Skip to content

Bröder frias från misstankar i Kevin-fallet - "tveksamt om det ens rört sig om ett brott"

Thomas Johansson, utredare, och Niclas Wargren, chefsåklagare, under åklagarens pressträff i Karlstad. Foto: Adam Ihse/TT

Bröderna som pekades ut som skyldiga till fyraårige Kevins död i Arvika 1998 friades i dag från alla misstankar. Åklagaren konstaterar att bevisningen tvärtom talar "med betydande styrka" mot att bröderna ens har varit i närheten och att det är tveksamt om det överhuvudtaget har rört sig om ett brott.

 

De två bröderna var fem och sju år gamla när de pekades ut som skyldiga till mordet på fyraårige Kevin Hjalmarsson i Arvika 1998. Efter en granskning av SVT öppnades fallet upp på nytt i maj förra året på begäran av bröderna och chefsåklagare Niclas Wargren beslutade då att granska allt material på nytt.

Talar starkt emot
Åklagaren konstaterar nu att de bevis som finns är för svaga för att peka ut bröderna som ansvariga. Tvärtom talar flera uppgifter starkt emot att bröderna ens har befunnit sig i närheten av Kevin vid tidpunkten för dödsfallet. Ett dödsfall som dessutom kan vara en ren olyckshändelse och inte ett brott.

När det gäller utredningen från 1998 är Niclas Wargren mycket kritisk till hur förhören genomfördes med bröderna men han är ännu mer kritisk mot de slutsatser man drog av förhören.

- Man har inte gjort några analyser alls. Jag är mycket kritisk och det har brustit, sa han vid dagens presskonferens, där han även kritiserade det pressmeddelande som skickades ut 1998 där man beskrev ett händelseförlopp som i polisförhören med bröderna inte finns beskrivet i sin helhet någonstans.

Inte bevisa sin oskuld
Om förhören med bröderna från 1998 konstaterar åklagaren att uppgifterna från dessa är otydliga, motsägelsefulla och inkonsekventa. Han ifrågasätter också om det som bröderna berättat överhuvudtaget kan uppfattas som självupplevt. Även föräldrarnas uppgifter från 1998 bedöms vara osäkra och otydliga.

Däremot finns det uppgifter från en familj som var på besök och som enligt åklagaren med "betydande styrka" talar för att bröderna inte har orsakat Kevins död. Åklagaren kallar det "anmärkningsvärt" att polisen inte tog hänsyn till familjens uppgifter och han understryker att det "inte var bröderna som skulle bevisa sin oskuld".

Bröstkorgen hade tryckts in
När det gäller dödsorsaken berättade åklagaren om de iakttagelser som gjorts vid platsen där Kevin hittades död och den rekonstruktion man gjort inom ramen för den nya utredningen jämte kompletterande rättsmedicinska utlåtanden. Enligt åklagaren visar den rättsmedicinska undersökningen att Kevins bröstkorg har trycks in och att han avlidit av kvävning.

Den mest sannolika är enligt åklagaren att Kevin har fått en av de tre lastpallarna som återfanns på platsen, över sin bröstkorg. Enligt åklagaren överensstämmer skadorna på Kevins kropp med måtten på lastpallarna.

Hört skrik
När det gäller själva tidpunkten för dödfallet finns också uppgifter om att personer har hört skrik i närheten av platsen vid en tidpunkt då man kunnat visa att bröderna befann sig någon helt annanstans.

Det finns enligt åklagaren inga bevis som stödjer en så kallad "bevistalan" men förundersökningen kommer inte att läggas ner riktig ännu. Man kommer att fortsätta under en kort tid till för att säkertställa att man "inte missar någonting" och för att all dokumentationen ska vara i ordning.

Hållit 80 förhör
Det är inte heller aktuellt med någon ansökan om resning eftersom besluten från 1998 inte innehåller inte några formuleringar som konstaterar att bröderna är skyldiga till brott. 

I den nya utredningen har man hållet cirka 80 förhör där en person har delgivits misstanke om brott men sedan avförts från utredningen. De kläder och prover som granskats av NFC har inte heller gett någonting.

Sammantaget konstaterar åklagaren att bevisningen är så svag eller obefintlig att bröderna helt avförs från utredningen och att det inte finns någonting att gå vidare med i övrigt heller.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt