Skip to content

Därför fick näthatad journalist inget skadestånd av JK - "hade själv initierat debatten"

Arrangerad bild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hotet om en "en kniv i vaginan" som journalisten Irena Pozar fick ta emot 2014 när hon skrev för Nyheter24 var "ett inslag i den debatt" som hon själv "initierat genom sin artikel". Det konstaterar JK i sitt beslut att avslå hennes skadeståndsanspråk.

 

Det var 2014 som Irena Pozar var krönikör på nyhetssajten Nyheter24. Efter en text om feminism utsattes Pozar för näthat med hot om sexuellt våld i ett antal kommentarer på sajten. En man skrev bland annat att "jämställdhet för mig är att man pullar en sexistisk feministhora i vaginan med en stor kniv".

Inte ofredande
Mannen som hade skrivit kommentarerna frikändes från åtalet om ofredande av Svea hovrätt efter att domstolen konstaterade att gärningen inte utgjorde ett sådant hänsynslöst beteende som krävdes för ansvar.

Domstolen konstaterade dock att goda skäl kunde framföras för att liknande förfaranden ”borde vara straffbara”.

Saknades skyddande lagregler
Irena Pozar vände sig med hjälp av sina juridiska ombud till Justitiekanslern (JK) och krävde 60 000 kronor i skadestånd av staten för att hon var rättslös på grund av bristen på skydd mot näthatare.

Sverige hade enligt Pozar därmed gjort sig skyldig till brott mot Europakonventionen.

Föreslagit lagändring
Till stöd åberopade hon bland annat att regeringen efter hovrättens dom hade föreslagit en lagändring av brottet ofredande. Detta eftersom regeln inte bedömdes fullt ut täcka de skyddsbehov som fanns på internet.

Effektivt rättsmedel
JK Anna Skarhed konstaterar att Irena Pozar har fått sin sak prövad i tre instanser och nu även av JK.

Domstolen har enligt JK inte bara prövat åtalet om ofredande utan även bedömt om handlandet har kunnat ses som förolämpning eller olaga hot.

Att mannen har frikänts och att hennes skadeståndstalan har ogillats innebär inte att hon har saknat en rätt till effektivt rättsmedel, anser JK.

Själv "initierat" debatten
JK konstaterar att mannens kommentarer "har lämnats som ett inslag i den debatt som sökanden har initierat genom sin artikel" och att "yttrandefrihetsintresset och intresset av ett fritt meningsutbyte har getts ett visst försteg" i den rättsliga bedömningen.

 

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

14 comments

Frågan är väl om kvinnan haft tillgång till effektiva rättsmedel i realiteten, det har inte gått att fälla till ansvar på grund av brist på lagstöd så utgången har varit given på förhand, det hade inte varit möjligt att uppnå en fällande dom, enligt Hovrätten. Här var målsäganden en kvinnlig journalist som deltog i en debatt. Men hade det gällt tex. hets mot folkgrupp eller liknande dvs. om någon ur en religiös minoritet eller etnisk minoritet utsatts, så hade det tveklöst resulterat i fällande dom. Så sammanfattningsvis finns skydd mot brott på nätet men det gäller inte alla, det är bara förbehållet vissa människor och grupper. Så visst finns det stöd för att fälla Sverige i Europadomstolen på grund av brist på effektiva rättsmedel för brott som begås på nätet.

Så kan man också se på saken. Irena Pozer har inte utsatts för ett brott och därför var utgången av fallet given på förhand.

Men om vi hade haft en lag som inte bara skyddade minoritetsgrupper utan även majoritetsgrupper så hade hon själv blivit dömd för sina grovt sexistiska kommentarer om vita män.

Men du kanske vill ha ett samhälle där endast vissa åsikter får framföras offentligt. Där staten skall avgöra vilka som får skriva, på samma sätt som nazisterna eller diktaturen i Iran.

Kommunisten Irena Pozer vill ha ett samhälle där män (som jag) backar och håller käften.

Enligt Hovrätten är detta yttrande inte straffbart eftersom det fällts på nätet. Min poäng är att religiösa minoriteter och minoritetsfolk tex. judar, muslimer, samer, romer och tex. homosexuella åtnjuter ett avsevärt större skydd mot brott på nätet och i samhället i övrigt, skulle någon grottmänniska ha skrivit så eller någonting mindre grovt till någon oberörbar person eller grupp eller för den delen detta uttalande direkt till journalisten, så hade det tveklöst resulterat i en fällande dom. Detta är en realitet oavsett vad man anser om det. Ponera att man hade bytt ut ordet feminist i uttalandet och ersatt det med något av minoritetsbeteckningarna här ovan, så hade det direkt resulterat i fällande dom. Så kvinnor som inte tillhör någon minoritetsgrupp och deltar i debatten på nätet, har ett sämre skydd än dessa minoriteter. Även om jag tycker att det är och ska var skyhögt i tak i debatten, så tycker jag att uttalandet är över gränsen för vad man ska behöva tåla inom ramen för en fri och öppen debatt och framför allt så ska det vara lika för alla, vilket det inte är. Ibland häpnar man över hur låg ribban är när det gäller att fälla någon för hets mot folkgrupp. Så skyddet för vissa kollektiv av människor och enskilda personer i dessa minoritetskollektiv är större än för en enskild kvinna som inte tillhör någon av dessa minoritetsgrupper. Sedan är det beklagligt att kvinnor som skriver artiklar och deltar i debatten är de som oftast råkar illa ut. Av någon anledning så känner sig en del grottmänniskor extra hotade av dem. Detta innebär inte att jag nödvändigtvis håller med om det journalisten skrev. Men detta innebär att alla utom minoritetsgrupperna inte har tillgång till effektiva rättsmedel för upprättelse mot yttringar av detta slag på nätet.

För att få skadestånd grundat på Europakonventionen krävs först och främst att en materiell rättighet enligt konventionen har kränkts. Frågan om effektivt rättsmedel bedöms först därefter. Utgångspunkten är att varje medlemsstat bestämmer över sin straffrätt och var gränsen för rätten till yttrandefrihet går. Frågan är vilken rättighet som har kränkts här. I det fall som föranledde den, i och för sig bristfälliga, bestämmelsen om kränkande fotografering var ju situationen den att kvinnan hade utsatts för en kränkning av den i konventionen stadgade rätten till privatliv, men att hon helt saknade legalt skydd mot handlingen i svensk rätt. Det hade alltså skett en kränkning enligt EKMR och mot den saknades inhemska rättsmedel.

Sedan är det så att allt som inte är straffbart att säga omfattas av yttrandefriheten så JK:s uttalande är inte felaktigt. Återigen bör poängteras att varje otrevligt uttalande inte är eller kan vara straffbart. I debatten om näthatet synes ju ofta den felaktiga föreställningen florera. Och just begreppet näthat bidrar till missuppfattningar eftersom hat i sig inte är straffbart över huvud taget.

Jovisst är det så. Näthat och näthatare är 'nonsensord' lanserade av tidningsmurvlar och anammade av en del lagvrängare. Orden eller rättare sagt sammansättningarna hör inte hemma i en seriös debatt. Allra minst i rubrikerna på nättidningen Dagens Juridik.

Helt sjukt. Uttalandet är ju helt klart ett hot och gm borde straffas därefter.

Det är en rättighet att vara lättkränkt, men ingen skyldighet att andra att ta hänsyn till hennes lättkränkthet.

Varför skulle det vara ett klart hot, ingen specifik person pekas ju ut? Beskrivningen handlar inte ens om en avsiktsförklaring eller uppmaning.

Det är ju på precis samma grunder som "journalisten" ifråga själv kommer undan straff för sitt näthat, rasism mm., varför skulle inte samma regler gälla dem båda?

Jag kan inte hålla med om att hon initerat debatten. Hon skrev en fånig text om Zlatan Ibrahimovic. Det är en tramsigt priviligerad, pseudofeministisk journalist-text, som handlar om vikten av att kvinnor får mediejobb. (och hon blev med tiden mycket riktigt kolumnist på både expressen och aftonbladet. Håhå jaja).
Den innehåller ingenting om varken knivar, vaginor eller vad man ska göra med dessa. Det är så långt från ämnet att jag tycker det är en helt ny "debatt".

Att säga en sådan sak till en person som INTE själv använder sådant språkbruk är givetvis grovt offensivt. Och olämpligt, dumt, obildat och så vidare.
Men olagligt? Jag tycker verkligen inte det borde vara det, särskilt inte på internet där man kan utradera sådana otrevliga människor från tillvaron genom att helt enkelt blockera dem.

Sticks and stones can break my bones etc.

Heja Stickan heja Sten!

SVTs VD Hanna Stjärne vill censurera oseriösa medier inför valet 2018: https://www.journalisten.se/nyheter/jag-onskar-en-skarp-valbevakning-av-svt

Man borde ju börja med SVT i så fall.

Journalisten ifråga lever i likhet med sina manliga kollegor på att skriva krönikor och andra texter. Krönikor är idag ofta lite halvsatiriska, provokativa och lite tillspetsade för att fånga läsare. Som med nästan allt annat får man läsa det som skrivs med kritiska ögon och ta det med en nypa salt. En åsikt i mängden. I jämförelse med advokaten som dömdes för rättegångsförseelse av halsstarriga Göta hovrätt efter att ha kallat tingsrättens ledamöter i ett mål för medvetna eller omedvetna rasister i en inlaga, är detta ganska grovt. Men det kanske är skillnad på folk och folk? Skrivbiträdena, domarna och nämndemännen i domstolarna kanske ska behöva tåla väsentligt mycket mindre i jobbet?

Man kan anse att personen inför en kraftfull mediaportal yttrar sig också provocerat. Att debattharmonin blivit sådant. Där personen varit anti feminism på något sätt och sedan uttalat sig så. Det kan ses som uppenbart självdestruktivt med.

Det ser på ett sätt ut som personen fått visa vem den är för kvinnorna. Samtidigt som den varit anti.

Hur situationsharmonin varit är exakt som det där uttalandet.

De här åsikterna framför utrikesminister i ett debattinlägg på Aftonbladet:

"Vi kan aldrig acceptera att hot och hat riktas mot journalister för att de gör sitt jobb, eller att kvinnliga journalister ofta drabbas extra hårt av hot och trakasserier just för att de är kvinnor. Vi kan inte se på när det organiserade näthatet växer och kopplas till desinformationskampanjer."

[ https://www.aftonbladet.se/debatt/a/G1QQOB/vi-kan-inte-se-pa-nar-journal... ]

Vi har självklart rätt att hata journalister. Antalet spelar ingen roll. Det är det som kallas åsiktsfrihet. Jag har rätt att uttrycka mitt hat i tal och skrift. Det är det som kallas yttrandefrihet. Vad är det för skillnad på information och desinformation. Är det upp till läsaren att avgöra eller är det regering och riksdag som ska bestämma? Eller de som bestämmer över Google, Facebook och Youtube?

Hot mot journalister strider mot yttrandefriheten. Det är inte helt självklart. Det beror på vad det är för slags hot och i vilket sammanhang det uttalas. Och det gäller alla utsatta inte bara journalister. Vilka som är journalister kan diskuteras. Är det de som utför journalistik som frilansare eller anställda? Gäller det alla media både de etablerade och de alternativa? Gäller det bara de som har fått sin skolning på journalisthögskolan? Journalist är ingen skyddad titel det kan vem som helst kalla sig.

"Vi kan aldrig acceptera att hot och hat riktas mot journalister för att de gör sitt jobb, eller att kvinnliga journalister ofta drabbas extra hårt av hot och trakasserier just för att de är kvinnor. Vi kan inte se på när det organiserade näthatet växer och kopplas till desinformationskampanjer."

Näthat och näthatare är 'nonsensord' lanserade av tidningsmurvlar och anammade av politiker och en del lagvrängare. Orden eller rättare sagt sammansättningarna hör inte hemma i en seriös debatt. Utrikesministerns ambition att förbjuda åsikter rimmar dåligt med hennes tjatande om demokrati.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.