Skip to content

Tung remissinstans underkänner hemlig dataavläsning - "kommer kartlägga enskildas liv"

Foto: Christine Olsson/TT

Det handlar inte om ett nytt hemligt tvångsmedel utan snarare om "en särskild verkställighetsform" som väsentlig ökar polisens möjlighet att i hemlighet kartlägga enskildas liv. Det konstaterar Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden som nästan helt underkänner regeringens förslag om hemlig dataavläsning.

 

Enligt det nya lagförslaget ska hemlig dataavläsning kunna verkställas till exempel i en mobiltelefon genom att kamera- och mikrofonfunktionerna aktiveras. Även datorer och surfplattor ska kunna kontrolleras eller aktiveras genom att ett "spionprogram" installeras som även kommer åt kamera, filer och bilder.

Nej till webbkameror
Men Säkerhets-och Integritetsskyddsnämnden avstyrker stora delar av förslaget. Bland annat vägrar nämnden gå med på att polisen ska använda så kallad optisk personövervakning som till exempel webbkameror. Nämnden säger också nej till att spela in privata samtal eller förhandlingar vid slutna sammanträden. 

Enligt nämnden handlar förslaget inte om ett nytt hemligt tvångsmedel utan snarare om "en särskild verkställighetsform" för att komma åt uppgifter som polisen redan i dag har rättslig, men inte faktisk, tillgång till. 

"Kartlägga enskildas liv"
Den föreslagna tillämpningen av hemlig dataavläsning vid hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning kommer enligt nämnden att innebära "en väsentlig utökning av myndigheternas möjlighet att i hemlighet kartlägga enskildas liv".

"Dessa tvångsmedel tillhör de mest integritetskränkande och bör som utgångspunkt användas restriktivt", skriver nämden i sitt remissyttrande över lagförslaget som kom i höstas.

Bara domstol ska besluta
Nämnden vill inte att hemlig dataavläsning ska kunna användas utan att det pågår en förundersökning och man pekar särskilt på att det är en åtgärd som "enbart bör kunna beslutas av domstol" och alltså inte interimistiskt av åklagare såsom regeringen har föreslagit.

Nämnden ifrågasätter också den lagtekniska lösningen på flera ställen och anser att det krävs "fördjupad analys" både juridiskt och praktiskt innan bestämmelser om hemlig dataavläsning kan införas.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

13 comments

"jag använder de ord jag lärde mig i skolan".

Refererar du även till de länder du lärde dig i skolan? Sovjetunionen? Jugoslavien?

Tiderna förändras och det är inte ens besvärande att skriva svart istället för n-ordet. Den enda som är upprörande här är du som fullständigt vägrar att acceptera att vissa ord inte ska användas.

För alla som är något sånär aktiva på nätet upptäcker snabbt vilka ord som är accepterade och inte. Och har du mot förmodan bott bakom en sten, precis skaffat dig internet och lyckas hitta Dagens Juridik det första du gör och prompt måste skriva nedsättande ord i den första artikel du hittar så är det normalt hyfs att inse sitt misstag, be om ursäkt och sedan inte använda det nedsättande ordet igen.

Och nej, det handlar inte om censur. Det går utmärkt att uttrycka vilken hudfärg en viss människa har, välj bara ett annat ord än ett nedsättande ord.

Skuggan mån, 2018-03-05 09:44
"skriva svart "
Nu är du verkligen ute och seglar på det rasifierade minfältet.
Afro-svensk,afro-amerikan och så vidare heter det !
Upprepas detta rasifierande övergrepp på utsatta människor så är jag inte främmande för att anmäla din kommentar som opassande.

hur vet du det om du behöver en ordlista över accepterade begrepp som inte upplevs kränkande?

Jag har hört Gudrun Schyman använda orden afro-svenskar/afro-amerikaner och då måste det vara politiskt korrekt.
Afro-afrikaner,finns det ordet och är det PK?
Vet Skuggan?

Fortsätt lyssna på Gudrun Schyman du, hon verkar ha ett gott inflytande över dig.

Är möjligen själv afro, som kan förklara din ordkänslighet?

Jag håller inte med dig. Vi måste börja lära oss att se vad någon menar, inte vilka ord som används. Båda ordet ”neger” och ordet ”svart” liksom ”vit” kan användas i förolämpande syfte. En lite historia från en annan del av världen som inte känner till svenska fördomar. Det är förstahands erfarenhet. En mörk indier går och lämnar över ett papper till en vit kille på kontoret. Killen, ”Det här kan jag inte lita på, förstår du varför. ” Indiern (med glimten i ögat) ”Jag är svart”. Killen, ”Just det.” (lång paus) ”Och hur känns det att få höra det från en kort, fet, vit skit som jag.” (Skratt) Kontoret återgår till ordningen. Folk i Sverige tar sig själva alltför allvarligt.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.