Skip to content

Därför vill Riksrevisionen återinföra revisionsplikt för små bolag

Foto: Jessica Gow/TT

Revisionsplikten för små aktibebolag bör återinföras. Det anser Riksrevisionen som har granskat den reform som genomfördes år 2010.

 

- Reformen har lett till ökad risk för skattefusk samtidigt som den, i kombination med andra regelförenklingar, har försvårat myndigheternas möjligheter att upptäcka sådan kriminalitet, säger riksrevisorn Helena Lindberg.

Riksrevisionens granskning visar att reformen har haft få positiva effekter och medfört en ökad risk för skattefusk och försvårat arbetet mot ekonomisk brottslighet.

Förenklad administration
Revisionsplikten för den här typen av bolag avskaffades år 2010 i syfte att förenkla administrationen och minska kostnaderna för företagare.

Riksrevisionens granskning visar att många bolag har valt bort revision och därmed gjort en mindre besparing. Granskningen visar dock att aktiebolag som valde bort revision har växt långsammare när det gäller både nettoomsättning och personalstyrka – både jämfört med "sig själva" innan revisionsplikten togs bort och jämfört med bolag som behöll revision.

Inte heller lönsamhet eller företagsöverlevnad blev bättre i bolag utan revision.

Från 300 till noll anmälningar
Granskningen visar också att bolag som valde bort revision betalar mindre i bolagsskatt, som en följd av lägre tillväxt. 

Enligt Riksrevisionen har reformen dessutom försvårat arbetet mot ekonomisk brottslighet. Antalet anmälningar från revisorer till Ekobrottsmyndigheten har minskat från cirka 300 per år till i princip noll.

Samtidigt har Skatteverket fått in betydligt färre så kallade orena revisionsberättelser från revisorer, vilket lett till att Skatteverket går miste om tidiga indikationer på att allt inte står rätt till i olika bolag.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt