Skip to content

Lagrådet avstyrker regeringens förslag till samtyckeslag - osäker och onödig

Foto: Karin Malmhav/SvD/TT

Bristande förutsebarhet, personliga bedömningar och onödiga straffbestämmelser. Lagrådet avstyrker därför helt regeringens så kallade samtyckeslag.

 

Lagförslaget innebär i princip att man byter inriktning från gärningsmannens uppsåt till offrets frivillighet när det gäller våldtäkt och andra sexuella övergrepp.

Lagrådet riktar främst in sig på tre saker när man nu helt underkänner regeringens lagförslag.

Gränsen oklar
I första hand vänder sig Lagrådet mot bristen på förutsebarhet och konstaterar att "gränsen mellan ett fritt och ett icke-fritt deltagande blir på så sätt huvudsakligen bestämd av omständigheterna i den enskilda situationen och därmed oklar."

Lagrådet kallar det för "ett helt nytt grundläggande brottsrekvisit med en obestämd innebörd" och konstaterar att domstolarna blir hänvisade till att "i efterhand värdera parternas handlande, deras relation och situationen i övrigt".

Enskilda domare
Lagrådet konstaterar vidare att mycket av bedömningen kommer att bero på den enskilda domaren.

"Bedömningen kommer att vara avhängig ett ställningstagande från den enskilde domaren av normativt slag, nämligen avseende vilket deltagande till vilka sexuella handlingar som i det aktuella fallet inte bör godkännas som fritt", skriver lagrådet.

Straffrättsliga legalitetsprincipen
Lagrådet konstaterar också att en tillämpning av paragraferna "riskerar att komma i konflikt med den straffrättsliga legalitetsprincipen, i den utsträckning som ansvar görs gällande endast enligt den allmänna ansvarsgrunden i 1 § första stycket första meningen".

Till kritiken fogas också de invändningar som har framförts i tidigare lagstiftningssammanhang när man har diskuterat en samtyckeslag.

Täcks av gällande rätt
Lagrådet pekar också på det "bristande rättsliga behovet" och skriver att såväl passivitetsfall som överrumplingsfall kan omfattas av den nuvarande utformningen av våldtäktsbrottet.

Detsamma gäller för mer kvalificerade fall av vilseledande". Det vill säga mycket av det som regeringen föreslår täcks redan av den lagstiftning som finns idag.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt