Skip to content

307 giltiga månggiften i svensk folkbokföring - Skatteverket kräver lagändring

Foto: STR/TT

307 personer som är folkbokförda i Sverige är registrerade i ”äkta månggiftesrelationer”. Det konstaterar Skatteverket som kräver skärpta regler. Anledningen är att man anser att lagstiftningen kring folkbokföring bör stämma överens med övrig lagstiftning på området.

 

Sedan ett par år tillbaka ökar antalet registrerade månggiften i Sverige. Ökningen beror på invandring från länder där månggifte är tillåtet samtidigt som äktenskapsformen är straffbar enligt svensk rätt.

Trots att det inte går att ingå månggifte i Sverige finns det idag en möjlighet att registrera ett utländskt månggifte. Förutsättningarna är då att månggiftet måste ha varit giltigt i ursprungslandet och att personerna inte har haft anknytning till Sverige vid tidpunkten får månggiftet.

Harmonisera reglerna
För att de administrativa reglerna kring folkbokföring av månggifte bättre ska harmoniera med reglerna i brottsbalken och äktenskapsbalken föreslår Skatteverket nu en skärpning av lagstiftningen.

Bland annat föreslår myndigheten att äktenskapen inte godkänns - även om de är ingångna innan personerna fick anknytning till Sverige.

Skatteverket vill därför att frågan regleras och behandlas av den pågående utredning som redan arbetar med regelverket kring barnäktenskap och tvångsäktenskap. 

307 personer
Det finns 307 personer som är folkbokförda i Sverige och registrerade i det som Skatteverket uppfattar som "äkta månggiftesrelationer". Det är ungefär lika många män som kvinnor, 152 respektive 155. Det handlar om 38 äktenskap som omfattar fler än två personer som är folkbokförda och bor i Sverige.

I folkbokföringsregistret registreras även makar som inte är folkbokförda. När en person folkbokförs registreras personens relationer även om de finns i ett annat land. Personer som flyttar utomlands finns dessutom kvar i registret.

500 "oäkta" fall
Totalt finns 169 personer som har 354 makar registrerade i vad som bedöms vara "äkta månggiftesrelationer". De flesta av kvinnorna har dock aldrig varit folkbokförda i Sverige och några - både kvinnor och män - har utvandrat. 

Det finns också cirka 500 registreringar av månggiften som inte bedömts vara "äkta".

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt