hon närmade sig sprang hundarna emot henne och den ena gick till attack genom att bita henne i benet.

Hundägaren erlänner omständigheterna i sak men nekar till brott eftersom han anser att han inte har varit oaktsam. Han hade visserligen sett joggaren men händelseförloppet var så snabbt "att han inte hann reagera".

Lokala ordningsföreskrifter
Nacka tingsrätt konstaterade att Nacka kommuns lokala ordningsföreskrifter säger att hundar ska vara kopplade och att detta ska läggas till grund för bedömningen om en hundägare har varit oaktsam.

Enligt tingsrätten kunde mannen omöjligt ha haft "motsvarande kontroll" över hundarna när de var okopplade eftersom han inte ens hade uppmärksammat joggaren förrän det var för sent att ge hunden ett kommando.

Böter och skadestånd
Mannen dömdes därför för vållande till kroppsskada till 60 dagsböter à 120 kronor - alltså totalt 7 299 kronor och 9 000 kronor i skadestånd till joggaren.

Hundägaren överklagade till Svea hovrätt som dock fastställer tingsrättens dom.

 

 

 

  • Alt-texten
    Sarah Nordström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

3 comments

Det är mycket bra att detta publiceras. Väldigt många hundägare håller sin hund okopplad bland människor, trots att de inte utbildat varken sig själva eller hunden på ett kompetent sätt. Vad säger Brukshundsklubben om detta oskick?

Aaah, så bra. Hundägare som låter sina hundar springa lösa är ett gissel.

Verkar som om hundägare inte vet om att deras ansvar är strikt för deras hundar?

Oavsett om man varit oaktsam eller inte är man civilrättsligt ansvarig för skador hundarna ställer till med.

Det brottsliga ansvaret - som ju HR dömde för - kräver däremot mer, i detta fall minst "oaktsamhet".

Bra dom i vilket fall! Hundar borde alltid vara kopplade i det offentliga rummet.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.