Skip to content

14-åring har inte efterforskat familj tillräckligt - utvisas till Afghanistan trots säkerhetsläget

Foto: Ahmad Jamshid/AP/TT

Även om säkerhetssituationen i Afghanistan har förvärrats så finns det inga hinder mot att Sverige utvisar en 14-årig pojke dit. Det konstaterar migrationsdomstolen som också slår fast att pojken inte har gjort tillräckliga efterforskningar kring vad som har hänt med hans familj.

 

Migrationsverket beslutade att neka den 14-årige pojken permanent uppehållstillstånd.

Pojken överklagade beslutet till Migrationsdomstolen i Stockholm som nu slår fast att utlänningslagens bestämmelse om "barnets bästa" ska beaktas särskilt.

Skyddsgrundande behandling
Migrationsdomstolen konstaterar att utgångspunkten är att pojkens skyddsbehov ska prövas mot de förhållanden som råder i distriktet Gharabagh i Ghazniprovinsen i Afghanistan där han kommer ifrån.

Domstolen skriver:

"Även om säkerhetssituationen i Afghanistan har förvärrats ytterligare det senaste året bedömer migrationsdomstolen att de allmänna förhållandena i Ghazni, och övriga provinser i Afghanistan frånsett Helmand och Uruzgan, inte är så allvarliga att alla som befinner sig där eller alla som återvänder dit riskerar att utsättas för skyddsgrundande behandling." 

Ingen flyktingstatus
Enligt domstolen löper pojken i det nu aktuella fallet ingen risk att utsättas för "skyddsgrundande behandling" om han återvänder dit.

Domstolen konstaterar också att barn inte utgör en "viss samhällsgrupp" i utlänningslagens mening och att pojken därför inte heller kan betraktas som flykting.

Det faktum att pojken är hazar och shiamuslim är inte heller grund för att han ska beviljas flyktingstatus:

"Även om situationen är svår för hazarer bedömer migrationsdomstolen att förhållandena ändå inte är sådana att shiitiska hazarer generellt riskerar att utsättas för förföljelse vid ett återvändande till Afghanistan".

Redogörelse för efterforskningar
Han har dessutom inte i tillräcklig mån kunnat redogöra för sina efterforskningar "avseende familj och släkt i Afghanistan".

Domstolen skriver:

"Av Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2015:23 framgår att det bör kunna krävas att ett barn deltar i arbetet med att utreda möjligheterna till återvändande till hemlandet i den utsträckning som dess ålder och mognad tillåter samt beroende på hur situationen i landet ser ut."

Saknar inte nätverk
Domstolen anser inte att pojkens "antagande att hans släktingar lämnat Afghanistan med anledning av det försämrade säkerhetsläget" är "tillräckligt för att göra sannolikt att han saknar någon form av nätverk i Afghanistan.

Domstolen skriver:

"Migrationsdomstolen anser att X (pojken) har svarat kortfattat på de frågor som han fått under den muntliga förhandlingen och att de uppgifter han lämnat har varit vaga och detaljfattiga och bitvis även motstridiga... Även med beaktande av hans ålder och mognad anser domstolen att han bör kunna redogöra mer detaljerat om sitt liv i Afghanistan. Han har inte heller - enligt domstolens mening - kunnat lämna någon godtagbar förklaring till denna brist."

Ömmande behov
Enligt domstolen finns det inte heller någonting som tyder på att pojken skulle ha ett "ömmande behov" av att stanna - tvärtom konstaterar domstolen att han har varit i Sverige så pass kort tid att han inte har hunnit skaffa sig någon anknytning hit.

Hans överklagande avslås därför och domstolen beslutar att pojken ska utvisas.

En av ledamöterna - en nämndeman - är skiljaktig och anser att det finns ömmande omständigheter.

 

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

36 comments

Jag trodde det ankommer på beslutsfattaren att säkerställa att barnet har nätverk? Att det " inte går att utesluta att det finns någon form av nätverk " är ganska långt ifrån ett säkerställande.

Om "barnet" inte vill medverka vid ett sådant efterforskande blir det en smula knepigt att genomföra...

Det ankommer väl snarare på den sökande att göra sin historia sannolik?
Tyvärr har ju alltför många bevisats fara med osanning så en hårdare kontroll verkar vara nödvändig.
"Det finns anledning att betvivla att..." osv.
(Fanns någon konstig Per som anmälde mitt förra inlägg pga ömma tår, men försöker igen. )

Migrationsverkets återvändandesambandsman i Kabul, Kjell-Terje Torvik, citat:
”Det jag har sett hittills visar att det går att återvända till Afghanistan.” finns det ett bra mottagande för unga vuxna afghaner som återvänder under den första tiden.

-Vid behov blir de hämtade på flygplatsen av International Organization for Migration, IOM, och körs till ett boende med 100 platser där de kan vara de första två veckorna.

Sedan får de möjlighet att träffa en handledare som hjälper dem att ordna bostad och arbete.
Dessutom finns det en grupp unga återvändare som reser vidare till sina familjer i Iran.

***
”De allra flesta utvisade afghaner möts av sina familjer, vårt mottagningscenter i Kabul står tomt.” Slut citat.
***
https://www.blankspot.se/efter-tre-ar-i-kabul-staden-ar-inte-sa-farlig-s...

Byt ut alla ensamkommande män mot kvinnor och barn i stället, så kanske vi får ordning på den katastrofala genusobalansen, och samtidigt tar emot verkligt lidande individer.

Appendix: Inom asylrätten är det en grundläggande princip att det är den asylsökande som ska göra sitt behov av internationellt skydd sannolikt.
Därav följer att //sökanden// också måste göra sin identitet sannolik (jfr MIG 2007:9). Den första fråga som Migrationsöverdomstolen sålunda har att ta ställning till är om vederbörande har gjort sin identitet och sin hemvist sannolik.
Alltför många bryter redan där mot regelverket, iom att de påstår sig komma från Afhanistan, men i själva verket växt upp och anlänt från Iran.

Vid asylutredningen prövas ditt ärende mot det land där du är medborgare. Om du växt upp som papperslös flykting i Iran är du inte Iransk medborgare. Om du är född av afghanska föräldrar accepteras du som afghansk medborgare, även om du saknar ID -handlingar.

"Vid asylutredningen prövas ditt ärende mot det land där du är medborgare." Då vore det kanske förståndigt att vara ärlig med sitt ursprung så man inte blir återsänd till en nation man inte kommer från.
Detta liknar ingenting, har hela beslutsfattaretablissemanget blivit fullständigt galna?
Vi kan ju inte ens hålla efter våra egna medborgare, tidigare invandrade, äldre, sjuka, bostads och arbetsmarknaden kan inte absorbera fler, och det sitter förvirrade potentater och begriper ingenting av detta utan proklamerar regelbundet för att fler individer ska in i landet, åsidosätter asyllagstiftningen, skapar nya lagrum skräddarsydda för ändamålen (tex amnestin för de ensamkommande männen) och pengar och andra sociala resurser bara vräks ut på andra nationers medborgare medan man räknar tioöringar när det handlar om utgifter som ska underhålla det inhemska systemet?

Hur har asylaktivisterna tänkt? Tänker ni alls? Det är mellanstadiematematik att inse det orimliga i teorierna.
Det finns miljoner äkta lidande, förföljda och fattiga människor världen runt som ni bara struntar i.
Överbefolkning nationellt är inte mer positivt än global sådan, och det är märkligt att ingen reflekterar över det.

Hej Gustav! Det Sverige du lever i är ett rikt och glesbefolkat land, som utan problem kan öka folkmängden. Att det finns de som inte har det så bra bland medborgarna, beror inte på brist på medel, utan på att vi har varit för dåliga på att fördela resurserna. Du behöver inte gripas av panik. Vi klarar att vara riktiga människor och ta emot dem som behöver vår hjälp.
När det gäller just den här 14-åringen (och ingen har ju ifrågasatt åldern?) så undrar jag om du känner några ungar i samma ålder? Jag tänker på de fjortonåringar jag känner, tänker på hur det skulle vara för dem att ensamma ta sig till Afghanistan och väl där sammanhängande och detaljerat redogöra för asylskäl. Jag tänker på dem som har haft tillgång till fri skolgång och kan sin IT-teknik och är smarta och välinformerade och tycker att de klarar sig bra utan tjatande föräldrar. Hur skulle det vara för dem, att med tolkhjälp inför främmande farbröder som tvivlar på det de säger, försöka förklara vad som hänt? Måste man vara psykolog för att förstå att det kanske inte skulle gå så bra?

Tack Margareta, så är det ju verkligen. Och då ska vi även betänka att pojken som är 14 idag, var endast 12 år när han ensam kom till Sverige hösten 2015.

Sant. Vi är ett glest befolkat land. Dock inte i stora eller mellanstora städer där det råder bostadsbrist. Så om vi ska placera invandrare där det finns utrymme blir det i glesbyggden samt avbefolkade städer. Där de gjort klart att de inte vill bo.

Sedan är resonemanget om hur glesbefolkat Sverige är fullständigt irrelevant. Jorden är som helhet väldigt glesbefolkad, det är bara i vissa områden som folk trängs. Hela jordens befolkning lär väl rymmas i Blekinge, om man nu spetsar till det. Mest lämpade att ta emot migrationsströmmar borde typ Grönland vara i sådant fall. Men det ska liksom finnas lite andra resurser än yta...

Jag häller med dig i allt det du skriver men det har trots allt skett en viss tillnyktring i många partier efter kaoset 2015 där vi har fått tillfälliga uppehållstillstånd mm. och där beskedet från ledande politiker nyligen var att Sverige inte klarar integrationen, men hela samhället lider såklart ännu i sviterna av årtionden av vanvettig invandringspolitik eller snarare brist på en sådan där normalt sett tänkande människor förvandlades till flummare eller lallande idioter och mindre vetande när det gällde att fatta beslut i denna fråga. Men fortfarande är det 30.000 per år som söker sig hit varje år och lika många vill anhöriginvandra. Dessvärre är det också så att Sverige som vanligt nu är tredje värst i klassen i världen när det gäller att ta emot kvotflyktingar med 8000 personer per år, viket flummarna i SD bidragit till - de var först med att föreslå att Sverige skulle ta emot fler. Men det gäller att inte vara naiv för det finns många flummare och mörkermän som vill gå tillbaka till det gamla vanvettiga systemet utan limit och tidigare motstycke i omvärlden tex i "kärringen mot-strömmen-partiet nr. 1 Centern som i grund och botten vill ha fri invandring. Men alla vi andra måste kollektivt ta de beslut som Centern och andra mörkermän inte klarar av fatta. Som ett absolut minimum måste vi permanenta den tillfälliga flyktinglagen som bara gäller till 2019. Men det enda vettiga vore att införa ett totalstopp för all invandring under de kommande 15--20 åren.

Men detta är ju ett barn! Ingen har ifrågasatt hans ålder. Den här kommentaren andas "alla ljuger om sin ålder, även denna fjortonåring". Bör tas bort från sidan.

Detta inlägg skulle tas bort..." Du skulle må då, eller hur? Och hur vet du att det handlar om ett barn? Oavsett ska även barn uppfylla asyllagstiftningen, vilket denna individ uppenbart inte gör.
Har du annan information kan du ju delge den här, om inte annat för att undanröja alla tvivel om din seriosite.
Att sådana som du reagerar emotionellt och irrationellt på sakernas tillstånd är själva grogrunden till godtyckliga och ibland orättvisa beslut.
Om alla var ärliga och världen vore perfekt skulle ingen behöva söka asyl. Väx upp och inse att du inte läser Bamse.

Vem är det egentligen som "reagerar emotionellt och irrationellt"? Migrationsdomstolen har beslutat att han gjort sin ålder sannolikt och det gör de definitivt inte lättvindigt. Hade de haft minsta tvivel hade han blivit uppskriven till 18 år och då hade det inte stått "14-åringen". Men du drar genast ett eget beslut utan någon fakta alls.

Ganska uppenbart att det inte är en rättsprocess utan en politisk process. Har nog aldrig sett så mycket felaktiga hantering inom framför allt myndighet men även domstolsväsende. Det finns inga riktlinjer från Migrationsverket vad som krävs för att uppfylla kraven, synnerliga skäl är olika beroende på vilket land man kommer ifrån, syskon inom samma familj får olika bedömning, etc. etc. Jag skulle uppriktigt sagt skämmas om jag hade en del i dagens migrationsrätt.

Upprörande och sorgligt att en domare hänvisar till barnets bästa och samtidigt utvisar det till oklara förhållanden i ett krigsdrabbat land. När blev rättssystemet så här politiserat? MIG 2015:23 lägger faktiskt utredningsansvaret för verkställighet på migrationsverket, inte på barnet. Behövs kanske ytterligare klargörande av Miöd eftersom detta prejudikat vantolkas gång på gång. Leker med tanken att det var ett svenskt barns bästa som prövades i domstol på motsvarande sätt. Det är uppenbart att det är skillnad på barn och barn. Jag skäms.

Fast det gäller ju, som du själv till och med skriver, vid verkställighetsstadiet. Det är sökanden som i asylprocessen har att göra sannolikt sina skyddsskäl, exempelvis avsaknad av nätverk i de fall där detta är relevant. Barnets bästa är förstås om man kan finna barnets lämpliga nätverk (huvudsakligen förälder/föräldrar eller annan/andra som trätt i deras ställe) och återbörda barnet till denne/dessa.

Om en fjortonåring som förmodligen bor i familjehem och går i högstadiet inte på två och ett halvt år har skaffat sig någon anknytning hit då vet jag inte vad anknytning betyder längre. Men det kanske är problem med anknytning som vissa domare har?

Fullständigt rättsosäkert och skamlig dom. Helt i strid med Barnkonventionen och rättesnöret "beslut för barnets bästa".

Trots upprepade krav på stopp av utvisningarna från såväl frivilligorganisationer, egna riksdagsledamöter och kommunalråd så står regeringen fast vid den signalpolitik som ställs mot humanitära värderingar, mänskliga rättigheter och omsorg av människor.

Undrar också när ett nytt RS kommer från Miv, hög tid med tanke på eskalerande våldet, inte minst i Ghazni varifrån denne pojke kommer ifrån.

Det är ingen mänsklig rättighet att flytta till valfri nation baserat på knapphändiga uppgifter, alternativt minimala eller obefintliga skyddsskäl.
Ni reagerar och agerar emotionellt när ni istället borde tillämpa likavärdesprincipen, dvs de som är i akut behov av skydd och asyl ska ha företräde.
Har man inte det får man nog finna sig i att köa.
Det är varken rasistiskt eller främlingsfientligt utan realpolitik och verkligheten vi står inför.
Krav från allsköns mer eller mindre förvirrade frivilligorganisationer är inte synonymt med att de (ni) har rätt i sak.

Att den här kommentaren har anmälts som opassande illustrerar tydligt hur urspårad nätaktivismen har blivit. Tål man inte att någon argumenterar på det här viset så är det illa ställt.

En rädd fjortonåring sitter framför domare med makt över hela hans framtid. han svarar 'detaljfattigt' och därför ska han sättas på ett plan och utvisas. Jag är ingen juridisk expert men kan en del om fjortonåringars mognad och rädslor - hur i hela världen kan man lägga bevisbördan på detta sätt på ett barn???! Som ska fixa att i en otroligt utsatt situation säga precis rätt saker - när inte ens migrationsdomstolen verkar veta vilka krav som gäller? Och förväntas göra egna efterforskningar?Sjukt.

Näh. Han har suttit framför snälla socialtanter som bjuder på kanelbullar. Och som frågat honom om och om igen på olika sätt i hopp om att han ska säga något trovärdigt. Lockat och pockat.
Men han har inte velat medverka. Domaren kommer in i bilden långt senare.

Grejen är ju den att afghanistan inte är skärselden. Det lever fullt fungerande 14-åringar där också. Ett annat faktum är att det är många som söker sig till sverige av ekonomiska skäl. Man tror att livet här är lättare och mer framgångsrikt. Då blir det viktigt att skilja ut vilka som är riktiga flyktingar och vilka som är ekonomiska migranter. Den ena flyr för livet, den andra söker ett bättre liv.

Jag anser att den som vill betraktas som flykting i sverige måste kunna förklara varför de valt att smyga genom flertalet säkra länder innan de kommer fram till bidragens förlovade land i norra europa.
Det är för mig också lite misstänkt att en fjortonåring alls kommer till sverige själv. För hur ska en ensam fjortis ta sig till sverige utan stöd från släkt och vänner? Hur ska han ha råd med resan? Det är inte billigt att anlita flyktingsmugglare. Man hör ibland berättelser om hela byar som går samman och betalar ett flyktingbarns väg men i så fall blir det lite underligt att de klipper kontakten med honom. Vill de inte veta hur det gick? Han har ett och annat att förklara om sin resa innan det blir trovärdigt. Det är i mina ögon inte rimligt att vi ska köpa den berättelsen okritiskt.

Det vore intressant att få gå igenom hans skype-konversationer och dylikt. Jag tror vi hittar släkten där.

Ta inte det här personligt, Johannes, utan med lite humor: Du kanske själv har fått lite för mycket kanelbullar och bidrag. Är det inte bara bortskämt att i ett extremt privilegierat land som Sverige vara så misstänksam och missunnsam mot människor som har det uppenbart mycket sämre än oss?

Med den argumentationen, som ofta återkommer i debatten, t.ex. i detta kommentarsfält, skulle vi inte ha rätt att neka någon människa från sämre förhållanden än dem vi lever under att komma hit och få samma standard som oss. Problemet är bara att alltjämt har minst 90 procent av jordens befolkning det sämre än oss och skulle vi ta emot bara en bråkdel alla skulle vårt samhälle haverera. Allt annat är bara drömmande.

Asylrätten ska upprätthållas men det är just det som inte sker om vi låter vissa grupper få stanna utan att ha reella asylskäl. Det är väl i stället den tydligaste av orättvisor att t.ex. ge amnesti åt vissa utvalda grupper, som nu är på gång?

Jag ser faktiskt inte kopplingen. Jag vet att vi svenskar har det bättre än många men jag förstår inte varför det skulle betyda att vi måste vara naiva.

Att tillämpa Barnkonventionen är inte naivt, det är juridiskt bindande. Den som vacklar i detta så fort man känner lite oro är kanske lite bortskämd. Det är åtminstone ingen att hålla i handen när det börjar blåsa på riktigt.

Barnkonventionen innebär inte att asylrätten är satt ur spel för alla som bedöms vara under 18 år. Enbart att man är barn kan inte innebära en ovillkorlig rätt till asyl varhelst man önskar. Med det resonemanget skulle en norsk 17-åring kunna sätta sig på ett tåg från Oslo till Stockholm och kräva asyl.

Det är inte vad som menas med att barnkonventionen ska råda utan att barnets bästa ska beaktas. Att ensam skickas till ett land där tusentals civila dödas varje år bara för att du inte kan bevisa att du kommer bli en av dem som råkar stryka med, är det rimligt? Asylrätten ska gälla men om det inte är nog asylskäl att du vet (men inte kan bevisa) att du som barn inte har någon som kan ta hand om dig i det otrygga landet som räknas som ditt hemland (fast du inte växt upp där), då är det inte asylskäl som saknas utan då är det asylrätten och barnkonventionen som inte upprätthålls.

Det finns en massa farliga länder mot vilka man inte får asyl generellt. Mexiko kan ju nämnas som ett. Av något skäl har människor i Sverige snöat in på just Afghanistan och förfäktar meningen att man inte kan verkställa någon utvisning dit. Om det bedöms att det kan ske ett ordnat mottagande ska såklart även ett barn som saknar asylskäl utvisas.

Att man prövas mot ett land som man inte har levt i är ju en paradox i asylsystemet. Å ena sidan åberopar man skydd mot Afghanistan trots att man aldrig satt sin fot där, men när man får avslag anser man sig inte kunna utvisas dit just eftersom man aldrig har satt sin fot där. Att man levt ett tryggt liv i något av grannländerna kanske i sig borde vara skäl att inte få asyl mot Afghanistan.

Ja, undrar varför så många har snöat in på Afghanistan och inte Mexiko? Det låter som att du gör dig dummare än vad du är. Avsikten med att kommentera artikeln är väl att kommentarerna ska handla om artikeln och inte om varför asylskäl prövas mot andra länder etc.? I detta fall framgår det av artikeln och den bakomliggande domen att barnet har gjort sannolikt att det är 14 år men att det inte har gjort sannolikt att det saknar ett nätverk bestående i några farbröder som kan finnas kvar i Afghanistan och att barnet inte har gjort tillräckliga efterforskningar för att komma i kontakt med dessa personer. Därför utvisas han.

Då tycker jag att det är rimligt att ifrågasätta om denna bedömning är i enlighet med barnkonventionens bestämmelser om barnets bästa, som även finns med i 2 kap. 10 § UtlL. Lagstiftarens övergripande ståndpunkt i frågan om barnets bästa i förhållande till asylrätten är att det inte kan vara en utgångspunkt att barn alltid har det bättre i Sverige och att bara det faktumet inte kan grunda rätt till asyl. Så du kan nog vara lugn när det gäller 17-åriga norrmän. Däremot innebär principen om barnets bästa att ett barn kan få uppehållstillstånd trots att det inte finns asylskäl, t.ex. enligt 5 kap. 6 § andra stycket UtlL pga särskilt ömmande omständigheter. Som så ofta med juridik blir det bedömningsfrågor och i detta fall har domstolen kommit till en viss slutsats, som det enligt min menig finns goda skäl att ifrågasätta efter att ha läst hela domen.

Nu var väl den diskussion jag gick in i vidare än att handla om just den här domen, det framgår väl? Att du sen möjligen tycker att diskussionen bara ska handla om artikeln är en annan sak. Kommentaren ang. t.ex. Mexiko föranleddes av påståendet att man generellt inte ska utvisa folk till länder där civila dödas. Det är inte något generellt asylskäl, oavsett vad man må tycka om den saken. Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas ställningstagande är nu för all del att asylskäl inte föreligger generellt mot Afghanistan.

Sedan finns det en massa konstigheter i hur man tillämpar asylrätten i dag. En sådan är att en ålder under 18 år närmast har blivit ett eget asylskäl, en annan att Dublinförordningen inte tillämpas, vilket innebär att man är fri att resa runt och söka asyl flera länder. Men även detta är utvikningar som inte har strikt med denna dom att göra.

Barnets bästa framställs inte på det sätt det bör i debatten, kan vi nog i alla fall vara ense om. Det var det som var min poäng med att spetsa till det. Att domen verkar vara korrekt, är min uppfattning och då har man ju bedömt saken mot bl.a. barnets bästa. Precis som det inte är tillräckligt att vara 17 år för att få asyl i Sverige om man kommer från Norge är det inte tillräckligt generellt. Åldersfrågan får oproportionerligt stort utrymme i debatten om de ensamkommande afghanska pojkarna/männen.

När domstolen - såsom här - kommer fram till, att den sökande har lämnat motsägelsefulla uppgifter, då bör detta anses såsom tillräckligt i sig för att ifrågasätta också de övriga uppgifter som han har lämnat.

Kan han ensamutvisas om han inte har ett ordnat mottagande? Är det inte Migrationsverkets ansvar att hitta någon som kan ta emot honom?

Sedan blir jag lite förbryllad över dem som tycker det är svårt att skilja en 14-åring från en 18-åring - och tom. från en 24-åring. Så svårt kan det väl ändå inte vara? Migrationsverkets handläggare verkar ju klara det i detta fall.

Bra

Mindre risk för nya rubriker i stil med:

https://www.expressen.se/kvallsposten/pojke-misstanks-for-mord-inne-pa-f...

http://www.dagensjuridik.se/2017/09/slipper-utvisning-efter-grov-valdtak...

O.s.v.
O.s.v.

Kul att läsa kommentarerna från Helge G, Lovisa Cecilia, m.fl.
Inte undra på att det ser ut som det nu gör i landet, när ni och 85% har skygglappar........

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.