Skip to content

Därför fick näthatad journalist inget skadestånd av JK - "hade själv initierat debatten"

Arrangerad bild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hotet om en "en kniv i vaginan" som journalisten Irena Pozar fick ta emot 2014 när hon skrev för Nyheter24 var "ett inslag i den debatt" som hon själv "initierat genom sin artikel". Det konstaterar JK i sitt beslut att avslå hennes skadeståndsanspråk.

 

Det var 2014 som Irena Pozar var krönikör på nyhetssajten Nyheter24. Efter en text om feminism utsattes Pozar för näthat med hot om sexuellt våld i ett antal kommentarer på sajten. En man skrev bland annat att "jämställdhet för mig är att man pullar en sexistisk feministhora i vaginan med en stor kniv".

Inte ofredande
Mannen som hade skrivit kommentarerna frikändes från åtalet om ofredande av Svea hovrätt efter att domstolen konstaterade att gärningen inte utgjorde ett sådant hänsynslöst beteende som krävdes för ansvar.

Domstolen konstaterade dock att goda skäl kunde framföras för att liknande förfaranden ”borde vara straffbara”.

Saknades skyddande lagregler
Irena Pozar vände sig med hjälp av sina juridiska ombud till Justitiekanslern (JK) och krävde 60 000 kronor i skadestånd av staten för att hon var rättslös på grund av bristen på skydd mot näthatare.

Sverige hade enligt Pozar därmed gjort sig skyldig till brott mot Europakonventionen.

Föreslagit lagändring
Till stöd åberopade hon bland annat att regeringen efter hovrättens dom hade föreslagit en lagändring av brottet ofredande. Detta eftersom regeln inte bedömdes fullt ut täcka de skyddsbehov som fanns på internet.

Effektivt rättsmedel
JK Anna Skarhed konstaterar att Irena Pozar har fått sin sak prövad i tre instanser och nu även av JK.

Domstolen har enligt JK inte bara prövat åtalet om ofredande utan även bedömt om handlandet har kunnat ses som förolämpning eller olaga hot.

Att mannen har frikänts och att hennes skadeståndstalan har ogillats innebär inte att hon har saknat en rätt till effektivt rättsmedel, anser JK.

Själv "initierat" debatten
JK konstaterar att mannens kommentarer "har lämnats som ett inslag i den debatt som sökanden har initierat genom sin artikel" och att "yttrandefrihetsintresset och intresset av ett fritt meningsutbyte har getts ett visst försteg" i den rättsliga bedömningen.

 

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt