Skip to content

JO nobbar blåljussabotage - "se över reglerna för straffmyndighet och ungdomsrabatt istället"

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Förslaget om "blåsljussabotage" fyller ingen funktion och skulle bara göra brottsbalken mer komlicerad. Det anser JO Lars Lindström i sitt remissvar till regeringen där han istället efterlyser kännbara straff för ungdomsbrottslingar.

 

De gärningar som skulle omfattas av förslaget om blåljussabotage är redan straffbelagda. Det konstaterar Justitieombudsmannen (JO) Lars Lindström i sitt remissvar till regeringen om "en utvidgad kriminalisering av angrepp på blåljusverksamhet".

JO räknar upp en rad olika brott som går att tillämpa på den utpekade brottsligheten; exempelvis misshandel, våldsamt upplopp, sabotage, mordbrand, skadegörelse, våld mot tjänsteman och hot mot tjänsteman.

"Komplicera brottsbalken"
JO anser att blåljussabotage dessutom skulle "komplicera brottsbalken", vilket man redan antytt i utredningen där man redovisar en rad konkurrensfrågor.

"Omtanken om straffsystemets överblickbarhet talar därför enligt min mening mot att införa den föreslagna regeln om blåljussabotage", skriver JO.

Se över straffen för unga
Istället borde man enligt JO se över reglerna om straffmyndighet och ungdomsrabatt.

Detta eftersom man i utredningen även konstaterat att blåljusbrotten i allmänhet begås av tonårspojkar och unga män som enligt gällande rätt "sällan kan ådömas kännbara straff".

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

8 comments

Det kan vara på sin plats att upplysa om storleken på straffrabatt för personer under 21 år.
18 år - 45-55 % straffnedsättning (= hälften av straffet)
19 år - 30-40 % straffnedsättning (= 2/3 av straffet)
20 år - 20-30 % straffnedsättning (= 3/4 av straffet)

När man läser ett sådant här yttrande från en aktad myndighet, så börjar man nästan tro att det finns lite framtidshopp för det här landet, trots allt. Kanske kan man flytta tillbaka igen, om några år

Nu behagar Du väl ändå skämta, hoppas jag?
Straffrabatten ska bort för återfallskriminella, men först andra resan eftersom alla unga förtjänar en andra chans. Även skärpt föräldraansvar!

Straffmyndighetsåldern ska bestå men fler ska tvångsomhändertas enligt LVU för att komma bort från den destruktiva miljön och sina kriminella kompisar mm.

Vi har aldrig varit tryggare (källa: Magnus Betnér, Malena Ernman, Dan Eliasson, Henrik Schyffert m.fl.).

https://www.expressen.se/gt/par-overfolls-av-gang-efter-tillsagelse-pa-b...

”Många har varnat länge”.......,..

https://nwt.se/asikter/ledare/2018/03/10/manga-har-varnat-lange

Ja, att man borde se över straffrabatterna och göra det möjligt att straffa kriminella ungdomar är självklart. Liksom att det är meningslöst med hårdare straff och nya rubriceringar som ändå inte kan tillämpas.

1. Sänk straffmyndighetsåldern till 13 år.
2. Vuxenbrott skall medföra vuxenpåföljd, dvs ingen straffrabatt.
3. Alla våldsbrott mot samhället skall anses vara grovt brott.
4. Utvisning skall vara obligatoriskt vid brott med straffvärde över 1 år.
5. Gängrelaterad brottslighet skall anses som försvårande.
6. Medborgarskap som erhållits inom en fem-årsperiod skall återkallas vid brott med straffvärde över 2 år eller vid återfall, med ett sammanlagt straffvärde om 5 år.

7. Inför en 3 strikes law. Har man inte förstått skillnaden på rätt och fel på 3 försök, ja då ska man inte ut igen.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.