Skip to content

Sverige saknar reglering för krissituationer - men kan nödrätten tillämpas eller inte?

Till skillnad från många andra länder saknar Sverige regler för undantagstillstånd och krislägen. Från ett konstitutionellt perspektiv råder alltså - antingen fred eller krig. Experterna är dessutom oense om hur nödrätten kan aktualiseras.

 

I Sverige råder antingen fred - eller krig. Åtminstone ur ett konstitutionellt och juridiskt perspektiv. I en krigssituation finns det alltså bestämda lagregler att luta sig mot.

Men om ett krisläge skulle uppstå och det skulle bli aktuellt med det som brukar kallas för "undantagstillstånd" så saknar Sverige regler på riksnivå och skulle vara hänvisade till den så kallade "konstitutionella nödrätten". Det skulle i princip ge statsmakterna rätt att helt åsidosätta gällande konstitutionella regler.

Konstitutionell nödrätt
Enligt Erik Wennerström, expert på konstitutionell nödrätt, är detta det enda som återstår när allt annat är uttömt på juridisk nivå.

- Vi tillämpar konstitutionell nödrätt varken vi har den rätten eller inte, säger han i Veckans Juridik.

Marika Ericson från Försvarshögskolan är dock av en annan uppfattning.

- Vi vill inte att man ska använda konstitutionell nödrätt, vi vill att man ska ha lagen i ryggen, säger hon.

Krisregler på lokal nivå
Men samtidigt som det på riksnivå saknas krisregleringar finns detta på plats på lokal och kommunal nivå, säger statsvetare Jenny Deschamps-Berger, också hon från Försvarshögskolan.

- Där litar vi på våra politiker och de folkvalda att leda och styra våra kommuner. Så på lokal nivå finns det regleringar att luta sig mot.

Jenny Deschamps-Berger pekar på att den svenska regeringen inte har rätt att agera på samma sätt som kommunerna. Men hon är inte orolig för att situationen skulle missbrukas av våra politiska makthavare.

- Risken för maktmissbruk skulle vara mindre än i andra länder som redan har lagstiftning om krislägen och undantagstillstånd, säger hon.

Se hela Veckans Juridik om krigsjuridik här >>

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt