Skip to content

Fyra miljoner för fildelning av svensk deckare - men hovrätten undanröjer fängelsestraff

Eva Röse spelade huvudrollen i deckarserien om Maria Wern. Foto: Christine Olsson/TT och Leif R Jansson/TT

Över fyra miljoner kronor ska de fyra män betala som gjorde ett avsnitt av deckarserien Maria Wern tillgängligt på en piratsajt. Men samtidigt som hovrätten höjer skadeståndet undanröjer man fängelsestraffen för de åtalade.

 

Det var den 19 januari 2015 som polisen slog till mot den välbesökta hemsidan Dreamfilm och kunde spåra ett antal personer som var knutna dit. Fyra män kom att åtalas för brott mot upphovsrättslagen efter att åklagaren med hjälp av bland annat chatkonversationer konstaterat att de varit aktiva med att dela länkar till 45 olika filmer under minst ett års tid.

Fanns på SF:s hemsida
Rättigheterna tillhörde Nordisk Film A/S, AB Svensk Filmindustri och Walt Disney Company Nordic AB. Filmbolaget SF valde att kräva skadestånd med nästan tio miljoner kronor för endast en film av alla de filmer som delats på sajten, en film i deckarserien om Maria Wern "Drömmen förde dig vilse” som fanns tillgänglig på SF:s hemsida.

De fyra männen dömdes i tingsrätten till fängelse i mellan sex och tio månader och ett skadestånd på en miljon kronor men hovrätten ändrar den domen på flera sätt.

Hovrätten uppskattar i stället den skäliga ersättningen till 4 250 000 kronor, varav 200 000 kronor avser skada på filmens anseende och 50 000 kronor avser ideell skada. De fyra männen döms till villkorlig dom och två av dem ska dessutom betala dagsböter.

Åklagaren hade yrkat på skärpta straff medan de åtalade hade begärt att frikännas och helt slippa skadestånd

Via ryska servrar
Hovrätten konstaterar liksom tingsrätten att filmerna har funnits tillgängliga på internet via ryska servrar och att det har funnits länkar till dessa på hemsidorna dreamfilm.se, tfplay.org, tankafetast.com och piratehub.net. 

Det är enligt domstolen klarlagt att affärsidén hade varit att genom länkning erbjuda besökarna till hemsidan gratis tillgång till filmer och tjäna pengar på reklam.

De tilltalade har hävdat att hemsidorna inte var en förutsättning för att få tillgång till filmerna och därmed hade verken inte tillgängliggjorts på en ny marknad.

Men hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning om att länkningen "har inneburit att filmerna har gjorts tillgängliga för en ny publik och således är att anse som en överföring av filmverken till allmänheten i upphovsrättslagens mening".

Samtycke uteslutet
Hovrätten konstaterar vidare att "det kan uteslutas att de aktuella filmerna har funnits tillgängliga på de ryska servrarna med rättighetsinnehavarnas samtycke".

De fyra männen var kopplade till hemsidorna genom att en av dem ägt domänen, en hade övervakat driften, en hade programmerat funktionerna och en hade hyrt ut servrar.

De fyra döms för brott upphovsrättslagen och medhjälp till sådant brott. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att var och en av de länkar som tillgängliggjorts på de olika hemsidorna utgör ett brott. Detta innebär att de fyra männen döms för mellan 45 och 118 brott mot upphovsrättslagen.

Låg ålder
Vid bedömningen av brottens straffmätningsvärde har hovrätten tagit hänsyn till de tilltalades låga ålder, att de delvis är tidigare ostraffade samt att de lever under ordnade förhållanden och det inte finns någon återfallsrisk. En av dem bedöms också ha haft en "begränsad" inblandning i brotten.

Hovrätten sänker också antalet timmar som försvararna begärt ersättning för till 35 timmar. De hade ursprungligen begärt ersättning för mellan 42 och 48 timmars arbete.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt