Skip to content

Träffade aldrig sina offer - men får tio års fängelse för grova barnvåldtäkter via nätet

Foto: Bertil Ericson/TT

För första gången har en man fällts för våldtäkt utan att ens ha träffat sina offer. Det handlar om flera fall av grova våldtäkter som enligt tingsrätten har genomförts mot barn via Internet. Mannen döms nu till tio års fängelse.

 

Den 41-årige mannen åtalades vid Uppsala tingsrätt för en rad sexuella övergrepp mot ett stort antal barn via internet.

De 27 barnen har genomgående utsatts för ett likartat handlingsmönster där mannen har använt allvarliga hot mot barnen och deras familjer för att få dem att begå sexuella handlingar på sig själva och spela in eller livestreama dessa till mannen över nätet.

Hund och ett annat barn
Åklagaren har begärt att ett stort antal gärningar ska rubriceras som våldtäkt mot barn eller våldtäkt - trots att de har begåtts via nätet utan att offer och gärningsman har träffats fysiskt.

Tingsrätten går här huvudsakligen på en annan linje och bedömer gärningarna som grovt sexuellt övergrepp mot barn eller sexuellt tvång.

Några av fallen innefattar dock så allvarliga kränkningar att de når upp till gränsen till våldtäkt, anser tingsrätten. Det handlar här om barn som har tvingats utföra sexuella handlingar med hundar och ett specifikt fall där ett barn utfört sexuella handlingar på ett annat yngre barn.

Instruerade barnet
I det sistnämnda fallet har det yngre barnet utsatts för en våldtäkt men det är mannen som har drivit på och instruerat det äldre barnet. 41-åringen ska därför dömas för våldtäkten även om han inte har varit fysiskt närvarande.

Tingsrätten bedömer genomgående alla våldtäktsbrott mot barn under 15 år som grova – någonting som primärt motiveras med att barnen har hotats.

Eftersom mannen sparat filmerna döms han också för grovt barnpornografibrott.

Tio års fängelse
Mannen anses inte lida av någon allvarlig psykisk störning och han ska därför dömas till fängelse, slår tingsrätten fast.

De fyra fallen av grov våldtäkt mot barn har högst straffvärde men mannen döms även för en våldtäkt och tolv grova sexuella övergrepp mot barn.

Mannen döms till tio års fängelse och 1,1 miljoner kronor i skadestånd.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

10 comments

Kommer strafflängden att hålla vid ett ev överklagande och i så fall hur kommer det att påverka straffmätningen vid övriga grova våldtäkter som för offren nog kan jämställas med det lidande som "nätmannen"vållat sina offer ? Vill minnas att grova gängvåldtäkter som ofta föregåtts av människorov inte renderar 10 års fängelse utan betydligt kortare. Om så är fallet och den nu aktuella domen står sig är det ännu ett exempel på "lotteriverksamheten" och bristen på konsekvens i domstolarna.

Ja, hur kan detta (hur vidrigt det än är) straffas hårdare än t ex gruppvåldtäkter där offret först rövas bort och därefter utsätts för verkliga våldtäkter och misshandel.

Ytterligare ett exempel på hur de 1984-språket och tankesättet smyger sin på alla nivåer i samhället. Enligt en vanlig svensk ordbok (Norstedts 2001) så är "våldta" att "tvinga sig till samlag (med ngn) genom våld". En våldtäkt förutsätter fysisk kontakt. Den begreppsförvirring som uppstår genom denna typ av domar och resonemang urholkar rättssäkerheten, leder till att statistik i bästa fall blir obegriplig och i värsta fall direkt missvisande och att samhällsdebatten blir än mer perverterad och polariserad än den redan är.
Då det uppges att mannen tvingat barnen förutsätter jag att han använt sig av någon form av utpressning och/eller hot för att få sin vilja igenom, och då är det också det som han skall dömas för. Är det så att barnen utsatts för äkta våldtäkter av en tredje part som agerat på mannens vägnar skall han i det fallet dömas för uppvigling/stämpling (eller vad korrekt term är när man styra någon annan till att begå brott) och/eller medhjälp.
I förlängningen av det här har vi att folk anmäls, och döms, för våldtäkt bara för att någon känner sig kränkt för att ha blivit tittad på.
Jag försvarar inte mannen på något vis, och har inga invändningar mot att han döms, men det skall ske på korrekt grund.

Varför skulle begreppsförvirringen urholka rättssäkerheten? Rättsosäkert vore det om inte gärningen inbegreps i våldtäktsparagrafens ordalydelse. Och enligt ordalydelsen stadgas att "den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt...". Jag kan mycket väl se att det personen gjorde faller inom tillämpningsområdet beaktat ordalydelsen "...företa eller tåla annan sexuell handling...". Inget konstigt med det.

