Skip to content

"Akilov - övertygad terrorist eller grovt utagerande asylsökande som fått avslag?"

DEBATT - av Madeleine Käärik, jurist och tidigare offentligt biträde åt Rakhmat Akilov i asylprocessen

 

Åbo-, IKEA-, förmodligen även Drottninggatanfallet… Våldsamma demonstrativa handlingar utförda av asylsökande som nyligen fått avslag... Finns det en gemensam nämnare? Kan man betrakta fallen som ett nytt oroväckande socialt fenomen?

Jag minns den dagen i maj 2016 när jag stod med Akilov i hisshallen på Migrationsverkets kontor i Arlanda och diskuterade - som jag så många gånger tidigare har gjort med andra asylsökande inför en fördjupad asylutredning.

Han var stiligt och rent klädd, respektfull, artig - och gav i första hand intryck av en väluppfostrad, lugn och vettig person. Under intervjun var han samlad, logisk, samarbetsvillig.

Några månader senare - samtal med Akilov inför en muntlig förhandling. Vi åt lunch, talade om hans familj, barn och arbete i Sverige. Han var en ”lätt” klient, svarade välformulerat på frågor av processförare vid förhandlingen, uttryckte sig sakligt och lämpligt.

Beslutet som kom i slutändan var dock ett avslag. Visste han att avslaget mest sannolikt inte skulle leda till tvångsverkställighet? Började han då förbereda sig för alternativet till att hamna i ett Uzbekiskt fängelse där många finner sig som återvänder till Uzbekistan från utlandet efter att ha sökt asyl?

Bilderna av händelser på Drottninggatan på TV:n, de första nyhetsavsnitten i medierna, vetskapen om att ett barn från sonens skola hade dödats av lastbilen… Och nyheten om att detta skulle ha begåtts av samma klient som jag mindes så väl?

Detta var svårt att uppfatta från första början - utan att de korta tidigare intrycken från bekantskapen skulle mana till ifrågasättande.

Hur ska vi förhindra att förtvivlade asylsökande som fått avslag begår avskyvärda brott? Vilka verktyg ska rättssystemet ha för att en asylsökande som har fått lagakraftvunnet beslut lämnar Sverige frivilligt, alternativt att en tvångsåtgärd kan företas i rätt tid - för att värna om medborgarnas säkerhet?

Skulle situationen ha kunnat bli annorlunda om Rakhmat Akilov blivit underrättad om att Sverige inte verkställer utvisningar till Uzbekistan med tvång?

Vi som arbetar med asylrätt vet att i Uzbekistan döms man till fängelsestraff om landets myndigheter får kännedom att man har sökt om skydd i Europa. Norge verkställde tidigare till Uzbekistan och personerna blev dömda till långa fängelsestraff.

Det som hände på Drottninggatan - var det en välplanerad terrorattack eller vad det ett desperat våldsamt utagerande av förtvivlan?

Utan att besvara alla dessa hypotetiska frågor som jag dock inte kan sluta ställa till mig själv, väljer jag att gå vidare i mitt resonemang.

Kan Sverige åstadkomma ett fungerande system för att verkställa utvisning av dem som skall lämna landet och härmed skydda sina medborgare från eventuella framtida våldsbrott?

Sedan nyligen har Migrationsverket ett verktyg som otvivelaktigt kommer att slå igenom och påverka återvändandeprocessen i en positiv riktning. Detta är tillämpning av återreseförbud.

De som valt att leva gömda för att söka asyl på nytt efter preskription - det vill säga fyra år efter lagakraftvunnet beslut - meddelas nu regelmässigt återreseförbud på två år för att de inte har hörsammat avvisningsbeslutet i en tidigare asylprocess.

Vissa asylprövningsenheter meddelar upp till fyra år och lagen ger möjlighet att meddela upp till och med fem års återreseförbud. Detta leder till att asylsökande inte kan ansöka om arbetstillstånd under denna tid.

Det kommer att ta tid innan asylsökande blir införstådda med rättsverkningarna av återreseförbud. Detta är dock ett kraftfullt verktyg för att få asylsökande att samarbeta i återvändandeprocessen.

I början av min karriär som offentligt biträde frågade Migrationsverket alla asylsökande under en fördjupad asylutredning: ”Kommer du att samarbeta med oss om du får negativt besked från Migrationsverket?”

Frågan framkallade olika reaktioner hos mina klienter. De flesta uppfattade att verket redan hade en förutfattad mening om att mina huvudmän skulle få avslag på sin ansökan. Det kändes påfrestande för klienten och man försökte förtydliga att det enbart var en hypotetisk fråga.

Syftet med frågan var att identifiera dem som inte var samarbetsvilliga för att bättre kunna uppskatta risken att personen inte kommer att hörsamma avvisningsbeslutet.

Jag har varit med om att asylsökande öppet svarat att hon eller han inte frivilligt skulle återvända till hemlandet vilket ledde till att personen omhändertogs omedelbart på verkets lokaler och fördes till Migrationsverkets förvar med poliseskort.

Det är viktigt att dessa frågor ska fortsätta ställas under asylutredningen och inte begränsa sig till en enstaka fråga utan tillåta en kartläggning av vilka tankar asylsökanden har när det gäller återvändande till hemlandet - samt bilda en uppfattning om personens laglydighet och avvikanderisken.

Under hela asylprocessen finns det möjlighet att följa upp asylsökandens samarbetsvilja och hörsamhet gentemot myndigheterna utan att dröja tills de avviker från återvändandesamtal. Nuvarande system med mer aktiva kontakter med sökande under asylprocessen i form av uppföljningssamtal och återvändandesamtal är mycket befogad åtgärd från verkets sida.

I förening med polisens insatser med ID-kontroller på arbetsplatser, tunnelbana m.m. kan man få betydligt mer välfungerande metod för att få grepp om dem som lever gömda eller väljer att inte legalisera sin vistelse i Sverige.

Visserligen löser inte återresandeförbud, återvändandesamtal eller beslut om förvar problemet med det stora antalet asylsökande som väljer att leva undangömda i landet, men detta är några åtgärder som står till buds.

Sverige står inför stora utmaningar för att kunna garantera att asylsökande både behandlas rättssäkert men också att de inte missbrukar asylrätten och inte sätter svenska medborgares trygghet på spel.

I denna artikel har några åtgärder belysts mycket översiktligt. Det som man med säkerhet kan säga är att det krävs fler tydliga och kraftfulla åtgärder för att förbättra situationen.

 

Juristen Madeleine Käärik var offentligt biträde åt Rakhmat Akilov i asylprocessen.

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

17 comments

".... men också att de inte missbrukar asylrätten och inte sätter svenska medborgares trygghet på spel. ...."
Precis. det ligger på den sökande att göra sin berättelse sannolik och vi ska inte ge efter för en slags utpressningsliknande situation där vederbörande får sin vilja igenom baserat på hot om terrordåd i det offentliga rummet, vare sig det handlar om knivmord i varuhus eller kapande av lastfordon.

Inom asylrätten är det en grundläggande princip att det är den asylsökande som ska göra sitt behov av internationellt skydd sannolikt.
Därav följer att //sökanden// också måste göra sin identitet sannolik (jfr MIG 2007:9). Den första fråga som Migrationsöverdomstolen sålunda har att ta ställning till är om vederbörande har gjort sin identitet och sin hemvist sannolik.

Dags att Sverige börjar värna om den egna befolkningen (både infödda och invandrade skötsamma människor) i prioritet.

Sannolik betyder "olikt sanningen". Du säger:

:det ligger på den sökande att göra sin berättelse sannolik

Alltså: det ligger på den sökande att göra sin berättelse olikt sanningen.

Tja det verkar ju fungera!

En kort handläggningstid och snabba beslut är mycket viktigare för att motverka att flyktingar stannar illegalt. De flyktingar som haft långa handläggningstider på flera år innan slutligt beslut har rotat sig här och då blir tröskeln högre att lämna Sverige efter ett positivt beslut. Det är därför ett feldrag av Regeringen att skära ned på anslagen till Migrationsverket så att de säger upp handläggare i den omfattning som nu sker. Det vore bättre att behålla alla handläggare och snabba upp asylprocessen. Det faktum att asylsökande särbehandlas och kan söka uppehålls- och arbetstillstånd på grund av arbetserbjudande efter inresan, efter att ha fått avslag på asylansökan, leder till oseriösa asylansökningar och att asylrätten missbrukas. Det är hög tid att avskaffa lagen om arbetskraftsinvandring för att få ut de arbetslösa invandrare som redan har tillstånd på arbetsmarknaden. Om svenska myndigheter har beviljat några hundra tusen immigranter uppehållstillstånd på senare år så har samhället ett ansvar att se till att de kommer ut i arbetslivet men det syftet motarbetas av arbetskraftsinvandringen.

Det som stannar illegalt i Sverige är inga flyktingar.

Var man än står politiskt måste det ändå vara uppenbart att det migrationssystem vi svenskar är ansvariga för är vansinnigt.

Får man avslag ska man givetvis ut ur landet. Senast samma dag. Det finns ingen anledning att låta någon stanna efter avslag. Det finns ingen framtid i sverige då.

Hela upplägget med att gynna "ensamkommande" är också vansinnigt. Vi har ett system som uppmuntrar föräldrar/släkter att skicka ensamma pojkar först och själva komma som anhöriga senare. Jag bävar inför tanken på hur jag själv hade blivit utan familjens inflytande under tonåren. Tänk om man istället vuxit upp på asylboende, bland militanta islamister, kriminella, hebefiler och andra skumma existenser som svärmar runt asylboenden för ungdomar. För att inte tala om alla dem som ljugit om sin ålder. Klart det blir problem då! Gynna istället familjer som kommer tillsammans.

Jag undrar också om inte de många ombuden är en del av problemet. Det överklagas och förhalas alldelens för mycket, till den grad att det tar åratal att avsluta en asylprocess. Och vid det laget har asylsökaren bott in sig och i värsta fall tappat kontakten med hemlandet. Avslaget blir mycket värre än vad det blivit vid ett snabbt beslut.

Ta Akilov, till exempel. Om han fått sitt avslag efter sin första vecka i sverige och redan samma dag skjutsats tillbaka över den gräns han kom in genom vore det aldrig aktuellt att begå något terrordåd i sverige. Då hade han ingen anknytning hit och ingen anledning att känna någon särskild bitterhet mot svenskarna. Istället lät vi honom rota sig här. Och så gick det som det gick.

"Det finns ingen anledning att låta någon stanna efter avslag. Det finns ingen framtid i sverige då."
Tantnätverket # vistårinteut håller inte med dig.
Där finns många varma famnar (och sängar ) som väntar.

Rakhmat Akilov och alla andra liknande knasgubbar befinner sig i Sverige beroende på att "mitt Europa bygger inga murar"

Nej, det beror på "öppna era hjärtan".

Öppna era hjärtan ledde inte till en stor inströmning av migranter, bland annat för att det riktade sig till svenskarna. Refugees welcome, vilket regeringen gick ut med under våren 2015 däremot, riktade sig till migranter och ledde också till en våg av migranter under sommaren och hösten 2015.

Det finns ett samröre mellan terroristen och en välkänd komiker. Polityren börjar flagna på dessa gycklare.

Terroristen bodde i en olaglig bosättning. Sannolikt uppförd av människor som uppehåller sig i landet utan tillstånd. Som förutom tiggeri livnär sig på prostitution, rån, fickstölder, vanliga stölder och snatteri.

Detta borde stämma höga vederbörande till eftertanke.

Rakhmat Akilov kom synes i dåligt sällskap. Det kan vara en förklaring men knappast en ursäkt.

http://katerinamagasin.se/varfor-fick-den-terrormisstankte-akilov-85-000...

Özz Nûjen slår tillbaka mot Akilov-uppgifter [Publicerad 2 feb 2018 kl 18.36]

https://www.expressen.se/noje/ozz-nujen-slar-tillbaka-mot-akilov-uppgifter/

Det förefaller faktiskt som den viktigaste faktorn i hans radikalisering var hans frus eventuella otrohet. Det är för mig otydligt hur du tänkt dig att samhället ska kunna förhindra att besvikelser på kärleksfronten ska utlösa terrorattacker?

Det är dags för omläggning av asylpolitiken. Annars riskerar alla dessa discussoner bli eviga. Asylpolitiken i dagens läge saknar sundförnuft . Sverige måste stänga asylmottagande och genomföra migrationsreformer. Man kan inte utsätta samhället för flera prövningar. Det finns c:a 3000 "Akilov" i Sverige enligt SÄPO. Varför går dem på fri fot? Hur många människor ska dödas för att ta allt på allvar?

Vårt dansk broderfolk, nåja dess socialdemokrater, men också Kanada och Australien visar vägen: man söker asyl FRÅN utlandet och beviljas senare tillstånd ATT RESA IN efter myndigheters noggranna granskning av eventuella asylskäl.
Därigenom slipper mottagarlandet denna europeiska farsot av främmande icke önskvärda personer som går under jorden och som ställer till så många kostnader och besvär.
Hur svårt kan det vara? Måste hjulet alltid återuppfinnas?

Han är helt normal terrorist. Troligt vis dödat för. Liksom planeringen är kall blodig och görs som om det är ett måste.

Nu kan en socinom som utreder till domstol vara långt värre om hen är korrupt, liksom en domare eller korrupt polis, skador synd inte lika tydligt
En korrupt religiös syn ser ut att vara än farligare än något annat, de blir korrupta av människor.

Nu kan man nog säga att hans liv blev korupta, förstört och ej fungerande och innvärkar på hans handling, var liknade med Ikea mördaren.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.