Skip to content

Snart bär poliserna kroppskameror - bestämmer själva när de ska sättas på och stängas av

Kroppsburen kamera. Foto: Polisen

Under våren drar Polismyndighetens försök med kroppsburna kameror i yttre tjänst igång på allvar. Utrustningen ska säkra bevisning och minska och hot och våld mot poliserna. Och det är poliserna själva som bestämmer när de ska slås på. 

 

- Vi tror att kroppskamerorna bland annat kommer att minska våldet mot polisen, säger Anders Hall, utvecklingschef vid Polisens nationella operativa avdelning, Noa.

- Filmmaterialet kan naturligtvis också utgöra en viktig del i bevisningen i utredningsarbetet. Det har vi redan sett och kommer att se mer av. 

Poliser i yttre tjänst
Försöket med kroppskameror i lokalpolisområden i polisregion Syd och i polisregion Stockholm inleds successivt under de närmaste månaderna.

Till en början kommer poliser i yttre tjänst att ges möjligheten till att få en kroppskamera till sin utrustning. Kameran ska fästas väl synlig utanpå bröstfickan.

Den kroppsburna kameran kontrolleras helt av den polis som bär kameran men eftersom kamerorna är utrustade med ett "förinspelningsläge" blir bildmaterial inspelat redan 30 sekunder innan polisen påbörjar den manuella inspelningen.

Samma regler som vanligt
För att få spela in film och ljud med kroppskamerorna gäller samma regler som när polisen använder kamerautrustning i andra sammanhang - alltså att syftet är att förebygga, förhindra, eller upptäcka brottslig verksamhet och utreda eller beivra brott.

Eftersom de kroppsburna kamerorna inte anses vara uppsatta eller manövreras från annan plats gäller inte den kameraövervakningslag som gäller för fasta övervakningskameror.

Polisdatalagen gäller
Istället är det polisdatalagen som blir tillämplig vilket i sin tur innebär en särskild rutin för utlämning av det inspelade materialet. 

- Av integritetsskäl är det enbart den polis som har gjort själva inspelningen som kommer att kunna se det inspelade materialet. Filmmaterial som ska ingå i förundersökningar kommer att begäras ut enligt ordinarie rutiner, säger Anders Hall.

Testverksamheten kommer att utvärderas kontinuerligt av Brottsförebyggande rådet, Brå.

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt