Skip to content

Promenerande advokat "frias" - inget brott mot god advokatsed att debitera oskäligt arvode

Foto: Leif R Jansson/TT

Att en advokat har fakturerat "oskäligt" mycket i arvode är inte samma sak som att advokaten har brutit mot god advokatsed. Det konstaterar Advokatsamfundets disciplinnämnd i ett fall där en advokat fakturerat "oskäligt" mycket för en långpromenad till ett möte.

 

Advokaten anmäldes till Advokatsamfundets disciplinnämnd av en klient som hade anlitat honom i samband med en tvist kring ett arvskifte. Enligt klienten var den ersättning som advokaten har begärt oskälig av flera skäl.

Advokaten har enligt klienten haft ett dåligt engagemang i uppdraget och borde i stället ha rått henne att sköta uppgifterna på egen hand - någonting som hon dessutom till stor del själv kom att göra.

Konsumenttvistnämnden
Advokaten tillbakavisade klientens anmärkningar och hänvisade till vad som hade framkommit i ett ärende hos Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd dit klienten först riktade sin anmälan.

Konsumenttvistnämnden skrev i sitt beslut:

"Av utredningen framgår att A (advokaten) har promenerat till och från ett möte och debiterat 2 500 kronor för gångtiden om sammanlagt en timme."

Oskäligt arvode
Konsumenttvistnämnden anser att advokaten borde ha övervägt ett för klienten billigare sätt att ta sig till mötet - till exempel kollektivt eller taxi.

"Den del av arvodet som hänför sig till gångtiden bedöms vara oskälig och ska sättas ned till hälften av beloppet." 

Disciplinnämnden konstaterar nu att Konsumenttvistnämndenn beslut om det oskäliga arvodet inte i sig innebär att att advokaten har åsidosatt god advokatsed - eller ens att frågan kan anses vara bedömd.

Disciplinnämnden skriver:

"Enligt nämndens mening har A (advokaten) inte vid sin fakturering åsidosatt god advokatsed. Utredningen visar inte heller i övrigt att A har brutit mot god advokatsed. Anmälan föranleder därför inte någon åtgärd."

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt