Skip to content

Kvinna får finna sig i "ständig stank av fårlukt" - har valt att bo på landsbygden

Foto: Laurent Cipriani/TT

Kvinnan vill inte ha en fårhage intill sitt hus efter-som "den förhärskande vindriktningen" kommer att innebära "en ständig stank av genomträngande fårlukt". Domstolarna konstaterar dock att hon bor på landet och därför får finna sig i djurhållning.

 

Det var Bygg- och miljönämnden i Torsås kommun som beslutade att ett planerat fårbete inte skulle komma att utgöra någon olägenhet för vare sig människors hälsa eller miljön.

Fåren skulle beta på det som tidigare hade varit en skogsfastighet – någonting som den närmsta grannen hade synpunkter på. Grannens hus låg ett trettiotal meter från den planerade fårhagen.

Avverkad skog
Skogen hade avverkats ett par år tidigare och tanken hade då varit att återplantera skogen men den nya ägaren planerade alltså att istället ha betande får på marken.

Grannen överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Kalmar. Kvinnan ansåg att avståndet till fåren var för kort - bland annat eftersom det saknades skyddande buskage eller liknande och med tanke på den "förhärskande vindriktningen".

Grannen hänvisade också till sina hälsoproblem med känsliga luftrör och hävdade att "en ständig stank av genomträngande fårlukt både i trädgården och inomhus skulle påverka henne menligt och vara mycket negativt för hennes hälsa".

Lantlig karaktär
Länsstyrelsen konstaterade att man i och för sig ska ta hänsyn till överkänsliga personer som till exempel allergiker vid den här typen av bedömningar. Samtidigt handlar det om ett område av "lantlig karaktär" och på landsbygden måste djurhållning i princip accepteras.

Länsstyrelsen avslog därför överklagandet.

Grannen överklagade till Mark- och miljödomstolen i Växjö och pekade på att fårbetet kommer att "förstöra boendemiljön på alla sätt, både ur trivselsynpunkt och ur hälsosynpunkt".

Förlorar i domstol
Även mark- och miljödomstolen avslog dock överklagandet.

Grannen överklagade till Mark- och miljööverdomstolen som nu slår fast att det saknas skäl att förbjuda fårbetet. Överklagandet avslås därför.

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt