Skip to content

"Rena sedelpressen för försäkringsbolagen - lagstiftningsmiss minskar konkurrensen"

DEBATT - av Caroline Szyber (KD), jurist, riksdagsledamot och ordförande i Civilutskottet

 

Fler än två miljoner svenskar har gruppförsäkringar. Vid en första anblick kan det verka imponerande, men det skulle kunna vara många fler.

Problemet är emellertid att försäkringsavtalslagen hämmar konkurrensen på gruppförsäkringsmarknaden genom att försvåra byte av gruppförsäkringsbolag. Lagstiftningen borde ju tvärtom öka konkurrensen.

Tack vare gruppförsäkringar kan ideella föreningar och fackförbund förhandla sig fram till bättre villkor för sina medlemmar. Gruppförsäkringarna är värdefulla för konkurrensen och produktutvecklingen på försäkringsmarknaden, då de kan fungera som piska och morot för försäkringsbolagen att även förbättra sina vanliga försäkringar.

Det blir svårt för försäkringsbolagen att sälja sina vanliga försäkringar, om försäkringsvillkoren är alltför inskränkta jämfört med gruppförsäkringarna.

Försäkringsavtalslagen minskar dock konkurrensen genom att helt enkelt motverka att ideella föreningar och fackförbund, förhandlar sig fram till bättre gruppförsäkringsvillkor för sina medlemmar hos andra försäkringbolag. Medlemmarnas gruppförsäkringar upphör nämligen vid byte av gruppförsäkringsbolag för samtliga medlemmar/konsumenter som har gruppförsäkringen.

Föreningen tvingas då teckna om varje försäkring, vilket är dyrt och oerhört arbetskrävande.

Ideella föreningar har begränsade ekonomiska och personella resurser. Det är därför svårt att förstå varför lagstiftningen ska försvåra för dem att byta gruppförsäkringsbolag för att förbättra försäkringsvillkoren för medlemmarna.

Att byta gruppförsäkringsgivare som ideell förening, innebär ju med nuvarande lagstiftning att man som förening binder ris för egen rygg, när varenda medlems försäkring måste tecknas om. Dessutom är det helt obegripligt för medlemmarna/konsumenterna att deras försäkringar sägs upp mot deras vilja och att de måste teckna nya försäkringar.

Lagstiftningen skapar ett helt onödigt kaos och merarbete. Vi kan förstå att föreningar till följd av detta avstår från att byta gruppförsäkringsbolag. Det borde vara enkelt att byta gruppförsäkringsbolag.

Vi föreslår därför att 17 kap 14 § försäkringsavtalslagen ändras så att gruppförsäkringarna smidigt kan flyttas över för medlemmarna, när priser och villkor blir bättre i det nya gruppförsäkringsbolaget. Med en sådan lagändring blir det lättare att flytta gruppförsäkringar, vilket ökar konkurrensen och möjligheten till bättre försäkringsvillkor för konsumenterna.

Då kan tryggheten för försäkringstagarna stärkas. Likaså kan fler föreningar våga sig på att försöka förbättra villkoren i sina gruppförsäkringar.

Kristdemokraterna är att döma av den senaste motionsbehandlingen i riksdagen ensamma som parti att tycka att det måste bli lättare att flytta gruppförsäkringar. Frågan är om inte miljoner försäkringstagare ändå inte stödjer Kristdemokraterna i den uppfattningen?

Vi tror detta och därför har motionen lämnats in igen. Några behjärtansvärda skäl för att begränsa konkurrensen och stänga in kunderna på det här sättet finns ju faktiskt inte.

Låt oss därför göra om och göra rätt i Riksdagen. Försäkringsbolagen klarar sig bra nog utan den här sedelpressen till lagparagraf.  

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

2 comments

I min roll som advokat arbetar jag nästan dagligen med frågor kring gruppförsäkringar, och har många gånger hjälpt till i samband med byte av försäkringsgivare. Jag tror inte att så många som arbetar med gruppförsäkringar känner igen sig i beskrivningen av sedelpressar, kaos och merarbete. Tvärtom är det mitt intryck att både försäkringsavtalslagen (FAL) och marknaden fungerar bra.

Försäkringsbolagen är angelägna om att ta över gruppförsäkringar. Vid en upphandling kan en förening, arbetsgivare eller annan gruppföreträdare ofta ställa flera försäkringsgivare mot varandra och få ett bättre erbjudande. Detta ger försäkringsbolagen incitament att skapa bättre och billigare försäkringar. När det sedan blir dags att säga upp den gamla försäkringen och ersätta den med en ny är det vanligaste att man reservationsansluter försäkringstagarna. Detta kräver en minimal arbetsinsats från individen. Man får ett brev med information om att den gamla försäkringen ersätts med en ny som är bättre/billigare. Om man inte gör något ansluts man automatiskt, men skulle man hellre vilja avstå så kan man avböja på ett enkelt sätt. Jft FAL 17 kap. 3 §. Så risken med sedelpressar och kaos har nog redan hanterats i lagen och av marknaden på ett tillfredsställande sätt.

Ja, det är möjligt att använda sig av reservationsanslutning. Fast många gånger är det så att föreningen vill låta sina medlemmar välja försäkringslösning själva och inte propsa på att de ska välja gruppförsäkringen. Skälet är helt enkelt att en sådan reservationsanslutning kan motverka medlemskap i föreningen i sig, framförallt när försäkringen är kostsam i förhållande till medlemskapet. Då blir det precis som artikelförfattaren skriver.

Sedan är det ju som så att det inte är det nya gruppförsäkringsbolaget som kan tänkas sätta käppar i hjulet vid byte av gruppförsäkringsgivare utan det gamla gruppförsäkringsbolaget, som tappar kunder.

Ändras lagen, kan ett tillkortakommande åtgärdas, vilket är positivt.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.