Skip to content

Asylsökande har rätt att få den advokat han begär - trots att det sinkar ärendet fyra månader

Foto: Henrik Montgomery/TT

I samband med sin asylansökan begärde mannen att få en viss advokat som offentligt biträde. Migra-tionsverket sade dock nej eftersom advokaten var fullbokad och att ärendet skulle sinkas med minst fyra månader. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att detta var fel och att mannen har rätt till den advokat han begär.

 

I samband med att Migrationsverket sade nej till den advokat som den asylsökande hade begärt förordnades ett annat offentligt biträde - någonting som mannen inte accepterade.

Han överklagade Migrationsverkets beslut till Migrationsdomstolen i Göteborg - som dock avslog hans överklagande.

Särskilda skäl
Enligt domstolen innebar fördröjningen på minst fyra månader "särskilda skäl" vilket i sin tur innebar att Migrationsverket hade gjort rätt när man valde en annan advokat.

Mannen överklagade till Migrationsöverdomstolen som understryker att principen om "det fria biträdesvalet" är mycket viktig och att den bör inskränkas endast om det finns starka skäl för det.

Överdomstolen konstaterar samtidigt att det är viktigt att ärendena avgörs inom en rimlig tid och att det därför i och för sig kan finnas särskilda skäl mot att förordna en begärd advokat om det innebär att handläggningen kommer att fördröjas "en avsevärd tid".

Dessa två principer måste dock vägas mot varandra.

Väntat i mer än ett år
Överdomstolen konstaterar att mannen hade väntat i mer än ett år på att få sin asylansökan prövad när begäran om advokaten gjordes och att det därför var viktigt att att den fortsatta handläggningen inte fördröjdes mer än nödvändigt.

Överdomstolen skriver dock:

"Här måste också beaktas att X (manmnen) redan hade etablerat kontakt med och kände förtroende för den advokat som han önskade få förordnad. X har också uppgett att han godtar den fördröjning av handläggningen som ett förordnande av A (advokaten) skulle medföra."

Viktigt med förtroende
Överdomstolen slår därför fast att fördröjningen inte kan betraktas som "särskilda skäl" och att det är viktigare att mannen får den advokat som han känner förtroende för.

Överdomstolen skriver också:

"Migrationsverket har numera förordnat ett annat offentligt biträde för X. Det ankommer på Migrationsverket att vidta de åtgärder som följer av denna dom."

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt