Skip to content

Polisen ska få leta efter "papperslösa" utan brottsmisstanke - men bara i vissa branscher

Manifestation till stöd för papperslösa. Foto: Henrik Montgomery/TT

Regeringen föreslår att polisen ska kunna göra stickprovskontroller i "riskbranscher" där man tror att arbetsgivare utnyttjar papperslösa. I en lagrådsremiss föreslår regeringen nu utökade befogenheter och höjda straffavgifter.

 

Regeringen vill utöka polisens möjligheter till att inspektera arbetsplatser i jakten på arbetsgivare som anställer personer som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige.

Bakgrunden är att det i dagsläget är brottsligt att anställa personer som saknar rätt att vara eller arbeta i Sverige - så kallade papperslösa. 

Usla villkor
Trots förbudet finns det enligt regeringen idag en omfattande svart arbetsmarknad där personer utan laglig uppehållsrätt utnyttjas genom att arbeta utan de arbets- och anställningsvillkor som svensk lagstiftning ställer upp som skydd för arbetstagare.

Riskbranscher
I lagrådsremissen föreslår regeringen därför att polisen ska kunna genomföra stickprovskontroller på arbetsplatser inom vissa "riskbranscher" där man vet att ett utnyttjande av papperslösa är vanligt - till exempel bygg-, hotell- och restaurangbranschen samt frisör- och skönhetssalonger.

Om förslaget går igenom ändras rättsläget markant då det i dagsläget krävs en konkret brottsmisstanke eller särskild anledning till kontroll för att polisen ska få gå in på en arbetsplats och kontrollera om det finns anställda som inte har rätt att uppehålla sig eller arbeta i Sverige.

I förslaget specificerar regeringen att stickprovskontroller endast ska göras för att kontrollera anställningsvillkor och tillstånd - och endast i de utpekade riskbranscherna.

Straffavgifter
Dessutom föreslår man en fördubbling av den särskilda straffavgift som en arbetsgivare ska betala vid utnyttjandet av sådan arbetskraft.

Även inom entreprenadförhållanden föreslår regeringen en dubblering av motsvarande straffavgift.

Därmed kan en uppdragsgivare i entreprenadförhållanden bli skyldiga att betala om ett företag som engagerats inom entreprenaden har anlitat personal som inte har rätt att vistas i Sverige.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt