Skip to content

Tung remissinstans underkänner hemlig dataavläsning - "kommer kartlägga enskildas liv"

Foto: Christine Olsson/TT

Det handlar inte om ett nytt hemligt tvångsmedel utan snarare om "en särskild verkställighetsform" som väsentlig ökar polisens möjlighet att i hemlighet kartlägga enskildas liv. Det konstaterar Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden som nästan helt underkänner regeringens förslag om hemlig dataavläsning.

 

Enligt det nya lagförslaget ska hemlig dataavläsning kunna verkställas till exempel i en mobiltelefon genom att kamera- och mikrofonfunktionerna aktiveras. Även datorer och surfplattor ska kunna kontrolleras eller aktiveras genom att ett "spionprogram" installeras som även kommer åt kamera, filer och bilder.

Nej till webbkameror
Men Säkerhets-och Integritetsskyddsnämnden avstyrker stora delar av förslaget. Bland annat vägrar nämnden gå med på att polisen ska använda så kallad optisk personövervakning som till exempel webbkameror. Nämnden säger också nej till att spela in privata samtal eller förhandlingar vid slutna sammanträden. 

Enligt nämnden handlar förslaget inte om ett nytt hemligt tvångsmedel utan snarare om "en särskild verkställighetsform" för att komma åt uppgifter som polisen redan i dag har rättslig, men inte faktisk, tillgång till. 

"Kartlägga enskildas liv"
Den föreslagna tillämpningen av hemlig dataavläsning vid hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning kommer enligt nämnden att innebära "en väsentlig utökning av myndigheternas möjlighet att i hemlighet kartlägga enskildas liv".

"Dessa tvångsmedel tillhör de mest integritetskränkande och bör som utgångspunkt användas restriktivt", skriver nämden i sitt remissyttrande över lagförslaget som kom i höstas.

Bara domstol ska besluta
Nämnden vill inte att hemlig dataavläsning ska kunna användas utan att det pågår en förundersökning och man pekar särskilt på att det är en åtgärd som "enbart bör kunna beslutas av domstol" och alltså inte interimistiskt av åklagare såsom regeringen har föreslagit.

Nämnden ifrågasätter också den lagtekniska lösningen på flera ställen och anser att det krävs "fördjupad analys" både juridiskt och praktiskt innan bestämmelser om hemlig dataavläsning kan införas.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt