Skip to content

JO nobbar blåljussabotage - "se över reglerna för straffmyndighet och ungdomsrabatt istället"

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Förslaget om "blåsljussabotage" fyller ingen funktion och skulle bara göra brottsbalken mer komlicerad. Det anser JO Lars Lindström i sitt remissvar till regeringen där han istället efterlyser kännbara straff för ungdomsbrottslingar.

 

De gärningar som skulle omfattas av förslaget om blåljussabotage är redan straffbelagda. Det konstaterar Justitieombudsmannen (JO) Lars Lindström i sitt remissvar till regeringen om "en utvidgad kriminalisering av angrepp på blåljusverksamhet".

JO räknar upp en rad olika brott som går att tillämpa på den utpekade brottsligheten; exempelvis misshandel, våldsamt upplopp, sabotage, mordbrand, skadegörelse, våld mot tjänsteman och hot mot tjänsteman.

"Komplicera brottsbalken"
JO anser att blåljussabotage dessutom skulle "komplicera brottsbalken", vilket man redan antytt i utredningen där man redovisar en rad konkurrensfrågor.

"Omtanken om straffsystemets överblickbarhet talar därför enligt min mening mot att införa den föreslagna regeln om blåljussabotage", skriver JO.

Se över straffen för unga
Istället borde man enligt JO se över reglerna om straffmyndighet och ungdomsrabatt.

Detta eftersom man i utredningen även konstaterat att blåljusbrotten i allmänhet begås av tonårspojkar och unga män som enligt gällande rätt "sällan kan ådömas kännbara straff".

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt