Skip to content

Idag slår nya myndigheten upp portarna - ett verktyg för regeringens jämställdhetspolitik

Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S). Foto: Peter Wallberg/TT

Idag invigs den nya Jämställdhetsmyndigheten i Göteborg. Enligt regeringen ska myndigheten främja "ett systematiskt genomförande av jäm-ställdhetspolitiken genom arbete med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen”.

 

Jämställdhetsmyndigheten invigs av jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) och Jämställdhetsmyndighetens första generaldirektör Lena Ag.

Även landshövdingen Anders Danielsson och kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) kommer att deltaga.

Diskutera med gymnasieelever
Under dagen kommer Åsa Regnér och och Lena Ag bland annat samtala med elever vid Angeredsgymnaiset om jämställdhet, trakasserier och våld.

Enligt regeringens första regleringsbrev för myndigheten ska verksamhetens fokus ligga på bland annat sexuella trakasserier - och då särskilt barn och ungas situation. I det arbete ska myndigheten inhämta synpunkter från Diskrimineringsombudsmannen och andra relevanta myndigheter och organisationer.

Mäns våld mot kvinnor
Myndigheten får också i uppdrag att sammanställa, sprida och utveckla effektiva arbetsmetoder för våldsförebyggande arbete med unga män och pojkar i så kallad hederskontext.

Som en del i det arbete ska myndigheten anordna ett internationellt expertmöte på temat under året.

Dessutom vill regeringen att Jämställdhetsmyndigheten ska sprida och utveckla metoder "i våldsförebyggande arbete med barn och unga". Myndigheten ska även arbeta med att förebygga våld i "ungas nära parrelationer".

Jämställdhetsintegrering i myndigheter
Förutom eget arbete ska Jämställdhetsmyndigheten göra en första uppföljning av arbetet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Eftersom Jämställdhetsmyndigheten blir den centraliserade expertmyndigheten kring jämställdhetsfrågor tar myndigheten över Göteborgs universitets uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter.  

Kvinnor med funktionsnedsättning
Myndigheten får också ett riktat uppdrag tillsammans med Myndigheten för delaktighet - vilket innebär att myndigheterna ska kartlägga "utmaningarna för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet när det gäller kvinnor med funktionsnedsättning".

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt