Skip to content

Tvingas ta bort bastu efter 14 år - byggdes för långt bort från bostadshuset och för nära stranden

Foto: Anders Wiklund/TT

En man i Kalix tvingas att flytta sin bastu - efter 14 år. Detta för att den hamnat utanför tomten och för nära stranden. Kalix kommun upptäckte felet i samband med ett annat ärende och får nu medhåll av Mark- och miljööverdomstolen.

 

Det var år 2003 som Samhällsbyggnadsnämnden i Kalix kommun beviljade mannen strandskyddsdispens och bygglov för att bygga en bastu på mannens fastighet på Hällskäret vid Bottenviken. I samband med handläggning av ett annat ärende upptäckte kommunen att bastun inte hade placerats i enlighet med det ursprungliga bygglovet och strandskyddsdispensen.

Ta bort bastun
I maj 2016 beslutade därför nämnden att mannen måste ta bort bastun. Skälet för beslutet var att bastun hade placerats mer än 30 meter från huvudbyggnaden och därmed inom strandskyddat område. I det ursprungliga bygglovet angavs att bastun inte skulle placeras mer än 20 meter från huvudbyggnaden.

Sedan Länsstyrelsen i Norrbottens län avslagit mannens överklagande vände han sig till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt och yrkade att nämndens beslut skulle upphävas.

Ville ha dispens
Mannen menade att han borde få dispens eftersom han redan när bastun byggdes hade framfört önskemål till kommunen om att placeringen av bastun närmare stranden skulle bestämmas "i samråd" med en tjänsteman eller en byggnadsinspektör. Kommunen hade då sagt att något sådant samråd inte behövdes.

Mannen pekade också på att det i samma område fanns ett flertal strandnära stugor och kompletteringsbyggnader som var placerade ännu närmare stranden utan att ärendena hade lett till någon åtgärd från kommunen.

"Grov skiss"
Mark- och miljödomstolen kom fram till att nämndens beslut från 2003 "saknade måttangivelser" och att tolkning av beslutet istället fick ske utifrån den tomtplatsavgränsning som bifogats till beslutet. Denna bedömdes dock av domstolen vara ”en grov skiss” som inte gav tillräckligt underlag för slutsatsen att bastun hade byggts utanför avgränsningen. Placeringen hade därmed inte medfört någon utökning av hemfridszonen enligt domstolen.

Utanför tomten
Men Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt gör nu en annan bedömning av utredningen och konstaterar att bastun ”i huvudsak” har placerats utanför den beslutade tomtplatsavgränsningen. Nämndens beslut att förelägga mannen att ta bort bastun från fastigheten står därmed fast.

 

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt