Skip to content

"Vällovligt" men kan bryta mot grundlagen - JK säger nej till ny chans för ensamkommande

Ensamkommande asylsökande manifesterar på Medborgarplatsen i Stockholm för att stoppa utvisningarna till Afghanistan i höstas. Foto: Maja Suslin/TT

"Vällovligt" men komplicerat, rättsosäkert och omöjligt att förstå. Dessutom kan det bryta mot grundlagen. Det anser JK som är en av de remissinstanser som säger nej till regeringens förslag om att ge ensamkommande en ny chans att stanna i Sverige.

 

Regeringen vill ge en ny chans till ensamkommande unga att få stanna i Sverige för att studera. Bakgrunden är att många av dem som sökte uppehållstillstånd hösten 2015 har hunnit fylla 18 år till följd av Migrationsverkets långa handläggningstider.

Men förslaget har inte fallit väl ut. Flera tunga remissinstanser nobbar det helt - däribland justitiekansler Anna Skarhed. Hon anser att det inte ska genomföras alls.

"Vällovligt" men komplicerat
Justitiekanslern anser i och för sig att förslaget är "vällovligt" men bedömer att det är för komplicerat och att reglerna blir svåra att tillämpa för myndigheter och domstolar - samt nästan omöjliga att förstå för de unga människor som är berörda. 

Dessutom tror JK att förslaget inte kommer att få avsedd effekt med hänsyn till alla problem man haft med att fastställa identitet och ålder på ensamkommande.

Allas likhet inför lagen
JK pekar också på att förslaget kan göra det svårt för domstolar och myndigheter att följa Regeringsformens bestämmelser om allas likhet inför lagen eftersom personer i likadana situationer riskerar att behandlas helt olika.

Det finns bland annat en risk att två personer i samma situation som har ansökt om asyl samtidigt behandlas olika - enbart beroende på när Migrationsverket har registrerat deras ansökan och fattat beslut.

Förslaget kan också leda till att personer som kan vara flera år äldre än vad som anges i beslutet om uppehållstillstånd kan komma att beviljas uppehållstillstånd och möjlighet att studera på gymnasiet.

Kommer saknas förutsättningar
JK pekar också på problemen med Migrationsverkets långa handläggningstider som inte kommer att gå att kombinera med lagförslaget och de tidsgränser som föreslås där.

JK undrar om det överhuvudtaget finns resurser att hantera de cirka 9 000 personer som beräknas omfattas av förslaget.

Ordning utan kontroller
JK delar också Migrationsverkets bedömning att det även med beviskravet ”sannolikt” vad gäller åldersbedömning kommer att saknas förutsättningar att bevilja uppehållstillstånd för en övervägande del av de sökande som omfattas av förslaget.

Inte heller utformingen av kravet på gymnasiestudier kommer enligt JK att fungera eftersom man föreslår en ordning helt utan närmare kontroller.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt