Skip to content

JO säger nej - polisen ska inte få rätt att leta efter ID-handlingar på utlänningar

Foto: Johan Nilsson/TT

JO säger nej till lagförslaget om att polisen ska få rätt att leta efter utlänningars ID-handlingar i väskor och kläder. Det framgår av JO:s remiss-yttrande till regeringen.

 

Regeringens förslag "Klarlagd identitet. Om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar" avtyrks av justitieombudsmannen Cecilia Renfors. 

Enligt förslaget ska Polismyndigheten och Kustbevakningen kunna kroppsvisitera en utlänning och undersöka bagage, handresgods, handväskor och andra tillhörigheter för att leta efter pass och andra identitetshandlingar.

Har inte id-handlingar
Men JO Cecilia Renfors pekar på att man i utredningen konstaterar att det är känt att "det förekommer att utlänningar inte bär med sig sina identitetshandlingar".

Polismyndigheten har också enligt utredningen pekat på att utlänningar som inte har rätt att vistas i landet ofta förvarar ID-handlingarna någon annanstans än på sig. Det förekommer också att de har fotografier av handlingarna i digitala media.

JO bedömer därför att syftet med kroppsvisitation och liknande inte kommer att uppnås.

Kan behövas högre krav
JO pekar på att kraven för att få leta efter identitetshandlingar är "förhållandevis lågt ställda" och anser att "det kan diskuteras om det är rimligt att inte ställa högre krav".

Den jämförelse som görs i utredningen med kontroller i samband med flygresor eller vid andra yttre gränser förkastas helt av JO.

Behålla identitetshandlingar
Utredningen föreslår också att det införs en bestämmelse i utlänningslagen som ger Polismyndigheten och Kustbevakningen rätt att ta hand om utlänningens pass eller andra identitetshandlingar i väntan på att utlänningen får tillstånd att vistas i landet eller lämnar det.

JO pekar på att det saknas en redovisning av på vilken grund Polisen och Kustbevakningen har rätt att behålla handlingarna och hon skriver att "det är en brist att en utförlig redogörelse och analys av detta saknas och förslaget i den delen bör inte genomföras om inte frågan klargörs i det fortsatta lagstiftningsarbetet".

 

 

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

26 comments

Svenska myndigheters agerande ska ses i ljuset av att det i andra länder är omöjligt att få inresevisum om du förekommer i ett straffregister.

JO Cecilia Renfors pekar på att man i utredningen konstaterar att det är känt att "det förekommer att utlänningar inte bär med sig sina identitetshandlingar". Då får man väl lagstifta om det då. När jag bodde i ett mellaneuropeiskt land under några år på 80-talet blev jag flera ggr tillfrågad av polis om jag kunde legitimera mig. Poliserna hade aldrig någon brottsmisstanke eller så men förklarade att det var min skyldighet att bevisa min identitet närhelst en polisman frågade och det hade jag inga som helst problem med.

Samma var det för mig också när jag var i Bulgarien, jag mötte två poliser och de begärde id på mig när jag var i stan. Jag hade inga som helst problem att visa upp min idhandling. Det är för mycket daltande i det här landet.

Myndigheterna fortsätter att bekämpa varandra och kräver samtidigt resultat av polisen ! Vi har facit av REVA, avlyssning och kameror ! Riksdag och Regering har inte längre makten !

Jag hörde dig i ring P1 häromdagen där du vurmade för återfallsförbrytare och vad de ställer till med på Lidingö.
Du har en poäng i att olika myndigheter bekämpar varandras insatser och saboterar varandra.

https://www.lidingosidan.se/debatt/27-arig-aterfallsforbrytare-domd-for-...
Artikeln på Lidingösidan var grunden för det som jag drog i Ring P1 måndag 26 mars.Jag trodde att DJ skulle ta upp domen och min uppföljning som visar hur omöjligt det är komma åt fullständigt hopplösa återfallsförbrytare. Tydligen är det "Påskstiltje" i redaktionen så den kanske kommer senare. Den som orkar kan ta fram domen B-10241-17 från Stockholms Tingsrätt och läsa artikel på Lidingösidan.

Antalet bostadsinbrott i Lidingö har minskat med 37 % i jämförelse med 2016 och hur förklarar du det?

Det beror på ökad vaksamhet och "grannsamverkan mot brott". 99% av alla inbrott begås av utländska ligor. De flyttar runt i hela länet och får tak över huvudet av här bosatta kriminella landsmän. Allt enligt polisen. Vi har en sådan samverkan där jag bor och vi fick fast tre inbrottstjuvar på självaste julafton. Bästa julklappen på länge!

"Polisens information ger ingen rättvisande bild av tillståndet på Lidingö. Den innehåller felaktiga uppgifter och går ut på att inge falsk trygghet genom styrkedemonstrationer, trafikövervakning och påstådda insatser. I januari 2018 påstod Wallén att bostadsinbrotten på Lidingö minskat dramatiskt från 220 stycken år 2016 till 141 år 2017. Det verkade orimligt eftersom den främst just i välbärgade områden i Stockholmsområdet ökat med cirka 25 procent på ett år.

Den verkliga siffran för Lidingö kom sedan och visade att antalet inbrott år 2017 var 212. Polisen har inte redovisat att den troliga förklaringen till att inbrotten i stort sett synes stagnerat är att den lokala 27-årige återfallsförbrytaren som villkorligt frigavs i augusti, och genast greps för inbrott i Högberga-Brevik, sitter häktad sedan i oktober. Han frigavs från augustihäktningen trots villkorlig frigivning därför att forensiska undersökningar tar för lång tid. Han begick genast nya brott och häktades igen i oktober. Han är den värsta av våra återfallsförbrytare och har nu samlat på sig ett stort antal brott som innebär sex rättegångsdagar i mars, med 30 målsägande. Naturligtvis är detta den största orsaken till att ökningen av bostadsinbrotten på Lidingö avvek från trenden i Stockholmsområdet."

Anton ! Du kan inte lita på polisens information. Gissa om det blev pinsamt för polisen då jag redovisade verkligheten i min förra debattartikel på Lidingösidan !

Efter att ha hört dig i ring P1 så Googlade jag och hittade en sida från Mittmedia med statistik gällande inbrott i Stockholmsområdet och det är därifrån jag har tagit uppgiften 37 %.
http://www.nynashamnsposten.se/stockholm/jamforelse-sa-mycket-okade-anta...

Hur ska man veta vad sanningen är om polisen ljuger som du säger.

Efter att ha hört dig i ring P1 så Googlade jag och hittade en sida från Mittmedia med statistik gällande inbrott i Stockholmsområdet och det är därifrån jag har tagit uppgiften 37 %.
http://www.nynashamnsposten.se/stockholm/jamforelse-sa-mycket-okade-anta...

Hur ska man veta vad sanningen är om polisen ljuger som du säger.

Anton ! Statistiken du hänvisar till gäller LÄGENHETER. Man måste se helheten BOSTADSINBROTT som är kommunicerande kärl. Därför använder polisen flitigt statistiken för att vilseleda. Den statistik som jag använt är BRÅ-statistiken i Mitt i Lidingö 23 januari 2018. Den är trovärdig och var naturligtvis så generande för polisen att man lade locket på ! Ingen kommentar utan man fokuserade på tryggheten i övrigt där Lidingö ligger i topp !

Hej.

Det har aldrig varit ett problem för svensk polis att (kropps)visitera svenskar.

-"Vill du tömma dina fickor och din väska?"
-"Måste jag det?"
-"Nej, men vägran kommer att räknas som skälig misstanke, så då blir du visiterad ändå... och kanske får åka med en sväng."
-"Okej, okej. /tömmer fickorna/"

Tydligen gäller det olika regler för olika hudfärger numera.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, fd lärare
PS Där kan vara en eller annan juridiskt engagerad person som läser min kommentar och förfasas över att jag påstår att svensk polis skulle förfara så; till denne (och särskilt till den som helt förnekar det) vill jag påpeka att det bygger både på egen, flerfaldig, erfarenhet från åttiotalet tills nutid och på andras liknande. Hur polisen faktiskt agerar och hur den sägs skola agera är två helt olika saker, och det blir allt värre. DS

Så länge som det inte är någon som anmäler det så är det ingen som får på fingrarna.

Jag är inne på liknande tankegångar som Rikard,
Jag undrar vad juridiken säger. Gör den skillnad på mig som svensk och på invandrare? Har jag rent juridiskt samma rätt att slippa visitationer för att identifiera mig som en invandrare eller gör man skillnad på oss?

Var på besök i Danmark i somras. Ingen av oss hade en tanke på kontrollerna. På hemvägen, direkt efter båten i Helsingborg, bildades kö. Jo, det var ID-koll. Och det var väl OK. Som tur var hade både jag och passageraren körkort med oss. Annars hade det kanske gått illa även om vi är helsvenska och som jag trodde även ser ut så. Men kanske inte, kontrollanten tittade extra noga på passageraren. Körkortsbilden var kanske inte up to date. Men vi släpptes in i vårt eget land. Visa av incidenten beställdes både nya pass och de där små godkända id-korten. Inget billigt nöje. Bilderna blev en chock. Man liknar värsta gangstern. Jag hade åsikter. Kommentaren från personen i luckan var inte nådig: firra billderr, se ooot ssåå! Nej! Jag ser verkligen inte "ooot ssåå"! Sverige är ett väldigt speciellt land. På punkt efter punkt ska något numera alltid krångla, bli fel eller sticka ut. Förr var det en ära att sträcka upp sig, gå till fotografen och se bra ut i passet. Numera ska vi svenskar göras till åtlöje inför resten av världen. Inte ens en enkel passbild klarar staten av. Det behövs tydligen mediokra automater i överflöd, numera "tappas" ju passen bort en gång i veckan. Inte av oss men... Men vi ska klä skott. Man blir så trött.

Utlänningslag (2005:716)

2 kap. Villkor för att en utlänning skall få resa in i samt vistas och arbeta i Sverige

Pass
1 § En utlänning som reser in i eller vistas i Sverige skall ha pass.

För tjugo år sedan saknade ungefär 5% av de som sökte asyl pass. Idag är siffrorna de omvända på grund av att Utlänningslagen inte efterlevs. Om lagen skulle efterlevas fullt ut, det vill säga direktavvisning vid gränsen för passlösa, skulle polis och kustbevakning inte behöva visitera personer.

Flygplatspersonal har vittnat om betydande svårigheter att tömma toalettsystemet på vissa flygplan speciellt efter införandet av vakuumtoaletter då sönderrivna pass och ID-handlingar fastnat. Flygbolag har redan idag skyldighet att återtransportera personer som saknar giltigt pass och får dessutom betala en avgift bortemot 50 000 kronor per passagerare. Reglerna borde ändras så att flygbolagen har skyldighet att omhänderta passen för passagerare från "högriskländer" och överlämna passen till gränspolisen vid ankomst.

Sedan kan "vän av ordning" fråga sig varför regeringen inte utlöst UtlL kap. 5 25 § sedan 1989 då det ett otal gånger har varit berättigat?

Passplikten gäller inte Schengen.

Schengenmedborgare är inte problemet här.

Nej, men de flesta kommer via Schengen.

Och ???

Det är medborgare i Schengenområdet som har passfrihet. Inte de som kommer via Schengen. Det är en viss skillnad. En utländsk medborgare som vistas i ett annat land än sitt eget måste kunna styrka sin identitet och medborgarskap även om denne är medborgare i ett annat Schengen-land. Att kunna styrka sin identitet gäller alla länder inom området. Jag var i Storbrittanien i somras. Jag såg inga problem med att visa passet vid in och utresa. Inte heller vid ankomsten till Amsterdam på hemvägen. Om vi blev kollade när vi reste ut från Frankrike minns jag faktiskt inte.

Sommaren dessförinnan var i uppe i norra Norrland på semester. Vi hade tänkt att åka genom Norge på hemvägen. Men vi avstod att åka eftersom vi hade glömt passen hemma.

När jag var ung i livet reste vi obehindrat inom Norden. Jag skaffade mitt första pass när vi skulle på skolresa till England. Jag var i sjuttonsåldern. Det var skolstrejk och vår lärare var lockoutad så vi blev tvugna att resa själva. Han gav oss ett förmaningens ord innan vi reste. Akta er gaskaminerna på hotellet. Det är bättre ni tar en extra whisky innan ni går och lägger er.

Passa dej Lasse. 85 % är en massa folk. En jäkla stor folkgrupp.

"Det har aldrig varit ett problem för svensk polis att (kropps)visitera svenskar.

-"Vill du tömma dina fickor och din väska?"
-"Måste jag det?"
-"Nej, men vägran kommer att räknas som skälig misstanke, så då blir du visiterad ändå... och kanske får åka med en sväng."
-"Okej, okej. /tömmer fickorna/"

DEN HÄR TYPEN AV HOT ÄR OLAGLIGI KUBIK - begär in dokumentation över kropps-
visitation - det är lag på att dokumentera sådant.

Kommer ihåg när jag o en kompis blev stoppade när vi åkte bil - jag körde o visade
körkortet - polisen bad sedan min passagerare att legitimera sig - jag sa du har ingen
skyldighet att göra detta - polisen sur o jag sa - skall vi åka till dina chefer o reda ut det
här - polisen blev tunn o rädd o vek ner sig.

Däremot har vi en utlänningslag innebärande att vi måste ha kontroll över De Främmande
Fåglarna som inte har rätt att vara här - i de flesta länder får utlänningarnas rätt stryka på foten enligt gällande lagstiftning - med i sleven kommer då de som ser utkländska ut.

Schweiz o Saudi lär var tuffa mot De Främmande Fåglarna.

Sovjet som inte var något drömland att resa till var likadana - illegala människor
klassades som spioner - rätt smart egentligen

För att göra husrannsakan (i egna hem eller fordon) krävs att det föreligger misstanke om brott som renderar fängelse/frihetsberövande i minst sex månader. Det vore en smal sak att överföra detta till kroppsvisitering om man införde en lagändring där utgånget visum, efterlysning alternativt närvaro trots utvisningsbeslut genererade detta straff. Den rättsliga konstruktionen hade man ju inga problem med då det gällde laserstörare/varnare i fordonssammanhang. (att sedan straffet sällan används i sin förlängning är ju en annan sak - man utökar ju administrativt sina praktiska befogenheter på detta sätt)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.