Skip to content

Efter 23 år med Europakonventionen - nu klubbar Sverige lag om skadestånd för stat och kommun

Foto: Janerik Henriksson/TT

Från och med april finns det en särskild lag som tvingar staten och kommuner att betala skade-stånd till personer som får sina rättigeter enligt Europakonventionen kränkta. Lagen är nu klubbad i riksdagen.

 

Ändringen genomförs genom att en ny bestämmelse förs in i skadeståndslagen. Paragrafen tar särskilt sikte på kränkningar mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter - som i sig har varit svensk lag sedan år 1995.

Enligt lagen ska skadestånd betalas om det bedöms vara "nödvändigt för att gottgöra överträdelsen".

Riksdagen sade samtidigt ja till regeringens förslag om att ändra lagen om ersättning vid frihetsberövanden. Lagändringen innebär att rätten till ersättning i vissa fall utvidgas till den som har drabbats av skada vid vissa frihetsberövanden eller andra tvångsåtgärder. 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt