Skip to content

JO säger nej - polisen ska inte få rätt att leta efter ID-handlingar på utlänningar

Foto: Johan Nilsson/TT

JO säger nej till lagförslaget om att polisen ska få rätt att leta efter utlänningars ID-handlingar i väskor och kläder. Det framgår av JO:s remiss-yttrande till regeringen.

 

Regeringens förslag "Klarlagd identitet. Om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar" avtyrks av justitieombudsmannen Cecilia Renfors. 

Enligt förslaget ska Polismyndigheten och Kustbevakningen kunna kroppsvisitera en utlänning och undersöka bagage, handresgods, handväskor och andra tillhörigheter för att leta efter pass och andra identitetshandlingar.

Har inte id-handlingar
Men JO Cecilia Renfors pekar på att man i utredningen konstaterar att det är känt att "det förekommer att utlänningar inte bär med sig sina identitetshandlingar".

Polismyndigheten har också enligt utredningen pekat på att utlänningar som inte har rätt att vistas i landet ofta förvarar ID-handlingarna någon annanstans än på sig. Det förekommer också att de har fotografier av handlingarna i digitala media.

JO bedömer därför att syftet med kroppsvisitation och liknande inte kommer att uppnås.

Kan behövas högre krav
JO pekar på att kraven för att få leta efter identitetshandlingar är "förhållandevis lågt ställda" och anser att "det kan diskuteras om det är rimligt att inte ställa högre krav".

Den jämförelse som görs i utredningen med kontroller i samband med flygresor eller vid andra yttre gränser förkastas helt av JO.

Behålla identitetshandlingar
Utredningen föreslår också att det införs en bestämmelse i utlänningslagen som ger Polismyndigheten och Kustbevakningen rätt att ta hand om utlänningens pass eller andra identitetshandlingar i väntan på att utlänningen får tillstånd att vistas i landet eller lämnar det.

JO pekar på att det saknas en redovisning av på vilken grund Polisen och Kustbevakningen har rätt att behålla handlingarna och hon skriver att "det är en brist att en utförlig redogörelse och analys av detta saknas och förslaget i den delen bör inte genomföras om inte frågan klargörs i det fortsatta lagstiftningsarbetet".

 

 

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt