Skip to content

Förtroendet för polis och domstolar dyker - bara varannan svensk har "stort förtroende"

Foto: Hasse Holmberg/TT och Johan Nilsson/TT

Allmänhetens förtroende för polis och domstolar sjunker kraftigt. "Om de senaste två årens minskning är början på en ny trend är ännu för tidigt att säga", skriver dock Brå i den undersökning som publicerades igår.

 

Brottsförebyggande rådet (Brå) genomför varje år den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) där drygt 12 000 personer får svara på frågor om utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet samt brottsoffers kontakter med rättsväsendet.

Det ger en annan bild än den man får genom att titta på hur anmälningarna till polisen ser ut.

Var tredje kvinna otrygg
Enligt den senaste NTU-undersökningen för 2017, som presenterades igår, avstår tolv procent av kvinnorna och två procent av männen från att gå ut om kvällarna eftersom de är rädda för att något ska hända dem. 

Samtidigt uppger nästan var tredje kvinna att de känner sig "ganska eller mycket otrygga" när de väl går ut. Det är cirka fem procent fler än år 2015. 

Fler misstror rättsväsendet
Allt fler misstror rättssystemet med polis, åklagare, domstolar och kriminalvården. Endast drygt hälften av den svenska befolkningen har "stort förtroende" för rättsväsendet enligt Brå.

Det är en minskning med sex procentenheter från år 2016.

Brå konstaterar att förtroendet för rättsväsendet ökade fram till år 2015 men sedan vände det och har därefter minskat tydligt. Idag är andelen som har "stort förtroende" tillbaka på samma nivå som när mätningarna inleddes år 2006.

"Om de senaste två årens minskning är början på en ny trend är ännu för tidigt att säga", skriver Brå.

Sju procent färre
Även när det gäller förtroendet för polisen är det drygt hälften som har "stort förtroende". Det är sju procent färre än föregående år.

Under åren 2016 och 2017 har förtroendet minskat tydligt enligt Brå och även här är andelen i årets mätning tillbaka på samma nivå som när mätningarna inleddes år 2006.

Knappt hälften av befolkningen har "stort förtroende" för domstolarna. Förtroendet har minskat med fem procent sedan förra mätningen.

Andelen ökade fram till år 2009 och har därefter legat på en stabil nivå fram till den minskning som nu visat sig i den senaste mätningen.

 

Läs NTU-undersökningen här >>

 

 

 


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt