Skip to content

"Skandaldomen" kritiseras hårt av svenska jurister - "har aldrig sett något liknande som domare"

Hon utnyttjade hans kärlek och hans dumhet. Det är enligt tingsrätten förklaringen till att kvinnan kan ha ljugit om att hon blev misshandlad. I den hårt kritiserade nämndemannadomen frikändes den åtalade för att han var av "finare familj". Många jurister har reagerat starkt mot "skandal-domen".

 

Händelsen ägde rum i april 2015 och i domen från mitten av februari från Solna tingsrätt frikänns mannen efter att två av nämndemännen konstaterat att mannen "verkar vara" från en "bra familj" och att kvinnan ljugit om misshandeln. 

Det är rådmannen Lena Klintefall som har skrivit domen där hon själv och en nämndeman var skiljaktiga och ville fälla den åtalade mannen.

- Det är inte normalt för en dom att se ut så här. De brukar visa de olika synpunkterna från ordföranden och från en av nämndemännen, med andra ord är de mer objektiva, där personliga känslor inte ingår, oavsett vilket utslaget blir, säger Malou Andersson, lektor i straffrätt vid Stockholms universitet, i en kommentar till webbtidningen The Local som var först med att berätta om domen.

Formuleringarna
I skuldfrågan skriver tingsrätten:

"Målsägande (kvinnan) har lämnat en berättelse utan att visa några känslor, vilket inte framstår som självupplevt. Hennes motiv till att göra dessa beskyllningar mot XX (den åtalade) kan vara att hon utnyttjat hans kärlek till henne och hans ”dumhet” för att kunna ta över hans lägenhet. Det är inte ovanligt att kvinnor felaktigt hävdar att de blivit misshandlade och hotade och på så sätt låtsas att de är i behov av ett skyddat boende för att få en lägenhet. XX uppgift att han skjutsat målsäganden till och från hennes skyddade boende tyder på att det varit så i det här fallet. Av det inspelade samtalet framgår att hon på ett förslaget sätt försöker få XX att erkänna att han misshandlat henne, vilket han dock inte gör. Det faktum att hon gjort denna inspelning minskar hennes trovärdighet. Det normala i ”dessa kretsar” är vidare att en kvinna berättar för släkten att hon blir misshandlad om hon blir det så att saken kan lösas inom familjen. Det faktum att målsäganden inte sagt till hans släktingar att han slog henne, utan i stället anmälde det till polisen, minskar hennes trovärdighet ytterligare. XX familj verkar vara en bra familj, till skillnad från hennes, vilket också har betydelse för bedömningen av skuldfrågan.

Åklagarens vittnen har inte själva bevittnat händelsen utan bara återgett det målsäganden sagt till dem. Det är heller inga vänner eller närstående till henne som vittnat utan bara ”myndighetspersoner”, vilket minskar deras utsagors bevisvärde. De skador som syns på bilderna är lindriga och överensstämmer inte med målsägandens uppgifter om att hon har fått ett stort antal kraftiga örfilar i ansiktet. Det blå märke under ögat som hon och åklagaren hävdat är en blåtira kan lika gärna vara en sådan blånad som man kan få av för lite sömn. Det kan inte uteslutas att målsäganden orsakat skadorna på sig själv för att sätta dit XX.

Sammantaget är målsägandens uppgifter inte trovärdiga och de får inget stöd av övrig bevisning. XX uppgifter får däremot stöd av vad hans svägerska, syster och kompis berättat. Åklagaren har därmed inte lyckats styrka åtalet och XX ska frikännas."

Lagmannen ingriper
Nu kommer lagmannen Lena Egelin vid Solna tingsrätt att diskutera nämndemännens arbete med dem, skriver Aftonbladet

- Efter det gör vi en bedömning om deras lämplighet och om de uppträtt på ett sådant sätt att de inte ska vara nämndemän, säger Lena Egelin, till tidningen. 

"Inte svensk lagstiftning"
Bengt Ivarsson, advokat och tidigare ordförande för Sveriges Advokatsamfund, säger i en kommentar till Dagens Nyheter att  "det här är någonting som domstolarna inte ska befatta sig med" och att "det här är inte tillämpning av svensk lagstiftning det handlar om, utan något helt annat".

Lennart Strinäs, chefsrådman vid Malmö tingsrätt, skriver i en kommentar att han under sina "drygt tjugo år som domare aldrig sett något liknande" och att han aldrig trodde att han skulle behöva läsa detta i en dom. Han konstaterar också att formuleringarna skadar förtroendet för rättsväsendet "i stort men framför allt för nämndemannasystemet”.

"Oerhört fördomsfullt"
Även advokaten Viktor Banke säger till Dagens Nyheter att "nämndemännen frångår det sätt som man ska värdera bevisning på och hittar på helt egna sätt som inte alls stämmer överens med hur det ska gå till". Han kallar det för "ett oerhört fördomsfullt sätt att värdera bevisning" på.

I Svenska Dagbladet skriver professor Mårten Schultz att Solna tingsrätts dom "är en påminnelse om vilka risker det politiserade inslaget i dömandet innebär". Han konstaterar att "det här är en dom som vilar på en agenda" som inte borde få "något utrymme i en svensk domstol".

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

144 comments

"finare familj". ... hur fan kan det vara något som är relevant egentligen ?

i övrigt så jag förstår att det är en starkt kritiserad dom

där emot är det nog korrekt bedömt ...
""Målsägande (kvinnan) har lämnat en berättelse utan att visa några känslor, vilket inte framstår som självupplevt."

för om man återberättar något man självupplevt som gjort ont varit jobbigt traumatiskt då syns det oftast emotionellt känslomässigt när man återberättar förklarar något för det gör ont är svårt att återberätta något som är en inre sår som inte har läkt ihop

Man får hoppas att din kommentar beträffande det andra citatet inte är innerlig.

Man kan inte uttala sig så kategoriskt, att man brukar bete sig på det ena eller andra sättet. Alla är olika och vi beter oss olika, vissa gråter - andra inte. Såna där generaliseringar skall domstolen inte syssla med.

Också min erfarenhet. Vissa håller ihop sig medan andra visar känslor.

Håller med dig Pernilla. Det är lika bedrövligt när domare litar på en utsaga bara för att sättet den berättas på framstår som trovärdigt och självupplevt. Det du mycket riktigt påpekar måste givetvis slå åt båda håll. Inte bara till nackdel för en frikänd åtalad man. Många personer sitter inlåsta utan att vara skyldiga pga domarnas naivitet att tro att det går att avgöra om en människa de aldrig förr träffat ljuger eller talar sanning. Det går ju inte ens med människor man känner för det finns inga klara lögnmarkörer. Allt märkligt folk gör och säger under förhör kan ha mängder av andra möjliga förklaringar än lögn. Som t ex obehaget av att tala sanning.

Förhör i domstol bör istället skrivas ned och sedan läsas av domaren så denne inte riskerar att bli förledd av en människa med goda skådespelartalanger som ljuger under ed/sanningsförsäkran av ett enkelt och för oss andra lättfattligt skäl som de naiva domarna inte begriper: för att de kan.

Det är inte en helt ovanlig försvarsmekanism att brottsoffer beskriver händelseförloppet objektivt och som om det inträffat någon annan.

Instämmer helt med dig!

@Trissan.
Avseende "finare familj hur kan det vara något som är relevant egentligen", har svar:
I muslimska läran Islam - äktenskap och sharialagar utgör att den i detta ärende irakiska mannens ord gäller och kvinnor inkluderande hans fru tiger i församlingen.

I Solna tingsrätt Sverige gäller endast svensk lag, men de kvinnliga muslimska kommunpolitikerna i dömande församling, ignorerade de facto och enligt deras muslimska läras lagar ansåg de i Dom att kvinnan inte skulle ha polisanmält sin make, utan vänt sig till makens familj eftersom paret är gift enligt Sharia lag!

Anser du fortfarande att korrekt bedömning råder?

Avseende: Om man återberättar självupplevt som gjort ont varit jobbigt traumatiskt, syns det oftast emotionellt känslomässigt" avser möjligen hur du har eller skulle reagerat, men i ett stort antal mål har dem som med en hårsmån överlevt grov misshandel och blivit allvarligt kroppsligt hadikappade lugnt och sakligt berättat vad de minns av misshandeln, utan att fälla en tår.
Mvh/Thérèse Angélique med ProBono Team.

TA lyckas än en gång stapla ord på varandra utan att åstadkomma begripliga meningar. Kan du inte anlita någon skrivkunnig som kan hjälpa dig med att få på pränt det du vill ha sagt.

Vi talar inte om traditionell svensk kultur och rättsuppfattning här. I många kulturer har familjebakgrund mycket stor betydelse. Endast de som har insikt och kunskap om dessa kulturer och betydelsen av familjebakgrund kan fälla avgörande. Sverige har ”berikats” med åtskilliga nya kulturer, men rättsväsendet bygger fortfarande helt på enbart gammal svensk rättsuppfattning. Det skapar luckor som lätt kan utnyttjas.

Min erfarenhet är att det finns personer som visar helt motsatta känslor. Något de upplevt svårt/jobbigt framställs med lätthet/glädje;de fakto släpper De ur sig det jobbiga/svåra.
Det finns lika många sätt att agera/reagera som vi finns människor. Varje människa är unik.

Det är ju ytterligare en skröna. Man lär sig atänga av för att orks, man är inriktad på att klara av situationen. Så nej, om man visar ngt el ej är verkligen INTE ngt bevis på om det hänt. Tror man det så ska man inte arbeta med rättsliga frågor.

Till nämndemännens försvar kan man säga att de genomgår en 4 timmars information om det absolut enklaste som försäkringsfrågor,jäv och nästan ingenting handlar om hur att agera i rollen som domare mer än att man inte får dricka läsk och äta bullar under förhandlingen.
En utbildning om minst 40 timmar med skriftligt prov skulle minska antalet, av okunskap, olämpliga nämndemän.
Kommer man direkt från gatan med sina respektive referensramar så kan det bli så här.

Jag undrar hur i herrans namn den profesionella juristen kunde acceptera det här?
Vederbörande borde ju ha kunnat stoppa det här eller i alla fall delar av detta eller protesterat att så här kan man inte skriva i domskäl.

Nu är det många år sen jag läste och studerade juridik. Nils Jareborg ,för övrigt en mycket god och resonabel jurist, skriver i Allmän kriminalrätt om de krav som gäller för domaren och domstolen. Och min känsla är att domstolen med domaren här bryter mot dessa krav. Bl.a. mot rådande rättsdogmatik, vidare bryter domaren mot domaretik.

Jag kanske är konspiratoriskt lagd men... om jag medvetet ville bli av med två korkade nämndemän så skulle jag kunna tänka mig att göra så. Överklagandet är ju givet. Domaren har genom att trolla nämndemännen exponerat dem. Ganska smart faktiskt.

Detta ökade problem med bristande kompetens tycker jag blir tydkigare och tydligare. Jag tror att det krävs en genomsyn av de strukturer och praxis vi har inom svensk domstol. Vi måste öka kraven på oss själva och andra.

Jag håller med om att mer utbildning säkert inte kan skada, men i många fall så kan bristande utbildning konpenseras av erfarenhet. Ett bra exempel är juristutbildningen som med rätta är teoretiskt inriktad. Först när du som jurist väljer kommer ut i arbetslivet får du lära dig hur du ska skriva och resonera.

I sakfrågan (alltså om nämndemännen har någon ursäkt) så återstår att se ifall det här var deras första rättegång, eller om de har någon liknande ursäkt för sin något valhänta behandling av det svenska rättssystemet.

Är mållös.

Bortsett de kritiserade delarna i domskälen vad gäller fråga om trovärdighet har väl ändå nämndemännen gjort en rimlig bedömning när de inte finner åtalet styrkt eftersom bilderna inte visar vad kvinnan påstår har hänt?!
"De skador som syns på bilderna är lindriga och överensstämmer inte med målsägandens uppgifter om att hon har fått ett stort antal kraftiga örfilar i ansiktet. Det blå märke under ögat som hon och åklagaren hävdat är en blåtira kan lika gärna vara en sådan blånad som man kan få av för lite sömn. Det kan inte uteslutas att målsäganden orsakat skadorna på sig själv för att sätta dit XX.
Sammantaget är målsägandens uppgifter inte trovärdiga och de får inget stöd av övrig bevisning. XX uppgifter får däremot stöd av vad hans svägerska, syster och kompis berättat. Åklagaren har därmed inte lyckats styrka åtalet och XX ska frikännas."
Tycker domslutet verkar rimligt om misshandeln inte går att styrka annat än genom andra och tredjehandsberättelser, inför vilka nämndemännen faktiskt - om än av mycket udda skäl - intar en kritisk hållning.

Du tror inte att systern. svägerskan och kompisen är jäviga då?

Det är resonemanget som är rättsvidrigt. Det visar på ett väldigt stort mått av godtycklighet. Utslaget kan mycket väl vara korekt likväl ej korekt. Kvinnor ljuger; män slår kvinnor.
Ett annat godtyckligt domskäl: det är inte ovanligt att män i vissa kulturer slår sina kvinnor. Målsägande återberättar det hon upplevt sakligt och förtroendeingivande.

Skam är vad Lord Denning skulle säga om denna dom!

Varför är det uteslutet att nämndekvinnan faktiskt har rätt?

Rätt i att offret inte skulle kontaktat lagvårdande myndighet eller att gm skulle frias pga "finare" börd? Skojar du eller mår du dåligt?

För min del är inte skuldfrågan i detta sammanhang viktigt. Om du nu menar det i sak.
Hon kan ha rätt i skuldfrågan likaså i andra delar. Som när hon påstår att det inte är ovanligt att kvinnor ljuger för att dra fördelar. Men det är ju bara ett antagande hon gör, hon tycker godtyckligt. Det är således hennes egen uppfattning. Och vi kan inte ha domstolar i Sverige som dömer utefter egna tankar och idéer. Vi är en rättsstat och då är det "den gällande rätten" som gäller i domstolarna.
Det är viktigt för rättsäkerheten och rättstryggheten, på så vis att vi alla medborgare i detta samhälle ska veta vad som gäller när vi kommer till en domstol. Det ska inte ena dagen vara Kalle Ankas tankar/idéer som dömer för att nästa vara mussipiggs.
Vi vill inte heller ha ett samhälle där polisen börjar agera efter vad de själva tycker är rätt och fel. T.ex. att en polis inte agerar då en person blir rånad, för att polisen anser att det inte är ovanligt med rån i dessa kvarter.

Så återigen det handlar inte om sakfrågorna utan om pragmatiken och rättsdogmatik. Samt själva resonemanget.

Enda felet nämndemännen har gjort, är att de öppet redovisar sina åsikter.
I normalfallet gör man lite smidigare omskrivningar för att få till önskat resultat.

Det enda märkliga med domen är att man avfärdar åklagarens standardiserade hörsägenvittnen.

De redovisar i domskälen att de inte använder rådande rättsdogmatika i fråga om bevisvärdering. De skriver tydligt att de värderar bevisen efter sina egna idéer, erfarenheter och tankar. De tolkar bevisen ur en kulturell kontext och inte ur ett rent rättsligt.
Deras inkompetens genomsyrar domen. Visst man ser hur de försöker göra sitt bästa efter sitt kunnande. Dock anser inte jag att de räcker fram med en dom som har stöd i gällande rätt.

Bevisvärdering är kulturellt beroende. Bevisen är inte egna idéer, erfarenheter och tankar, utan efter deras speciella kompetens i att värdera bevis i den kulturella omgivningen.

Ja det vanliga är ju att man istället ljuger i domskälen om vad som förevarit under huvudförhandling (bara att sätta sig och lyssna på ljudfiler och läsa domskälen i brottmål i de fall man fått fatt i ljudfiler).

Bevisen tolkas på ett sätt som inte är normalt, helt riktigt. För det skall ju vara fällande domar när åtal väcks.
Det är ju 98-99% fällande domar (om man tar bort sexualbrottsmål).

Sedan att man har mage att avfärda hörsägen som vittnesmål, det är ju oerhört upprörande eller ja, åtminstone när det är åklagarens vittnen.

Jag måste säga att all heder och ära till Aldebe, som även tidigare har visat sig kapabel att döma efter vad som faktiskt avhandlas i rättssalen och inte bara efter vad som förväntas av henne som politiskt tillsatt nämndeman (dvs vara nickedocka åt systemet).

Just det, Fredrik 1. All heder åt Aldebe som minsann kan skilja på fina och mindre fina familjer och som vet att man först anmäler misshandel till förövarens föräldrar innan man går till polisen. Dessutom är det ju självklart att andra lagar ska gälla för muslimer än svenskar. Tack för ditt upplysande inlägg!

Menar du på fullt allvar att du inte förstått att det är skillnad på folk och folk när de hamnar inför skranket?

Det här är väl knappast någon hemlighet men nu råkar nämndemännens åsikt yttras rätt av i domskälen (vilket annan kommentator uppmärksammat och att det verkar vara en regelrätt protest från domaren, något jag instämmer i).

Om du inte tror mig, varför tror du att det bara är 45% fällande domar när det är poliser som står åtalade kontra 95% för civilister?

" skillnad på folk och folk när de hamnar inför skranket?"
"Skillnaden mellan folk" inför skranket handlar främst om den tilltalade är dömd tidigare för brott av samma typ,artbrott,brottets straffvärde sitter häktad, har kontaktförbud etc och andra belastande omständigheter som har bäring på handläggningen av målet i domstolen.

Du är verkligen helt unikt obildad.

Du menar att det är en "belastande omständighet" att någon sitter häktad... Bara för att ta en av dina floskler.

I övrigt har jag under 3-4års tid betackat mig för ditt maniska förföljande här på DJ (redaktionen har nyss raderat kommentar av dig här) men det ligger väl i sakens natur att du inte kan hejda dig...

Och mindre än en (1) procent fällande domar när en statligt auktoriserad advokat är svarande i tvistemål med en överkörd klient som kärande. Medan alla andra civila tvister i domstol slutar med en etta eller tvåa, garderat med kryss.

Vi måste utgå från att det som skrivs stämmer med verkligheten. Det är vanskligt att börja dra egna slutsatser gällande olika status inverkan på domstolen.

Absolut, men det kan ge en "aha"-upplevelse när man börjar titta på ljudfil kontra domskrivning.
Det skulle vara förträffligt om alla ljudfiler från huvudförhandling sparades digitalt i många år framåt istället, för som nu, raderas så fort en dom vinner laga kraft.

Man ska kanske se den här domen som ett resultat av nämndemannainflytandet, som ju skall garantera insikt i alla samhällsgrupper som inte en lagfaren domare rimligtvis kan ha :-)
I sådant fall är ju den här domen ett fall framåt för rättssamhället. Intressant i vart fall att nämndemännen vågade ifrågasätta kvinnans trovärdighet!

Helt rätt
Och vänta 30 år, och se hur det då ser ut......

https://www.expressen.se/nyheter/omstridd-studie-kan-bli-30-procent-musl...

Precis som vi vill ha det, och förtjänar att ha det.

”Tvivelaktigt förflutet”?

Tja, det beror på vad du menar. Men googla på hen, och skapa dig en egen uppfattning.
Finns en hel del att läsa. Jag läste, suckade och går vidare.......
Man tror inte sina ögon. DET NYA SVERIGE. Precis så som vi vill ha det.

Google är inget uppslagsverk! Det är en sökmotor. En motor med ett PK-filter som filtrerar avgaserna. Politiskt & Kommersiellt. Så Lars, din uppmaning var inget svar på min fråga. Kan du inte bättre så håll igen.

Life’s too short to argue with stupid people.

Det där med "finare familj" stämmer ju väl med hur domar utdöms i bl.a. Sverige. Dock är det i Sverige inte PK att skriva ut det i domskälen. I hovrätten lär det dock bli rättning i PK-ledet.

Boken heter 'Sveriges Rikes Lag'. Kommentarer överflödiga.

Vad menar du då? Att det är få som åtalas/döms för ekonomisk brottslighet?

Tycker nog att domen uttryckligen visar på hur rätten verkligen har resonerat. I vanliga fall är domstolarna duktiga på att dölja sina mer ljusskygga tankebanor.

@ Dagens Juridik Redaktion.
Ett stort antal debattörer, så ock jurister har ett stort antal gånger begärt att DJ ska beivra att nätroll med ett och flera alias saboterar
inlägg och repliker genom tvångsmässig "anmälan olämpligt.

Påtalat i flera år är att många av dessa ålderstigna nätrolls sabotörer inte har en aning om vad åsiktsfrihet eller juridik innefattar och avstängda i deras hemmaforum Flashback på grund av brytande mot regler, härjar de i Sveriges enda juridiska nyhetstidning.
Andra nätroll som härjar i DJ är dessutom minderåriga och därför avstängts från Flashback!

Dagens Juridik redaktion kan möjligen tänka sig att ta del av Kriminal och Rättsmagasinet Paragraf åtgärder mot de politiska nätroll som nu tillåts härja i DJ debattfält med tvångsmässigt tryckande på "anmälan olämplig" av alla andra debattörers fakta i inlägg och repliker!
Läs Kriminal och rättsmagasinet Paragraf https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/51295-darfor-sparrar-v...

Paragraf redaktör; "Jag får ibland mejl där någon ifrågasätter varför han (det är nästan alltid en han) blivit spärrad från att kommentera,,,,,,, Följt av förklaring avseende yttrandefriheten och klargörande av vem och varför de nu börjar spärra allt fler nättroll.
https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/51295-darfor-sparrar-v...
Paragraf redaktör har sannolikt inte något emot att Dagens Juridik tillåts kopiera av dem redovisat avseende spärrar, vem och varför de spärras och DJ bör innan debattfältet publicera redovisning av vad som gäller.
Mvh/Thérèse Angélique med ProBono Team.

Enda sättet att här inlägg kommer till DJ redaktions kännedom är att någon av DJ original debattörer med civilkurage, är behjälplig att anmäla detta inlägg. Tack på förhand!
Mvh igen!

Men, vad besynnerligt... Vem kunde tänka sig att resultatet av att tillsätta en Shariavurmande muslim att döma i Svenska domstolar skulle leda till att en dom får inslag av Sharia. Jättemärkligt!

Ja, man häpnar att detta blev resultatet.
Hade jag ALDRIG kunnat gissa.

Men. Skämt åsido. Vi bor ju i en demokrati. Eller hur?
Så vi har det väl som vi förtjänar.

Politikerna vill ha invandrarnas röster. Därför gör de vissa invandare till politiker.

Är det då konstigt, att invandrarpolitikerna visar sina verkliga åsikter?

Jo, så är det naturligtvis.

Men, (och nu kanske jag kliver ut på riktigt tunn och hal is) jag är angelägen att tro att det är ytterst få som, i realiteten, vill ha inslag av Sharia i Sverige. I bästa fall kanske det kan vara 1% av befolkningen varav lejonparten av denna skara är fullkomliga vilsenpannor som inte har den blekaste aning om vad det i praktiken skulle innebära.

"å som, i realiteten, vill ha inslag av Sharia i Sverige" Vi har en mycket stor invandrad muslimsk grupp, du hittar nog en hel del Sharia vurmare där. Rent lagtekniskt borde en domstol ha utrymme att ta med den svarandes etniska och kulturella bakgrund i bedömningen. Det är nog vad man gjort här.

Så du tycker att det är lämpligt att vi ska ha olika rättstillämpning beroende på vilken bakgrund man har? Vänligen utveckla.

Inte olika rättstillämpning, men bedömning av bevis och vittnesmål med en insikt i personens bakgrund, kulturella hemhörighet och rättsuppfattning. Det sker ju redan, men kompetensen är låg när det gäller mer ovanliga kulturer, de nya kulturerna för Sverige. Lagen i alla multikulturella rättsväsenden måste ge utrymme för det. Sveriges system är ju skapat enbart för tillämpning på traditionella svenskar.

Sveriges rättssystem är till för att döma i brott begångna i Sverige. Samt för att alla ska dömas lika oavsett kulturell bakgrund, sexuell läggning samt trosuppfattning. Alla är lika inför lagen. Detta är rättens grunder, det måste man inse och förstå. "ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN"
Man kan inte behandla henne (målsägande) på ett annat sätt p.g.a. hennes kulturella historia än man hade behandlat en svensk kvinna. Anser man det då menar man att vi inte är lika inför lagen..
Så hennes anmälan är mindre trovärdig än om en svensk kvinna hade anmält. Har jag förstått er korrekt då?

Nu är det tyvärr så att "Sverige" inte längre är Sverige utan en mängd olika länder vilket är en produkt av den så kallade massinvandringen. Däremot är svensk lag fortfarande just "Sverige". Lagen är lika för alla, men tyvärr är inte längre alla lika inför lagen utan väldigt olika. Tankemässigt och hypotetiskt, du är alltså i en svensk domstol och dömer i Mellanöstern. Därför är kompetensen om den anklagades bakgrund så viktig så att rätten kan göra en bedömning av bevis, uttalanden och vittnesmål. Sverige är inte det första land som råkat i dilemmat.

Även om jag förvisso håller med om att den offantligt stora invandringen, sannolikt permanent, ändrat Sveriges demografi för all framtid, så är Sverige är fortfarande just "Sverige". Svenska nationalstaten har ju knappast lösts upp. Däremot så förstår jag inte hur du menar med att man ska tillämpa bevisning olika beroende på vilket ursprung man har. Kan du ge ett exempel, på hur det skulle vara tillämpligt och, framför allt, lämpligt? Jag utgår ifrån att du inte anser att domen ifråga, för vilket denna konversation är sprungen, vare sig är lämplig eller korrekt. Har jag fel, så får du gärna argumentera för motsatsen.

Att Sverige är fortfarande just "Sverige" i rättsväsendets akademiska och teoretiska termer är sant, det är just det som är problemet. Rättsväsendet är inte anpassat till verkligheten som den har kommit att utvecklas. Rättsväsendet är precis detsamma, men vad det skall tillämpas på har förändrats.

Jag kan såtillvida hålla med dig att olika bakgrund har betydelse för hur personer agerar. För de flesta som lever i Sverige är det naturliga att göra om man utsatts för ett brott att göra en polisanmälan, för andra är det naturliga att söka lösa situationen på annat sätt. Det behöver inte ens ha med kultur att göra utan sådant som hur du är uppfostrad, vilka "oskrivna lagar" som gäller i ditt område etc. När jag var ung skulle jag aldrig gjort en polisanmälan utan gett igen med samma mynt, eftersom jag växte upp där detta var vad unga män förväntades göra. I dag ser jag givetvis annorlunda på saker men ibland kan de tankarna komma över mig.

Men frågan blir varför dessa båda nämndemän anser sig kunna avgöra att målsäganden är en person som borde agera efter muslimsk sed eller lag. Hon har ju trots allt valt att leva i Sverige och rent statistiskt är det väl mer troligt att hon gjort en polisanmälan just för att hon utsatts för brott. Nämndemännen känner väl inte henne? Då vore de ju rentav jäviga.

Det är inte så enkelt att någon agerar efter muslimsk sed eller lag eller inte, låt mig ge lite exempel för att illustrera. Någon kommer med ett förslag, och detta blir typiska reaktioner från olika kulturer. Detta är egna erfarenheter, jag talar flera språk.
Svensken. "Det kommer inte att fungera"
Kinesen. "Vi måste nog fundera ett tag på det"
Japanen. "Det blir nog lite svårt"
Araben "Hur kan du vara en sådan jubelidiot att föreslå något så total vansinnigt"
Vi talar alltså inte om något svart eller vitt logiskt, utan undermedvetna reaktioner på något. Det sitter i förlängda ryggmärgen. Svensken, rakt på sak i klartext, kinesen, sopa det åt sidan, det är oartigt att säga ifrån, japanen, timid försiktig vill inte stöta sig, araben, yvigt och dramatiskt. Det varierar dessutom med person och tid, invandrare försvenskas men behåller samtidigt ofta en personlighet beroende på ursprung. Det är nytt för Sverige och inte lätt. En invandrare anförde som försvar i HD att han inte visste att "våldtäkt" var förbjudet i Sverige. Det kan låta som en löjlig ursäkt i Sverige, man jag tror honom. Han hade säkert dessutom en annorlunda definition på ordet "våldtäkt" än svenskar har.

Exemplen är ju just stereotyper som kanske, men bara kanske, säger något om hur en enskild person med viss härkomst responderar. Min ev. kunskap om "svenska", "japanska", "arabiska" osv. egenskaper ger mig inte någon vägledning för hur jag ska bedöma en utsaga från en svensk, en japan eller en arab i ett enskilt fall.

Det är alltså inte en fråga om stereotyper, utan kulturer. Kultur ändras inte för att en person korsat en nationsgräns. Att det inte ger någon vägledning för traditionella svenskar, även i en rättegång, är just precis det problemet jag försöker föra fram.

Du försvarar kanske inte just tankegodset i den här domen. Men vad nämndemännen faktiskt har gjort är att de tyckt sig kunna frånkänna kvinnan trovärdighet baserat bl.a. på att hon valt att polisanmäla mannen i stället för att gå till hans släktingar eller som de skriver rent ut; om det hon påstått vore korrekt skulle hon inte ha gjort en polisanmälan. Det bygger alltså på att de ansett sig kunna göra bedömningen att kvinnan är en person som förlitar sig på muslimsk privatjustis framför den svenska polismyndigheten. Jag ifrågasätter starkt att de haft underlag för att göra den bedömningen bara för att de må ha kunskap i och för sig om muslimsk sed.

Nej, jag försöker inte försvara något i den här domen. Det är heller inte så enkelt att man ser till en enda del av bilden, att hon gick till polisen istället för att hålla det i familjen. Det är helhetsbilden som gäller. Svenskarna har en en nästa fanatisk inställning att man alltid skall gå till myndigheterna med problem. Andra kulturer skulle se på det, att blanda in polisen istället för att hålla det i familjen, ungefär som svenskarna skulle ha sett det om hon hade gått till Hells Angels och bett om rättvisa. Utomstående som inte har med en strikt familjeangelägenhet att göra. Olika kulturer. Att blanda in utomstående, som polisen, kan uppfattas som något av ett folkbrott i andra kulturer. Det rör sig heller inte om någon ”privatjustis” utan i andras åsikt om en familjeangelägenhet. Man ringer inte polisen i Sverige om barnen vägrar äta sin grönsaker eller mannen vägrar att diska, eller är dålig i sängen.

Jag är inte riktigt säker på att lagen är till för att kunna "dömas lika oavsett kulturell bakgrund, sexuell läggning samt trosuppfattning".
Med tanke på att lagar vuxit fram i ett synnerligen kulturellt homogent land och ingen kunnat förutse det vi idag upplever så har just avvikande kulturell kontext aldrig varit en fråga. Rent praktiskt har det dock ingen betydelse.
Nämndemanna system är även det en konstruktion från en svunnen tid där ett land och ett folk i princip delade samma värderingar. Underliga kulturella särdrag som var i princip en ickefråga.
Det är uppenbart att systemet inte konstruerats för ett mångkulturellt samhälle - vilket vi nu bittert får erfara. Det är inte bara nämndemännen som kommer bli ett problem - det står konservativa muslimer med drömmar om sharia fritt att bli både jurister, domare och lagmän. Det kan i det finnas problem med att även om en domare ska förhålla sig objektiv så är det omöjligt - ett pris vi betalar för vår kognitiva förmåga. Man kommer oavsett omedvetet att värdera utifrån vem man är och var man kommer ifrån. Om vi då har en lag som indirekt förutsätter vissa gemensamma grundvärderingar hos domaren så kommer andra grundvärderingar att få konsekvenser.

Äntligen fick jag klart för mig vad "närodlad politik" betyder.

Avfärdade inte Christian Diesen nämndemännens inflytande över domslut i Lekmän som domare? Men det är förstås drygt 20 år sedan den skrevs. Uppenbarligen har det hänt saker i samhället sedan dess.

Den här domen (Solna TR 20180219 B 3551-15) utgör inte något typiskt exempel på vad som brukar kallas nämndemannadom men de som vill avskaffa nämndemannasystemet passar naturligtvis på att vädra sin aversion mot att släppa in "mindre fint folk" i de juridiska finrummen. Tyvärr råkade man para ihop två nämndemän där båda tycks ha haft samma grundläggande kulturella bakgrund och med en politiska agenda, en form av hederstänkande, som inte hör hemma i svenskt rättsväsende.

Vid läsning av den skiljaktiga meningen som ordföranden Lena Klintefall och en tredje (kvinnlig) nämndeman presenterar på två och en halv sida får jag en helt annan och uppenbart mer objektiv bild av det som presenterades vid huvudförhandlingen än den som de två nämndemännen ger prov på. Jag kan nästan föreställa mig den höga ljudnivån under den slutna överläggningen och att ordföranden "läste lusen" av de två som dömde enligt orientalisk rättstradition.

Direkta ögonvittnen saknas men om man jämför med sexualbrottsmål tycks bevisningen vara avsevärt starkare här i form av medicinsk dokumentation. Det mesta som i domen sägs tala emot målsäganden är tveklöst sådant som kan sammanfattas som fördomar grundade på s.k. hederstänkande och som inte bör få förekomma i varken domstolar eller i samhället i övrigt.

Hans Hedström.
Av dig: Jag kan nästan föreställa mig den höga ljudnivån under den slutna överläggningen och att ordföranden "läste lusen" av de två som dömde enligt orientalisk rättstradition", utgör av undertecknade påtalande av de facto lydande.
De två amatördomare med fäderne islam kommunpolitiker i Centerpartiet har i svensk domstol dömt efter sitt fäderneslands muslimska Sharia lagar, vilket juristdomaren är skyldig att inte tillåta och de facto är de facto, ingenting annat!
Mvh/ Thérèse Angélique med ProBono Team.

Anton den Värste: Jag brukar inte tycka om dina inlägg, men i det här fallet håller jag med dig till 100 %. Politiskt tillsatta amatörer borde inte ha något i domstolar att göra, annat än möjligen som åskådare.

Tack för berömmet.
Att du inte gillar mina medvetet tillspetsade kommentarer bjuder jag på.
Nämndemännen borde ombildas till medborgarvittnen eller utbildas för att undvika de värsta klavertrampen.

Jag är iofs sällan i Tingsrätten, men har en hel del ärenden i Hyresnämnden och upplever att systemet fungerar utmärkt där. Nämndemännen rekryteras bland folk med god branscherfarenhet och har ofta mycket att tillföra både til prövningen och till dialogen i salen.

Är det bara jag som undrar var den femte domaren försvann? Ska väl vara 4-1 väl?

Det normala är 4 domare (tre nämndemän en juristdomare).

Det värsta med denna dom är inte att den åtalade mannen blev frikänd utan att den visar hur mångfalden och religionsfriheten lämnar fältet fritt för att ersätta kristen kultur med muslimsk kultur och muslimska lagar. Nu står Centerpartiet i sin nakenhet och får ta ansvar för den fria invandring som skulle vara deras frälsning ! För detta kommer de att få betala dyrt, ja kanske vara orsaken till att vi inte byter regering i höst. Domen är det ingen fara med för den kommer att överklagas ! Av de som läst domen kan man se att det finns många bottnar i bakgrunden som visar att det kanske inte heller i Hovrätten blir friande dom !

Hur är det man säger? Centern krattar manegen. Vart kommer de veliga att gå. Det kan bli så att den här fadäsen räddar kristdemokraterna, folkpartiet och de gröna. På bondeförbundets bekostnad. En del av de tveksamma kan gå till högerpartiet men knappast till såssarna, Och absolut inte till populisterna på allra yttersta kanten.

Det blev fel. Skall vara "kanske också i Hovrätten blir friande dom".

Utan att ha läst hela domen är det mycket kring den yttre formella processen som tål att tittas på. Framförallt rättens sammansättning och om denna i praktiken har riggats av rådman Klintefalls juristkollegor fr.o.m. lottningen. Dessa centerpartister var mycket väl kända för sina åsikter och att deras åsikter skulle vara ungefär så visste ju tingsrätten sedan tidigare. Bara det märkliga att två kända C-nämndemän hamnar i en fyrsits och att sedan domskälen blir så explicita just denna gång med en alldeles maktlös rådman Klintefall gör ju att man vill veta vilka politiska ärenden rådmannen kan ha låtit springas med tanke på att det inte är nämndemännen som skriver domen och ointresset från domstolschefen att göra någon större affär av det förrän nu. Det är som är... lite grann. Samtidigt vill många avskaffa nämndemannasystemet och det har funnits hur mycket tid som helst att rigga förutsättningarna och en plausibel skandaldom genom att inte styra upp det här som sig bör. För allt som sägs i överläggningen är väl hemligt? Granska sönder tingsrättens involverade och polisanmäl alla som kan tänkas ha begått tjänstefel. Börja med rådmännen och kvinnorna.

Är du Justus en yrkesverksam jurist?
I så fall borde du väl veta att det verkligen inte är fritt fram att POLISANMÄLA rådmän och lagmän, eller ens de fysiska företrädarna för Justitiekanslerämbetet och JO?
Den gamla Palme-regeringen såg ju till att eliminera ämbetsmannaansvaret och därmed slå vakt om staten och skydda dess höga företrädare. Därför kunde också Geijer med flera justitieministrar med extra kraft uppmana domstolarna att i första hand döma med statens intresse för ögonen och före individerna, oaktat domarregler och grundlagen. Därför finns det också så många anledningar i Sverige att klaga på såväl juristdomarnas som nämndemännens hantering.

Hej Bertil, killgissar du nu? Jag får hänvisa dig till brottsbalkens regler om tjänstefel angående domare. Eller så kan du ringa särskilda åklagarkammaren som handlägger polisanmälningar mot domare. Slå en pling så kan vi lämna Palme-regeringen utanför detta.

Hej igen Justus!
Jag är tveksam då jag har för mig att anmälan av lagmän och domare till Särskilda åklagarkammaren gäller enbart brott utanför tjänsten. Det jag åsyftade är tjänstefel i form av oegentligheter och fiffel vid dömandet. Men jag innefattade även svårigheten att polisanmäla JK eller JO. Dessa chefs-ämbetsmän kan väl ALDRIG göra fel, eller hur?! De har bl a tillsyn över domare m fl. Men vem har i sin tur tillsyn över Anna Skarheds göranden är också en fråga, som en medborgare kan undra över?

Hej Bertil,

rådmän, lagmän, poliser, åklagare i allmänhet m.fl. tillhör inte den privilegierade personkrets av de allra högsta ämbetsmännen och domarna som är undantagna i brottsbalken vad gäller vissa brottsrubriceringar.
Tjänstefel är per definition brottsbalksbrott i tjänsten. Du kan polisanmäla JK eller JO, men åklagarkammaren och polisen kanske hänvisar till undantagen. Misstänkt brott mot avlagd domared är ett brott i tjänsten och kan som regel polisanmälas, dock inte elektroniskt. Googla BrB tjänstefel.

Med vänlig hälsning
/Justus

Då är det väl bättre att han googlar "ringa tjänstefel", för det är ju där sådant landar i de fall man inte per automatik kan skriva av ärendet.

Nu råkade det att vara muslimska idioter till nämndemän. I gängse fall är det helylle-svenska idioter som sitter som nämndemän. Varför bli så upprörd över just denna dom?

Har läst domen: Åklagarens bevisning består av hörsägen samt ett tveksamt medicinskt underlag. Bra att det blev friande dom.

Mycket okunnig kommentar. Vänligen lär dig lite juridik.

Varken det medicinska underlaget eller vittnesmålen är redovisade i domen.

Domareden (RB 4:11) ska avläggas av såväl yrkes- som lekmannadomare inför domstol eller rättens ordförande. N N lovar och försäkrar på heder och samvete bl a..."att döma efter Sveriges lag och laga stadgar"...En del av de domskäl som läggs till grund för domslutet i det här målet saknar stöd i "Sveriges lag och laga stadgar". Yrkesdomarens uppgift vid rättens överläggning är bl a att inför nämndemännen redogöra för det rättsläge som är relevant för målet. Så har säkert också skett i detta fall. Men varje ledamot av rätten har en röst var, varken mer eller mindre. Om, som i detta mål, yrkesdomaren plus en nämndeman vill fälla men två nämndemän vill fria gäller dock regeln hellre fria än fälla. Rättens ordförande (och ibland protokollföraren) brukar vid en s k nämndemannadom vara nämndemännen behjälplig vid formuleringen av domskäl och domslut. Verkar knappast sannolikt att så skett i detta fall med tanke på att delar av domskälen saknar stöd i "Sveriges lag och laga stadgar". Men det hela är något förbryllande...Nåväl, nu har domen givetvis överklagats av åklagaren, en av (c-)nämndemännen har hoppat av alla sina förtroendeuppdrag (även vid Solna TR således), lagmannen kallat till sig den andra nämndemannen för samtal och båda (c-)nämndemännen f ö uteslutits ur Centerpartiet på grund av att de givit uttryck för värderingar som inte är C:s. Har de uteslutits å andra sidan tappar de ju f ö kvalifikationsgrund för att ö h t bli nominerade av C.
Dags att kalla till sig en ny utredning om villkoren för en reformering av nämndemannasystemets eventuella framtid.

Till skillnad från de flesta här har jag mycket lång personlig erfarenhet från att arbeta i olika kulturer. Det är i grunden inte en fråga om Sharia lagar eller inte, utan har kunna förstå hur folk tänker och fungerar i en kultur som här inte är svensk och hur man så kan utnyttja luckor i svenskt rättsväsende som aldrig var skapat för dessa situationer. Låt mig berätta om ett rättsfall, det är ganska gammalt nu, inte svenskt, men nästan lite roande. Landet i fråga drabbades av en våg av falska anklagelser om våldtäkt alltid riktade mot välbärgade affärsmän. Det var organiserade gangsters som låg bakom. Man hittade unga attraktiva flickor, skolade upp dom som skådespelare, och skickade falska anklagelser till välbärgade män med krav på pengar som i fallet Leif Östling. I ett fall svarade mannen hånfullt, ta det till domstol då. Där stod denna attraktiva unga kvinna i vittnesbåset och gråtande berättade i stor detalj om hur hon kom från en fattig familj, hade lurats av mannen till ett hotellrum med löfte om ett lukrativt modellkontrakt, och blivit våldtagen. Det fanns gott om bevis, läkarrapporter om skador, deras biljetter, hotellräkning med hans namn, text meddelanden, och flera vittnen. Försvaret hade bara ett enda motbevis. Vid dagen och tidpunkten hade mannen ifråga suttit i direktsänd lokal TV i en annan del av landet.

Indien?

Nej

Vilket inte på något sätt talar om varför bevisprövningen skulle anpassas efter den tilltalades och/eller målsägandes etniska, kulturella eller religiösa härkomst.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.