Skip to content

Dubbel ersättning när även ersättningsflyget ställs in - passagerare får rätt i ARN

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Passagerare som får sitt flyg inställt och ombokas till ett annat flyg som också ställs in har rätt till dubbel ersättning. Det slår Allmänna reklamations-nämnden fast när det gäller ett antal passagerare som har begärt 1 200 euro vardera efter en sådan situation.

 

Hösten 2016 skulle fyra personer fltga från Stockholm till Los Angeles. Flyget ställdes dock in och passagerarna blev i stället inbokade på ett annat flyg till Los Angeles. Även detta flyg blev dock inställt. 

Passagerarna krävde därefter ersättning med 600 euro var för de båda förseningaran - alltså totalt 1 200 euro per person. De hänvisade till den särskilda EU-förordning som finns om detta.

Ingen ersättning för andra flyget
Passagerarna fick ersättning för det första flyget som hade rällts in - men inte för det andra. De vände sig därför till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

ARN hade alltså att ta ställning till om EU-förordningen endast gäller den flygning som en resenär ursprungligen har bokat eller också det ersättningsflyg som resenären ombokas till.

ARN valde att avgöra frågan i en så kallad utökad sammansättning - det vill säga med sju ledamöter.

EU-kommissionens utlåtande
Nämnden konstaterar inledningsvis att någon vägledning inte ges av vare sig förordningen eller praxis och att det råder motstridiga uppfattningar i den juridiska litteraturen. ARN pekar dock på att EU-kommissionen i ett utlåtande har uttryckt stöd för att resenären ska ha rätt till kompensation två gånger i liknande situationer.

Majoriteten i ARN delar nu kommissionens uppfattning och understryker att ett inställt flyg drabbar passagerare som ombokats lika mycket som de resenärer som ursprungligen var inbokade på flyget.

Tre ledamöter i ARN är dock skiljaktiga och menar att det enda rimliga i dessa situationer är att betrakta de båda flygningarna som en och samma "enhet".

Skiljaktigas motivering
Som skäl för denna uppfattning hänvisar de skiljaktiga ledamöterna till att samma olägenhet hade kunnat uppstå för resenärerna om flyget, istället för att bli inställt, hade varit försenat med motsvarande tidsperiod.

Enligt de skiljaktiga ledamöterna skulle det därför strida mot EU-rättens likabehandlingsprincip att dubbelt kompensera de resenärer som får ett ombokningsflyg inställt, jämfört med de resenärer som endast drabbats av en lång försening.

 

  • Alt-texten
    Ludvig Wiklander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt