Skip to content

307 giltiga månggiften i svensk folkbokföring - Skatteverket kräver lagändring

Foto: STR/TT

307 personer som är folkbokförda i Sverige är registrerade i ”äkta månggiftesrelationer”. Det konstaterar Skatteverket som kräver skärpta regler. Anledningen är att man anser att lagstiftningen kring folkbokföring bör stämma överens med övrig lagstiftning på området.

 

Sedan ett par år tillbaka ökar antalet registrerade månggiften i Sverige. Ökningen beror på invandring från länder där månggifte är tillåtet samtidigt som äktenskapsformen är straffbar enligt svensk rätt.

Trots att det inte går att ingå månggifte i Sverige finns det idag en möjlighet att registrera ett utländskt månggifte. Förutsättningarna är då att månggiftet måste ha varit giltigt i ursprungslandet och att personerna inte har haft anknytning till Sverige vid tidpunkten får månggiftet.

Harmonisera reglerna
För att de administrativa reglerna kring folkbokföring av månggifte bättre ska harmoniera med reglerna i brottsbalken och äktenskapsbalken föreslår Skatteverket nu en skärpning av lagstiftningen.

Bland annat föreslår myndigheten att äktenskapen inte godkänns - även om de är ingångna innan personerna fick anknytning till Sverige.

Skatteverket vill därför att frågan regleras och behandlas av den pågående utredning som redan arbetar med regelverket kring barnäktenskap och tvångsäktenskap. 

307 personer
Det finns 307 personer som är folkbokförda i Sverige och registrerade i det som Skatteverket uppfattar som "äkta månggiftesrelationer". Det är ungefär lika många män som kvinnor, 152 respektive 155. Det handlar om 38 äktenskap som omfattar fler än två personer som är folkbokförda och bor i Sverige.

I folkbokföringsregistret registreras även makar som inte är folkbokförda. När en person folkbokförs registreras personens relationer även om de finns i ett annat land. Personer som flyttar utomlands finns dessutom kvar i registret.

500 "oäkta" fall
Totalt finns 169 personer som har 354 makar registrerade i vad som bedöms vara "äkta månggiftesrelationer". De flesta av kvinnorna har dock aldrig varit folkbokförda i Sverige och några - både kvinnor och män - har utvandrat. 

Det finns också cirka 500 registreringar av månggiften som inte bedömts vara "äkta".

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

11 comments

"Bland annat föreslår myndigheten att äktenskapen inte godkänns - även om de är ingångna innan personerna fick anknytning till Sverige."
Vilket jag tycker är dåligt av den humanitära och mångkulturella stormakten Sverige.
Mångkultur innebär många kulturer med olika sedvänjor-vill man inte hade det helt plötsligt?

Hur svårt kan det vara? Slopa vigselrätten präster, imaner, politiker och annat löst folk. En registrering på tingsrätten borde räcka. Äktenskap ingågna utomlands endast giltliga i Sverige efter prövning och registrering. Detta för bosatta i Sverige. Diplomater undantagna.

Var är problemet? Så länge vi talar om samtyckande vuxna finns ingen legitim grund för staten att ha synpunkter på människors val av former för samlevnad.

Staten har såvitt jag känner till inte några synpunkter på människors val av former för samlevnad. Det är ett fritt land vi lever i.

All etnisk ojämlikhet kommer nu att försvinna. VPK har beslutat att det skall inrättas ett etniskt register över alla som bor i Sverige: https://www.di.se/nyheter/vansterpartiets-kongress-rostar-for-etnisk-sta...

Inte undra på att det gick så lätt att ingå Hitler-Stalin-pakten 1939...

Jag ser inga problem med den saken så länge man inte registrerar kön.

Fin ironi. Kön, födelseår, medborgarskap, adress etc. är som bekant registrerat i folkbokföringen.

Jag kan inte begripa vad det är för syfte med att registrera födelseland och "ras" (det senare dessutom ett ovetenskapligt begrepp), om man inte vill använda registret vid utrensningar av modell Stalin och Pol Pot.

Såvitt jag vet förutsätter en hel del sociala förmåner sambo / äktenskap. Hur regleras detta i praktiken när en man har exvis fyra fruar och äktenskapen är godkända av svenska myndighteter ?

Frågvis.
Av dig: Såvitt du vet förutsätter en hel del sociala förmåner sambo / äktenskap. Hur regleras detta i praktiken när en man har exempelvis har fyra fruar och äktenskapen är godkända av svenska myndigheter" har svar.
I Sverige får man endast vara gift med en person i taget.

Däremot kan man skilja sig och gifta om sig hur många gånger man vill.
I Dagens Juridik artikel utländsk man är enligt sitt lands lagar lagligt gift med flera fruar och senare har de kommit till Sverige, vilket är dilemma för staten vars svenska lagar förbjuder flergifte och därav finns inget i lag exempel på hur man tacklar inflyttade utlänningar som är gifta med flera fruar.
Mvh

Gud vad dumma ni är. Om man tilláter dubbel lagstiftning i fall äktenskap, dá stoppar ingen muslimarna om att införa sharia lagar i Sverige för dem. Den riktiga frágan dá kommer bli huruvida ett land, en stat kan existera med olika regler och lagar för olika etniska folk?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.