Skip to content

Anhöriga från Eritrea ska inte behöva styrka sin identitet hos Migrationsverket - nya regler idag

Personer som flyr från förföljelse i sitt hemland Eritrea över Medelhavet. Foto: Emilio Morenatti/AP/TT

Det är orimligt att kräva att en familj som ligger i konflikt med den eritreanska staten ska kunna identifiera sig med pass för att få komma till Sverige. Det slog Migrationsöverdomstolen nyligen fast. Migrationsverket ändrade idag sina regler utifrån domen.

 

Generellt sett gäller att personer som vill återförenas med en familjemedlem i Sverige måste kunna styrka sin identitet med hjälp av pass eller någon annan tillförlitlig ID-handling.

Personer från Eritrea som vill återförenas med en familjemedlem som redan befinner sig i Sverige ska dock inte längre behöva styrka sin identitet med till exempel pass.

Skatt och ångerbrev
Migrationsverket skriver i den nya rättsliga kommentar som kom idag att de eritreanska myndigheterna ställer samma krav på alla eritreanska medborgare som befinner sig utanför Eritrea.

För att gå med på att utfärda pass kan eritreanska myndigheter kräva att medborgarna betalar en tvåprocentsskatt och undertecknar ett så kallat ångerbrev.

Migrationsverket skriver:

"I praktiken innebär det att eritreaner som bor utomlands måste betala två procent i skatt på inkomster intjänade utomlands och genom att underteckna ångerbrevet accepterar de framtida bestraffning för att inte ha fullgjort militärtjänsten."

- När en stat ställer den här typen av orimliga krav för att utfärda ID-handlingar är det inte proportionerligt att kräva att den sökande styrker sin identitet med en ID-handling, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Migrationsöverdomstolen
Migrationsverket hänvisar i sin rättsliga kommentar till en dom från Migrationsöverdomstolen (Dagens Juridik 2018-03-07) där en kvinna och hennes fyra barn från Eritrea ansökte om uppehållstillstånd i Sverige eftersom kvinnans man redan hade beviljats asyl här.

Familjen fick avslag eftersom de inte hade några resehandlingar men vann slutligen målet i Migrationsöverdomstolen just med hänvisning till risken för repressalier.

"Inte i rimlig proportion"
Detta väger enligt Migrationsverket tungt när frågan om ID-handlingar ska bedömas. Migrationsverket pekar också på att det finns risk för att eritreanska medborgare som har flytt landet "bestraffas" genom repressalier mot anhöriga som är kvar i hemlandet.

- Det här är omständigheter som i regel inte står i rimlig proportion till svenska statens intresse av att kontrollera identiteten på dem som ska resa in i landet, säger Fredrik Beijer.

I vissa fall kan Migrationsverket tillämpa bevislättnad. Det innebär att den sökande inte behöver styrka sin identitet med handlingar utan istället ska göra sin identitet "sannolik" på annat sätt.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik - klicka här

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

13 comments

Då blir det enbart topsning?

Jättebra. Ja rent av fantastiskt.
Vi skulle ju inte klara oss utan dom.
Vår välfärd och våra pensioner är ju helt avhängigt inflödet av dessa välutbildade och hårt arbetande ____________ .

http://www.nt.se/asikter/debatt/invandring-bra-for-valstandet-11369872.aspx

https://www.expressen.se/debatt/vad-sverige-behover-nu-ar-fler-nyanlanda/

https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article23249176.ab

https://www.allehanda.se/opinion/ledare/sverige-klarar-sig-inte-utan-inv...

"för att inte ha fullgjort militärtjänsten."
Är Sverige en fristat för desertörer ?!

Det finns inget skäl, som är för ovidkommande eller för obetydligt som inte kan göras till flyktingskäl i den humanitära stormakten.

Såklart ni advokater tycker det!!!!!
Dom är ju era kassakor!!!

Under 70-talet och centrala prov, så kunde man visa på en sjunkande intelligens som sedan dess fortsatt nedåt. M.a.o. som det heter på rens svenska "dummare och dummare".
Kostnaden för samhället för denna sjunkande intelligens går inte att mäta, men man kan uppskatta att det handlar om tusentals miljarder för en generation.
Det finns vissa händelser som gör att situationen är bättre en förväntat och det är flyktingar & invandrare.
Att intelligens sjunker det kan man snabbt konstatera genom att bara läsa kommentarer från vissa som lämnat dörren till hönsgården öppen.

Det verkar som om en ny ”Musse” har anslutit sig till kommentarsfälten.

Om man ska försöka göra sig lustig på andras bekostnad, och skriva en lång (för lång) kommentar om sjunkande intelligens så bör man ju försöka stava rätt. Så att man själv inte tydligt illustrerar det man skriver om...

”på rens svenska” = på ren svenska
”bättre en förväntat ” = bättre än förväntat
o.s.v.

Nästan alla människor som flyr från Eritrea födda på sextiotalet har gymnasieutbildning och några har högre utbildning än så. Några har genomgått yrkeshögskola utanför landet och en del har högskoleutbildning, för att nämna några utbildningar utöver gymnasieskolan. Sverige är faktiskt det land som grundat det eritreanska utbildningsväsendet genom alla de svenska missionärer som verkade i Eritrea i slutet av artonhundratalet och framåt.

@Pål Börje 16:31
Din kommentar bär syn för sägen!

Matematik är det skolämne som bäst svarar mot logiskt tänkande och analysförmåga eller kort sagt intelligensnivån. Av intresse är då PISA, som utvärderar skolresultaten i bl.a. matematik för skolelever i 15 årsåldern, vilket motsvarar 9:e klass i grundskolan. PISA särredovisar matematikresultaten för tre befolkningskategorier. Eleverna delas in i följande kategorier A, B och C:

A = inrikesfödda elever med åtminstone en inrikesfödd förälder
B = inrikesfödda elever med två utrikesfödda föräldrar
C = utrikesfödda elever med två utrikesfödda föräldrar

Nedan redovisar för två olika mättillfällen (år 2003 och 2012) i kolumn 2 matematikpoängen, och i kolumn 3 andelen av det totala elevunderlaget:

Matematikresultat 2003:
A___517 poäng___88,5 %
B___483 poäng___5,7 %
C___425 poäng___5,9 %

Matematikresultat 2012:
A___490 poäng___85,5 %
B___445 poäng___8,6 %
C___414 poäng___5,9 %

Att C-gruppen ligger långt efter A och B i resultathänseende, kan man bortförklara med språkbarriärer. Men den bortförklaringen går dock inte använda för att förklara resultatskillnaden mellan A och B. Medan A har försämrat sitt matematikresultat med 27 poäng och minskat sin andel av elevunderlaget med 3,0 % mellan 2003 och 2012, så har B försämrat sitt matematikresultat med 38 poäng och ökat sin andel av elevunderlaget med 3,0 %.

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012/pisa2012voliiint...

Att påstå att den generella intelligensnivån höjs i den falnande kunskapsnationen Sverige på grund av invandrare och flyktingar är ett verklighetsfrämmande, idiotiskt och synnerligen magstarkt uttalande och hör närmast hemma i de politiskt korrekta sagoböckerna som torde vara högläsning i de mer inskränkta och kunskapsföraktande kretsarna i Sveriges nationalstatsförstöraretablissemang.

Tillskottet av oidentifierade etiopier och liknande med flyktingskäl kommer sannolikt inte höja intelligensnivån i Sverige , snarare tvärtom.

Helt otroligt
Alla pratar om alla människors lika värde men inte då det gäller rättshjälp från ett rättsväsende som svenska skattebetalare betalar genom dyra arvoden till advokater

"Alla människors lika värde" är en medveten eller omedveten felöversättning. I det amerikansk-engelska originalet talas om "dignity". Det finns inga synonymer till "dignity" som ens kommer i närheten av "värde". Med det sagt, låt oss för ett ögonblick låtsas som att det är rätt och istället analysera texten.

I 1940-talets översättning står "Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter". Det är alltså i födelseögonblicket som vi är lika i värde och rättigheter. Sedan anser jag att de val vi gör i livet ökar eller minskar värdet och rättigheterna. Om vi begår brott har vi inte samma rättigheter, vi kan till exempel bli inlåsta mot vår vilja. Jag anser inte heller att massmördare som Stalin, Hitler och Mao har samma värde som till exempel Folke Bernadotte eller Dag Hammarskjöld. En slutlig notering, det torde vara mycket svårt att ernå ett högre värde än ett oskyldigt människobarn.

Så med andra ord så kan vem som helst med rätt komplex och språk säga att de är från Eritrea för att få sin ansökan om uppehållstillstånd beviljad. Så du behöver mer eller mindre endast vara från kringliggande område och tala antingen Arabiska eller Engelska. Om inte det är sannolikt nog så kan du gå in på google maps och leta upp någon stad och säga att det är där du är ifrån.

Samma princip kan användas för mig som vit för att få uppehållstillstånd i andra länder om de nu hade samma regler. Kommer jag dit som vuxen men ser ut att vara barn kan jag också säga att jag är under X ålder för att få vidare ekonomisk hjälp. Detta är delvis just vad många vuxna gör i Sverige idag. De kommer hit utan ID, säger sig vara barn utan att kunna bevisa detta och vi ger dem hjälp. De tester som finns är inte tillförlitliga.

Det är inte vårat jobb att hjälpa alla. Om vi vill hjälpa så bör vi göra detta i deras eget land eller länder omkring dem. Har de inte ID eller kan bevisa sin ålder så släpp inte in dem. Vi har tillräckligt med problem i Sverige för att importera fler.

Borde väll vara obligatoriskt med DNA prov i så fall på barn, och om ett barn identifieras, så kan man säkerställa fader/moder stämmer.
DNA borde gå mycket snabbare att utreda, och valfritt labb kan användas, vilket blir mycket billigare än långdragna utredningar och språkanalyser.
Självklart med upplysning om att om det senare framkommer att de ljugit, då DNA kan kontrolleras senare, så kan de med omedelbar verkar bli av med TUT/PUT/Medborgarskap och bli återbetalningsskyldiga! på eventuella bidrag och utredningskostnader?
Enkelt, Pragmatiskt, Rättvist, Billigt.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.