Skip to content

"Tungt vägande skäl mot förslaget" - därför sågar lagrådet kriminalisering av sexköp utomlands

En kvinna kollar sin mobil i väntan på kunder på en bordell i Surabaya i Indonesien. Foto: Dita Alangkara/AP/TT

Om Sverige skulle utsträcka sin domsrätt till andra länders territorier skulle andra länder kunna göra samma sak mot Sverige. Det konstaterar lagrådet som sågar regeringens förslag om att kriminalisera sexköp utomlands.

 

Regeringens planer på att göra det straffbart att köpa sexuella tjänster utomlands underkänns nu även av lagrådet. Tankarna om en sådan lagstiftning fick kritik redan 2014 då utredningen tillsattes då en majoritet i riksdagen sade sig vara emot.

När utredningen sedan presenterades visade det sig att man avrådde från en kriminalisering eftersom "det inte bör vara möjligt att döma en person i Sverige för ett sexköp som denne begått i ett land där köp av sexuell tjänst inte är kriminaliserat". Även ett flertal remissinstanser har därefter kritiserat förslaget.

Men regeringen valde att gå vidare trots kritiken och konstaterade att "köp av sexuella tjänster är oacceptabla oavsett om de sker i Sverige eller utomlands".

"Tungt vägande skäl"
Lagrådet konstaterar nu att "det finns tungt vägande skäl mot förslaget". Man pekar på den så kallade "non-interventionsprincipen" som bygger på tanken om respekt och lojalitet mellan länder när det gäller att kriminalisera olika handlingar. 

Om Sverige skulle "utsträcka sin domsrätt till andra länders territorier" när det gäller en gärning som endast få länder har valt att kriminalisera öppnar Sverige enligt lagrådet samtidigt för att andra länder skulle kunna agera på motsvarande sätt.

Svensk abort kan straffas
Det skulle enligt lagrådet kunna innebära att ett annat land skulle kunna åtala personer som genomfört en abort på ett svenskt sjukhus. På liknande sätt skulle ett land där homosexuella relationer är brottsliga kunna döma över homosexuella handlingar i Sverige. 

Lagrådet varnar för att "ta steg mot en uppluckring av den internationellt accepterade grundprincipen om krav på dubbel straffbarhet".

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

14 comments

Just därför att lagrådet avstyrker förslaget kommer regeringen att dra det inför riksdagen. Det här är inte juridik, det är KÄNSLOR!

Sveriges socialistiska regering vill implementera sina moraliska synpunkter i andra länder sätt att sköta sina länder men motsatsen ska inte få råda.
Om så vore skulle skulle ett svenskt sexköp i Thailand inkludera att även kvinnan åtalas för prostitution eftersom den är förbjuden i landet.
Dubbelmoral och översittarfasoner är vad de handlar om.
Artikeln illustreras med en bild från den muslimska staden Surabaya i Indonesien vilken jag för övrigt förärade ett besök för några år sedan och blev spottad på i min egenskap av västerlänning och föment kristen.

Jag är ingen vän av lagrådet men nu då desperata politiker kommer med vad som helst är det nog tur att det finns !

Varför är du ingen vän av lagrådet? Det har till syfte att påverka politikerna att stifta tekniskt användbara lagar som inte kolliderar med andra. Vad är fel i det?

Politikerna struntar ofta i lagrådet, och det leder till usla och svårtillämpliga lagar, som de tilltänkta "momenten" i våldtäktslagstiftningen. Inte ens justitieministern kan förklara hur lagen är tänkt att tillämpas.

Om inte denna Socialistiska regim någon gång lyssnar på andra och de övriga riksdagspartierna sitter i knät på denna Regim liknar Sveriges Riksdag och regering snart en Demokratur, ja till och med en Junta som styr Sverige.En mer uppblåst och självgod justitieminister än denna M Johansson har Sverige aldrig haft.Lagar och internationella regler ska fullt ut respekteras av Sveriges Riksdag och Regering.Men denna M Johanson visar tecken på storhetsvansinne.

Den pervertering av lagen som Sossarna och Miljöpartiet försöker åstadkomma är skrämmande. Låt oss hoppas att det fortfarande finns lite sunt förnuft och självständigt agerande bland riksdagsledamöterna när det blir dags att rösta i frågorna.

Fridolin (MP) uttalade sig i TV i dag och vill lagstiftningsvägen tvinga företag att återvinna matavfall till biobränsle.
En näringsidkare, i samma inslag,säger att då gör vi matavfallet otjänligt så blir det lagligt att kasta.
Perverterad lagstiftning,ja visst.

Häpnadsväckande okunnigt och tecken på hybris att ö h t inbilla sig att svensk lags långa arm också ska kunna ingripa i ett annat lands jurisdiktion! Lagrådets invändningar högst relevanta. Även om det inte utgör några garantier för ett säkert juridiskt omdöme finns det - trots allt - dock en eller annan poäng med att en justitieminister samtidigt är utbildad jurist. Förslaget kan således med fördel förpassas till "runda arkivet".

Norge har dock sådan lagstiftning, det är förbjudet för norska medborgare att köpa sex utomlands.

Vad händer om lagen röstas igenom men om eller när Sverige därefter dras inför rätta?

Nu är jag otroligt ironisk/sarkastisk men tonfall är svårt att förmedla via tangentbord.
Man föreslår att svenska medborgare ska kunna straffas för ett brott begånget i ett annat land. Hur är det med utländska medborgare som kommer hit? Ska vi inkludera detta i förslaget, brottet i fråga är ju lika oacceptabelt oavsett var man är medborgare? Ska vi inte se över andra lagar och inkludera fler brott?

Med tanke på andra typer av brott...
Kött som producerats eller slaktas på ett sätt som inte är tillåtet i Sverige..... hur ser man på import, hantering och konsumtion av det?

Tack för att du belyser problemet-jag skickar ett förslag på lagstiftning för implementering i de berörda länderna till Fridolin (MP).
Kött och andra ätliga produkter tillkomna genom brottsliga handlingar i andra länder ska givetvis inte vara lagligt.

Alla länder är inte lika sinnessjuka som Sverige.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.