Tycker du besvara frågan ganska bra själv. Du gör här en tolkning som baserar sig på att det underförstådda rekvisitet att brottet är sådant att det förutsätter en personlig närvaro och kontakt inte uttryckts explicit. Det är rent semantiska hårklyverier.
Nu vet jag inte hur gammal lagtexten är, men hade avsikten när den skrevs varit att den även skall kunna tillämpas när de inblandade befinner sig på olika sidor av jorden så borde det ha framgått klart och tydligt av lagtexten.
Med samma typ av semantiska hårklyverier skulle man kunna hävda att en klapp i rumpan eller hand på låret är en våldtäkt då det är en "sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag", för vam avgör graden av "allvar" eller vad som är "jämförligt med samlag"?
Vad mig anbelangar så kan ingen kränkning vara jämförbar med samlag om det inte förekommer någon kontakt mellan de inblandade. Precis som att en misshandel förutsätter en personlig närvaro och en direkt fysisk kontakt eller på sin höjd att det enda som rent fysiskt skiljer gärningsmannen från offret är ett föremål som används som vapen.
Det hela blir rättsosäkert inte minst i och med att ingen normal människa kan förhålla sig till desa otydliga och skiftande gränsdragningar. Men det är klart, det gynnar förstås Claes Borgström och hans gelikar om advokater måste avgåra om kvinnor blivit våldtagna eller inte, för det kan de inte själva veta om de saknar juristutbildning.

Utan att ha studerat förarbetena är jag ganska säker på att det var lagstiftarens avsikt att från början att det brottet skulle inbegripa tex att med hot tvinga någon att utföra sexuella handlingar på sig själ. Låt vara att det när lagen utformades kanske inte gick att föreställa sig att handlingen företogs via internet, men väl genom att t.ex. med hot om våld tvinga någon att föra upp ett föremål i någon obekväm kroppsöppning. Så ditt prat om underförstått rekvisit om personlig närvaro och kontakt är bara motiverat resonerande.

Våldtäkt betyder "tillvinga sig samlag med våld". Gå och slå upp det.
Lagtexten har dessutom specifikt specifikt utvidgat begreppet så att det även räknas som våldtäkt om man utnyttjar att offret är medvetslös, sjuk, drogpåverkad etc. Det torde vara menat att täcka de fall där offret inte är kapabelt att sätta sig till motvärn. Man kan diskutera om det är språkligt korrekt eller inte (jag anser att det inte är det, korrekt benämt ser jag det som "sexuellt utnyttjande"), men det spelar mindre roll i sammanhanget eftersom lagtexten klart anger att detta skall klassificeras som våldtäkt.
"en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag" torde vara en utvidgning tänkt att täcka fall som att man för in något annat än penis i slidan, eller för in penis i annan hålighet (t.ex. mun), eller tvingar en man att utföra cunilingus.
Det finns för övrigt andra graderingar än våldtäkt som kan användas i fall som dessa, t.ex. sexuellt tvång och sexuellt uttnyttjande.
Våldtäkt på distans är bara postmodernistiskt trams där man efterhandskonstuerar saker och ting till att betyda vad man vill att de skall betyda. Jurisiter är inte fria att omdefiniera betydelsen av ord så som det passar dem. För att dra det till sin spets så skulle det alltså en kvinna kunna hävda att jag våldtog henne om jag sa "go fuck yourself" till en henne och hon sedan onanerade.
Det finns heller ingen som helst anledning att utvidga våldtäksbegreppet till att omfatta vad som görs via internetlänkar, då det, som jag redan nämnt, finns andra brottsrubriceringar som är tillämpliga i sådana här fall, såsom sexuellt tvång, utpressning och hot.

Fast ditt problem verkar ju inte vara med rättssäkerheten då utan snarare någon spåkpolis-pet peeve. Som det fungerar så ställs man som åtalad till svars för en gärning och rättsosäkert kan det bli om gärningens brottlighet inte överrensstämmer med det allmäna rättsmedvetandet, men knappast om brottsrubriceringen inte stämmer överens med genomsnittsmedborgarens ordförråd. Det är ju inte rättsosäkert att döma någon för egenmäktigt förfarande bara för att de flesta inte har någon koll på vad ordet betyder eller hur domstolar tillämpar bestämmelsen. Så länge folk vet att det är olagligt att stänga in någons bil genom att parkera in den och får en gärningsbeskrivning att förhålla sig till föreligger ingen rättsosäkerhet i det avseendet. Vad är egentligen problemet? Att du inte kan se i ett belastningsregisterutdrag precis vad gärningsmannen gjort sig skyldig till? Om det är den typen av precision du är ute efter i brottsrubriceringar skulle det krävas närmast ett oändligt antal brott. Att en brottsrubricering har brett tillämpningsområde är i allra högsta grad avsett från lagstiftaren.

Om jag dristar mig till att göra en fri tolkning verkar det som att du tror att den åtalade inte får veta någonting inför en huvudförhandling, utan bara får en brottsrubricering och Norstedts ordbok. Ja, det hade varit rättsosäkert och tämligen Kafkanskt. Men så fungerar inte rättsväsendet.

Håller helt med dig där och menar på att han ska dömas för anstiftan till våldtäkt. Vilket även betyder hårdare straff än vad själva gärningen är förespråkat. Done and done.

Ska bli intressant att jämföra denna dom med den som kommer i fittjafallet. Ska vi gissa på fyra års fängelse i det senare ?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.