Skip to content

Idag slår nya myndigheten upp portarna - ett verktyg för regeringens jämställdhetspolitik

Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S). Foto: Peter Wallberg/TT

Idag invigs den nya Jämställdhetsmyndigheten i Göteborg. Enligt regeringen ska myndigheten främja "ett systematiskt genomförande av jäm-ställdhetspolitiken genom arbete med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen”.

 

Jämställdhetsmyndigheten invigs av jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) och Jämställdhetsmyndighetens första generaldirektör Lena Ag.

Även landshövdingen Anders Danielsson och kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) kommer att deltaga.

Diskutera med gymnasieelever
Under dagen kommer Åsa Regnér och och Lena Ag bland annat samtala med elever vid Angeredsgymnaiset om jämställdhet, trakasserier och våld.

Enligt regeringens första regleringsbrev för myndigheten ska verksamhetens fokus ligga på bland annat sexuella trakasserier - och då särskilt barn och ungas situation. I det arbete ska myndigheten inhämta synpunkter från Diskrimineringsombudsmannen och andra relevanta myndigheter och organisationer.

Mäns våld mot kvinnor
Myndigheten får också i uppdrag att sammanställa, sprida och utveckla effektiva arbetsmetoder för våldsförebyggande arbete med unga män och pojkar i så kallad hederskontext.

Som en del i det arbete ska myndigheten anordna ett internationellt expertmöte på temat under året.

Dessutom vill regeringen att Jämställdhetsmyndigheten ska sprida och utveckla metoder "i våldsförebyggande arbete med barn och unga". Myndigheten ska även arbeta med att förebygga våld i "ungas nära parrelationer".

Jämställdhetsintegrering i myndigheter
Förutom eget arbete ska Jämställdhetsmyndigheten göra en första uppföljning av arbetet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Eftersom Jämställdhetsmyndigheten blir den centraliserade expertmyndigheten kring jämställdhetsfrågor tar myndigheten över Göteborgs universitets uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter.  

Kvinnor med funktionsnedsättning
Myndigheten får också ett riktat uppdrag tillsammans med Myndigheten för delaktighet - vilket innebär att myndigheterna ska kartlägga "utmaningarna för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet när det gäller kvinnor med funktionsnedsättning".

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

1 kommentar

Är det tänkt att den nya myndigheten ska ta över DO:s arbetsuppgifter på jämställdhetsområdet eller är det meningen att de ska slåss om arbetsuppgifter. Det finns redan ett flertal myndigheter som arbetar med jämställdhetsfrågor i någon form. Så här gäller det tydligen för dem att bevaka sina revir.
Det kallas för "galna myndighetssjukan". Den drabbar alla Sveriges Regeringar. Ett sätt för ministrar att visa "stake" eller handlingskraft. Den gamla borgerliga regimen lade ned två myndigheter men inrättade sedan istället 46 nya myndigheter av bara farten. Förra biståndsministern Gunilla Carlsson försökte förgäves lägga ned Sadev som lär ska ha till uppgift att granska det svenska biståndet. Hon mötte på så stort motstånd från bl.a. oppositionen att planerna omintetgjordes trots att det finns ett flertal myndigheter som också utvärderar det svenska biståndet.
Det sista Sverige behöver är ännu en ny myndighet. Men det är ju fint att få titulera sig generaldirektör. Sedan kan hon ju tillsätta en Överdirektör av bara farten som gör hennes jobb så är ju lyckan total. Själv blir hon Jämställdhetsmyndighetens ansikte utåt. Och strax är det väl dags att tillsätta en Samordnare som blir den som utför samma "arbetsuppgifter" som myndigheten ifråga. Myndigheten för deltagande är ett ännu större skämt för den har knappt någon ens hört talas om. Före jul inrättade Regeringen ytterligare en ny myndighet, "Integrationsmyndigheten". Det är oklart vad den myndigheten och även den nya ska uträtta som inte redan görs av andra myndigheter. Så byråkratin sväller. Byråkratin "äter sina barn". Den tar resurser från viktigare ändamål. Det sägs att det inte finns någon i Sverige som vet hur många myndigheter som finns, vilket visar hur illa ställt det är. Det finns stora och små myndigheter, en del har endast ett fåtal anställda. Många är helt osynliga, det enda livstecknet som kommer från dem är när de en gång per år lämnar in sina anslagsframställningar till Regeringen. Nu är det hög tid att påbörja det mödosamma arbetet med att lägga ned minst en tredjedel av alla myndigheter. En del bör slås samman med andra myndigheter. Även om det skulle ske så är Sverige ändå med bred marginal världsledande i antal myndigheter per capita. Jag föreslår att nästa minister på tur som vill inrätta en ny myndighet, istället doppar huvudet i en spann med iskallt vatten, det vore fan så mycket billigare för skattebetalarna som får betala för kalaset.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.