Skip to content

Blåljussabotage blir nytt brott - så ska räddningspersonal och polis få starkare skydd

Riksåklagare Anders Perklev med justitieminister Morgan Johansson. Foto: Hossein Salmanzadeh/TT

Blåljussabotage föreslås nästa år bli ett nytt brott i brottsbalken för att få bukt med hot och våld mot polis och räddningstjänst. Men riksåklagare Anders Perklev föreslår även skärpt lagstiftning för att skydda även andra yrkesgrupper som hotas i sin yrkesutövning.

 

Det har inte varit lätt att kartlägga omfattningen av hot och våld mot blåljuspersonal och andra som möter detta i sin yrkesutövning och vardag. När Anders Perklev presenterade Blåljusutredningen förslag i går vittnade han om hur utredningen har haft svårt att få fram statistik och istället fått lita till rapporter från myndigheter, berättelser från personal och redogörelser från fackliga organisationer. 

Utbrett problem med hot och våld
Den bild som har trätt fram visar enligt Perklev på ett utbrett problem med hot och våld mot blåljuspersonal men även mot andra yrkesgrupper inom framför allt akutsjukvården. Men även för till exempel hemtjänstpersonal, socialtjänstpersonal, butiksbiträden, brevbärare och journalister.

- Det som har kommit fram speglar en generell utveckling i samhället där man har allt mindre respekt för de som sitt yrke ska upprätthålla ordning eller genomföra andra uppgifter. Många har svårt att acceptera ett nej och det gäller även andra personer än gängmedlemmar som tycker att man inte får sina egna behov tillfredsställda, säger Anders Perklev.

Han pekar framförallt på att utredningen har fått upp ögonen för de hot som förekommer inom sjukvården från även så kallade väletablerade människor som varken har ett annat etniskt ursprung eller kommer från utsatta områden.

Stenkastning och fyrverkeripjäser
Problembilden när det gäller blåljuspersonal handlar dock främst om utsatta områden där det i stor omfattning förekommer stenkastning, våld och hot men även fyrverkieripjäser och i ett fall en handgranat mot en polisbuss. Problemen sträcker sig ett tiotal år tillbaka i tiden och har under åren varierat i intensitet. På senare år har det dock eskalerat.

Det är enligt Perklev en allvarlig situation där ambulans och brandkår ofta tvingas avvakta i väntan på polisförstärkning. De som drabbas är de som bor i områdena men också blåljuspersonalen som inte har en säker arbetsmiljö.

- Polis och räddningstjänst har en särställning eftersom man inte kan vänta med att utföra sina uppdrag, konstaterar Anders Perklev.

Blåljussabotage blir nytt brott
Nu vill Blåljusutredningen införa ett nytt skydd i form av ett nytt brott som ska kallas "Blåljussabotage". Det handlar om angrepp med våld eller hot eller skadegörelse av egendom eller att man på annat sätt hindrar uppdraget.

Det kan alltså liknas vid sabotage och motiverar enligt Perklev också en sträng straffskala. Maxstraffet föreslås bli fyra års fängelse för brott av normalgraden och för grovt brott 18 års fängelse eller livstid. 

Straffet för grovt våld eller hot mot tjänsteman förslås också skärpas genom att ministraffet höjs från sex månader till ett års fängelse. Maximistraffet föreslås höjas från fängelse i fyra år till sex år. 

Fler yrkesgrupper ska skyddas
Utredningen vill också införa en ny straffskärpningsgrund i brottsbalken där domstolen ska se särskilt strängt på när någon har angript en person i dennes yrkesutövning. Just det lagförslaget tar sikte på fler grupper än bara blåljuspersonal.

- Ingen ska tvingas utstå angrepp på olika sätt och detta gäller även hemstjänst, brevbärare, butikspersonal och journalister. Därför föreslår vi en generell bestämmelse, förklarar Anders Perklev.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari nästa år.

Blåljusutredningen går nu vidare med att titta på hur man ska kunna utöka möjligheterna till kroppsvisitation av personer som ska förhöras av polis och hur man kan se till att poliser får ersättning vid allvarliga kränkningar. 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt