Skip to content

Inte mobbning när chefen behandlar alla lika illa - sjukskriven förlorar i domstol

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Chefens utskällningar och kränkande behandling "synes ha gällt alla på arbetsplatsen, varför det inte kan anses ha varit fråga om en särbehand-ling". Det konstaterar kammarrätten och slår fast att det inte har handlat om mobbning eller trakasserier som ger den sjukskrivne mannen rätt till livränta för arbetsskada.

 

Den 59-årige mannen vände sig till Försäkringskassan och begärde att han skulle beviljas livränta eftersom han hade utsatts för mobbning på sin arbetsplats och därmed drabbats av en arbetsskada i form av så kallat utmattningssyndrom.

För att en sjukdom ska godkännas som arbetsskada krävs att det just arbetsmiljön som har orsakat sjukdomsbesvären.

"Aggressivt och oberäkneligt"
Enlig mannen hade han under två år, i princip dagligen, utsatts för "kränkande särbehandling" av sin närmaste chef som skulle ha agerat "aggressivt och oberäkneligt" och utsatt honom för "överdrivna utskällningar" inför hans arbetakamrater.

Till slut nådde mannen en kritisk punkt i samband med en utskällning och sedan dess har han inte kunnat återgå i fullt arbete.

Mannen åberopade ett läkarintyg från ett psykiatriker där det framgår att han till följd av "närmast systematiska och ytterst obehagliga trakasserier ådragit sig ett posttraumatiskt stressyndrom".

Samband inte styrkt
Försäkringskassan ansåg dock att det inte fanns "övervägande skäl" som talade för att det fanns ett tillräckligt stark samband mellan mannens sjukdomstillstånd och hans arbetsmiljö.

Mannen överklagade, med hjälp av ombud från LO-TCO Rättsskydd, Försäkringskassans beslut till Förvaltningsrätten i Jönköping som gick på mannens linje och slog fast att det verkligen handlade om en arbetsskada.

Drabbade alla
Försäkringskassan överklagade till Kammarrätten i Jönköping som nu konstaterar  att mannen vid ett par tillfällen har utsatts för utskällningar som i och för sig skulle kunna innebära en skadlig inverkan i lagens mening.

Kammarrätten skriver dock:

"X (mannen) har upplevt sin närmaste chefs bemötande som kränkande. Detta bemötande synes emellertid ha gällt alla på arbetsplatsen, varför det inte kan anses ha varit fråga om en särbehandling. Det har ofta varit fråga om en bristande uppskattning av X arbetsinsatser."

Inte mobbning eller trakasserier
Enligt kammarrätten har chefens utskällningar och bemötande inte heller varit av sådan "omfattning och intensitet" att det kan betraktas som mobbning eller trakasserier i lagens mening.

Enligt kammarrätten handlar det därför inte om någon arbetsskada som ger rätt till livränta.

Kammarrätten river därmed upp förvaltningsrättens dom och går på Försäkringskassans linje.

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt